Hyppää sisältöön

Kiimingin ja Oulunsalon lukiot säilyvät – Oulun kouluverkkoesitys kaatui kaupunginvaltuustossa

Oulun valtuusto käveli vaalikauden tärkeimmässä päätöksessä kaupunginhallituksen ja virkamiesten yli. Pitkästä poliittisesta valmistelusta huolimatta valtuutettujen enemmistö päätti toisin kuin kaupunginhallitus, missä virkamiesesitys hyväksyttiin äänin 9-8. Päättämässä oli mukana useita varavaltuutettuja. Päätöksen selvittyä Oulunsalon ja Kiimingin kouluja puolustaneet antoivat raikuvat aplodit.

Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto (kesk.) ja Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä keskustelemassa ryhmäpuheenjohtajien neuvottelutauolla. Ojalehto oli yksi virkamiesten valmisteleman kaupunginhallituksen esityksen kaataneista valtuutetuista. Kuva: Timo Sipola / Yle

Oulun kaupunginvaltuusto teki maanantai-iltana vaalikauden tärkeimmän ja vaikeimman päätöksensä. Valtuusto hylkäsi pitkästä ja perusteellisesta valmistelusta huolimatta kaupunginhallituksen esityksen uudeksi kouluverkoksi.

Sirpa Tikkalan (kesk.) tekemä esitys voitti viimeisessä ratkaisevassa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen äänin 36-31.

Tämä tarkoittaa sitä, että Kiimingin ja Oulunsalon lukiot jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissaan. Niemenrannan ja Salonpään koulut säilyvät 1-6 luokkien kouluina. Jokirannan koulu joko saneerataan tai korvataan uudisrakennuksella. Ylikylän koulu jatkaa toimintaansa.

Rivit hajosivat monessa ryhmässä

Kaupunginhallituksen esityksen takana olivat yhtenäisesti kokoomus ja kristillisdemokraattien yhden hengen ryhmä. Demareista sitä kannattivat kaikki muut lukuun ottamatta Sari Halosta.

Vastaan olivat vasemmistoliitto ja perussuomalaiset. Keskustan ylivoimainen enemmistö asettui Sirpa Tikkalan voittaneen esityksen taakse. Keskustasta Eero Halonen, Juha Huikari, Raimo Hämeenniemi, Jari Latvala, Riikka Moilanen ja Anne-Maria Takkula asettuivat hallituksen taakse ja loput 13 sitä vastaan.

Vihreiden ryhmä hajosi äänestyksessä kahtia luvuin 4-3. Hallituksen esityksen takana olivat Janne Hakkarainen, Salla Kangas ja Jenni Pitko.

Tunteikas ja polarisoitunut keskustelu

Ennen kuin päättämään päästiin, käytiin valtuustosalissa vilkas, tunteikas ja polarisoitunut keskustelu. Itse keskustelu kesti 4 tuntia 45 minuuttia. Sen jälkeen pidettiin 15 minuutin ryhmien puheenjohtajien neuvottelu ja sen jälkeen 5 minuutin ryhmäkokoukset. Tästäkin huolimatta kouluverkkouudistusta vastustaneet valtuutetut saivat tahtonsa läpi.

Virkamiesvalmistelua arvosteltiin monissa puheenvuoroissa, mutta samoin monissa puheenvuoroissa virkamiesten virkavastuulla tekemää valmistelua myös voimakkaasti puolustettiin.

Joissakin puheenvuoroissa arvioitiin monikuntaliitoksen tuoneen kylmää kyytiä reuna-alueille eli Ouluun liittyneille pienemmille kunnille lukuun ottamatta Haukipudasta, joka osasi päättää Haukiputaan uudesta lukiorakennuksesta elinkaarimallilla. Minkä takia sen lopettamisessa ei olisi ollut oikein mieltä.

Lukion merkitystä pidettiin tärkeänä elinvoimatekijänä

Lukion koettiin monissa puheenvuoroissa olevan merkittävä tekijä alueen elinvoiman kannalta ja viime vaiheissa mukaan vedettyä Kiimingin ja Oulunsalon etälukiota pidettiin jopa vitsinä.

Kokouksessa tehtiin useita vaihtoehtoisia esityksiä kaupunginhallituksessa äänin 9-8 voittaneen virkamiesesityksen Tiivistyvä lukio -mallille.

Keskustan Sirpa Tikkala esitti että Kiimingin ja Oulunsalon lukiot jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissaan, Niemenrannan ja Salonpään koulut säilyvät 0-6 luokkien kouluina, Jokirannan koulu joko saneerataan tai korvataan uudisrakennuksella, Ylikylän koulu jatkaa toimintaansa ja Jäälin koululle rakennettaan tilat Laivakankaan koulun yhteyteen.  Tämä esitys siis tuli lopulta päätökseksi.

Muitakin esityksiä tehtiin

SDP:n Sari Halonen esitti että Kiimingin lukio säilytettäisiin, Salonpäässä sekä Niemenrannassa säilyisivät vuosiluokat 1-6 ja Jokirannan koulu remontoitaisiin. Tätä esitystä ei kannatettu.

Keskustan Juha Huikari esitti kouluverkkoesityksen hyväksymistä lukuun ottamatta Oulunsalon ja Kiimingin lukio- ja peruskouluratkaisuja, jotka valmistellaan valtuustolle uudelleen linjattaviksi talousarvion 2017 päätöksen yhteydessä. Lisäksi Huikarin esitys piti sisällään sen, että suunnittelun lähtökohtana pidetään sekä Salonpäässä että Niemenrannassa vuosiluokkien 1-6 säilyttämistä.

Keskustan Antti Huttu-Hiltunen kannatti Huikarin esitystä.

SDP:n Pirjo Sirviö esitti että Salonpäähän rakennetaan uudet tilat esikoulun ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 käyttöön. Salonpään tilojen suunnittelu aloitetaan välittömästi. Niemenrannan koulussa opiskelee jatkossa esiopetus ja vuosiluokat 1-6. Toiminta esitetyssä muodossa alkaa, kun Oulunsalon lukion tilat vapautuvat perusopetuksen käyttöön. Ylikylän koulussa opiskelee syksystä 2017 alkaen esiopetus ja vuosiluokat 1-2.

Sirviön esitystä kannatti kokoomuksen Pekka Simonen.

Äänestyksissä Tikkalan esitys voitti ensi Huikarin esityksen 44- 9, 14 tyhjää. Tämän jälkeen Tikkalan esitys voitti Sirviön esityksen 35- 31, 1 tyhjä.

Ja lopullisessa äänestyksessä Tikkalan esitys siis voitti hallituksen esityksen 35- 31.

Voittanut esitys kokonaisuudessaan

Päätökseksi tullut esitysteksti kuuluu kokonaisuudessaan näin:

Kaupunginvaltuusto päättää Oulun kaupungin kouluverkosta kouluverkkoselvitystyöryhmän esittämän ”Tiivistyvä lukiomallin” mukaisesti seuraavin tarkennuksin:

– Merikosken ja Pateniemen lukioyksiköt lakkaavat 31.7.2019 ja opiskelijat sijoittuvat Raksilan lukioon. Vapautuvat lukiokiinteistöt otetaan pääosin perusopetuksen käyttöön.

– Raksilan lukio aloittaa toimintansa 1.8.2019.

– Kiimingin ja Oulunsalon lukiot jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissaan.

– Niemenrannan ja Salonpään koulut säilyvät 0-6 luokkien kouluina. Salonpään koulu joko saneerataan tai tilat korvataan uudisrakennuksella. Niemenrannan koulun investointipäätös tehdään, kun tulevat oppilasmäärät ovat selvillä. Pitkäkankaan koulu jatkaa toimintaansa. Jokirannan koulu joko saneerataan tai korvataan uudisrakennuksella. Edellä mainituista Salonpää koulun investointipäätös on kiireellisin.

– Ylikylän koulu jatkaa toimintaansa.

– Tuiran yhtenäisperuskoulu muodostuu Merikosken koulukiinteistöön 1.8.2020, johon sijoittuvat nykyinen Tuiran alakoulu, Merikosken yläaste ja Terva-Toppilan yläkoulu. Terva-Toppilan alakoulun oppilaat siirtyvät yläkoululta vapautuviin tiloihin. Nykyisistä Tuiran ja Terva-Toppilan alakoulujen tiloista luovutaan.

– Leinonpuiston erityiskoulun yksikölle rakennetaan uudet tilat Terva-Toppilan koulun tontille. Suunnittelutyö aloitetaan välittömästi. Uusi kiinteistö valmistuu ja otetaan opetuskäyttöön syksyllä 2018.

– Jäälin koululle rakennettaan tilat Laivakankaan koulun yhteyteen. Suunnittelutyö aloitetaan välittömästi. Uusi kiinteistö valmistuu ja otetaan opetuskäyttöön syksyllä 2018.

Kouluverkkoselvitys on kokonaisuus ja kaupungin talousarvioon esitettävä investointiohjelma on sidoksissa esitettyyn palveluverkkoratkaisuun. Talousarvioon 2017 sisällytettävä kouluverkon investointisuunnitelma hyväksytään tämän päätöksen mukaisesti.

Kouluverkkoesitykseen liittyvistä koulujen lakkauttamisista tuodaan erilliset päätösesitykset sivistys- ja kulttuurilautakunnalle kouluverkkolinjausten mukaisina.

Joukkoliikenteen kapasiteettiä ja yhteyksiä kehitetään siten, että tiivistyvän kouluverkon saavutettavuus toteutuu. Esitetyt täydennykset työryhmän esitykseen parantavat koulutuksen saavutettavuutta, on pedagogisesti toimiva ja kustannustehokas. Esityksellä vahvistetaan lähikouluperiaatteen toteutumista.

Suosittelemme sinulle