Hyppää sisältöön

UKK-instituutin tutkija: Liikunta vähentää vaihdevuosioireita

Terveystieteiden maisteri Kirsi Mansikkamäen väitöstutkimuksen mukaan liikunta vähentää muun muassa vaihdevuosi-ikäisten naisten masentuneisuutta sekä unta häiritseviä kuumia aaltoja. Hormonihoito lievittää yksittäisiä oireita, mutta lääkkeet eivät sovi kaikille.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Aerobinen liikunta tarjoaa hyvän vaihtoehdon vaihdevuosioireiden lievittämiseen ja elämänlaadun parantamiseen, osoittaa terveystieteiden maisteri Kirsi Mansikkamäen väitöstutkimus. Tutkimustiedotteen mukaan liikunnalla on keskeinen merkitys vaihdevuosi-ikäisten naisten elämässä ja riittävä liikunta vähentää muun muassa vaihdevuosi-ikäisten naisten masentuneisuutta sekä unta häiritseviä kuumia aaltoja.

Yleisimpiä vaihdevuosien oireita ovat kuumat aallot, mielialan vaihtelut, ärtyneisyys, unihäiriöt sekä selkä- ja lihaskivut. Vaihdevuosien hormonihoito lievittää yksittäisiä oireita, mutta lääkityksen vaikutukset oireisiin ja elämänlaatuun saattavat olla ristiriitaisia eivätkä lääkkeet sovi kaikille.

Liikunnan merkitystä vaihdevuosioireiden hoitoon ja lievitykseen on tutkittu aikaisemminkin, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Kuva: Janne Renvall

Oireet lievenivät liikkumalla

Väitöstutkimuksessa vaihdevuosioireiden lievitystä liikunnan avulla tarkasteltiin kysely- ja harjoittelututkimuksilla.  Liikuntaa ja elämänlaatua koskevaan kyselyyn vastasi yhteensä 2 606 49-vuotiasta naista, harjoitteluohjelmaan osallistui 176 vähän liikkuvaa vaihdevuosioireista kärsivää naista. Liikuntaharjoittelututkimus ja sen jälkeinen neljän vuoden seurantatutkimus toteutettiin UKK-instituutissa Tampereella vuosina 2009-2013.

Kyselytutkimuksen tulokset osoittivat, että väestön terveysliikuntasuosituksen mukaisesti liikkuvilla vaihdevuosi-ikäisillä naisilla oli vähemmän ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta, somaattisia oireita sekä muisti- ja keskittymisongelmia. Lisäksi he kokivat elämänlaatunsa paremmaksi, kun heitä verrattiin naisiin, jotka eivät harrastaneet liikuntaa suosituksen mukaisesti.

Harjoittelu paransi toimintakykyä

Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka kuuden kuukauden mittainen aerobinen harjoittelujakso vaikutti uneen, elämänlaatuun ja vaihdevuosioireisiin. Liikuntaryhmään kuuluneet naiset ohjeistettiin liikkumaan neljä kertaa viikossa. Harjoittelu sisälsi vähintään kaksi kävely- tai sauvakävelylenkkiä sekä muuta kestävyysliikuntaa. Verrokkiryhmän naiset puolestaan ohjeistettiin pitämään liikuntatottumukset ennallaan.

Kuuden kuukauden mittaisen harjoittelututkimuksen tulosten perusteella säännöllisesti liikuntaa harrastavien vaihdevuosi-ikäisten naisten unen laatu oli parempi ja unta häiritsevien yöllisten kuumien aaltojen määrä oli vähäisempi kuin verrokkiryhmän naisilla.

Neljän vuoden seurannassa tutkimustulokset olivat samankaltaiset, sillä harjoitteluryhmän naisilla todettiin liikunnan pitkäaikaisvaikutuksena parempi sosiaalinen ja fyysinen toimintakyky sekä vähemmän kuumia aaltoja.

UKK-instituutissa tutkijana toimivan terveystieteiden maisteri Kirsi Mansikkamäen väitöskirja (Physical training and quality of life among women during menopause) tarkastetaan 22.6.2016.

Suosittelemme sinulle