Hyppää sisältöön

Selvitys: Avokonttori heikentää työtehoa, työnantajat eivät tunnista ongelmia

Kyselyyn vastanneiden työntekijöiden mielestä melun estäminen lisää työn tuottavuutta, mutta työnantajat eivät ole tehneet tarpeeksi rauhallisen työympäristön eteen.

Kuva: Lasse Isokangas / Yle

Työnantajat eivät havaitse työympäristön ongelmia tarpeeksi hyvin, kertoo uusi selvitys.

Avokonttorien hyötyjä ja haittoja tarkastelleen selvityksen mukaan noin puolet johtajista sanoi, että työntekijöillä on tarvittavat välineet häiriötekijöiden estämiseksi. Työntekijöistä noin joka kolmas oli samaa mieltä.

Selvityksessä todettiin, että työpaikan häiriöt heikentää ja vastaavasti työrauha vahvistaa tuottavuutta. 64 prosenttia työntekijöistä sanoo, että häiriöiden estäminen kasvattaa työn tuottavuutta. Noin puolet vastanneista sanoi myös, että meluun puuttuminen vähentää virheitä ja auttaa keskittymään työhön.

Tutkimusryhmän mukaan työntekijöiden on vaikeaa saada työ tehtyä etenkin avokonttorissa, jossa on melua eikä henkilökohtaista työtilaa.

Työntekijöiden mielestä tärkeintä saada keskittyä työhön

Selvitykseen vastanneiden työntekijöiden mukaan tärkeintä työympäristössä on mahdollisuus keskittyä työhön, tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa ja pääsy työkoneille paikasta riippumatta. Myös oma tila ja kunnon tekniikka mainittiin tärkeinä tekijöinä.

Kysyttäessä työnantajilta, mitä tekijöitä otetaan huomioon työtiloja suunniteltaessa, useimmat vastasivat työntekijöiden yhteistyön edistämisen. Tärkeitä tekijöitä olivat myös työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä kustannusten vähentäminen.

Tutkijat antoivat työnantajille ohjeita

Selvitykseen haastateltiin yhteensä 600 johtajaa ja 600 työntekijää eri toimialoilta kymmenestä eri maasta, muun muassa Suomesta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Yhdysvalloista, Kiinasta ja Intiasta. Lisäksi haastateltiin erikseen johtajia, jotka olivat alkaneet ratkaista avokonttoriin liittyviä ongelmia.

Selvityksen julkaisivat kuulokevalmistaja Plantronics ja tutkimuslaitos Oxford Economics (siirryt toiseen palveluun). Tutkimusryhmä muistuttaa, että työnantajien pitäisi keskustella työntekijöiden kanssa konttorien toimivuudesta, varmistaa rauhallinen työympäristö ja antaa työntekijöille välineet, jotka mahdollistavat työskentelyn missä tahansa.

Suosittelemme sinulle