Hyppää sisältöön

Tampereen jättiareenahanketta peittää salailu – valtuustossa vaadittiin selvitystä, sitä ei koskaan annettu

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin ei enää vaadi kaupunginhallitukselta selvitystä puolen miljardin euron rakennushankkeen päätöksenteon epäselvyyksistä. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen sanoo, että mitään selvitystä ei tarvita, mutta perusteluja väitteelle ei irtoa.

Demareiden varapuheenjohtaja ja Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin (vas.) vaati kesäkuussa selvitystä Tampereen kokoomuslaisen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen johtamalta kaupunginhallitukselta. Ikosen mielestä selvitystä ei tarvittu, eikä Marin sitä enää vaadi. Kuva: AOP
Jarno Liski

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa pidetyssä kokouksessa valita Tampereen Kansi- ja Areena -hankkeen toteuttajaksi rakennusyhtiö SRV:n. Hankkeessa Tampereen rautatieaseman edustan kiskot peitetään kannella. Kannelle rakennetaan monitoimiareena sekä liike- ja asuinrakennuksia.

Suomen hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt myöntää hankkeelle valtion tukea 18 miljoonaa euroa. Tampereen kaupungin osuus Areenan ja sen alle tulevan kannen kustannuksista on noin 60 miljoonaa euroa.

Koko areenan kustannusarvio on 105 miljoonaa euroa. Loput rahasta kerätään sijoittajilta, joista tulee areenan omistajia. Tampereen kaupunki jää areenaan korkeintaan vähemmistöomistajaksi.

Jättipanostusta perustellaan sillä, että kaupungin ja valtion rahoitus Areenaan mahdolllistaa koko hankkeen käynnistymisen. Kokonaisuudessaan Areenaan ja kanteen kytkeytyvien rakennushankkeiden arvoksi on laskettu 500 miljoonaa euroa.

Toukokuun kokouksessa kaupunginvaltuusto päätti asiasta suljetuin ovin. Kokouksen salatussa osuudessa kerrottiin hankkeen sijoittajista, joiden nimet olivat kaupungin tulkinnan mukaan liikesalaisuuksia. SRV oli toimittanut kaupungille sijoittajilta kirjeet, joissa nämä ilmaisivat olevansa halukkaita jatkamaan neuvotteluja hankkeeseen osallistumisesta. Aikeenilmaisukirjeillä haluttiin osoittaa valtuutetuille, että hankkeeseen on sitoutunut vakavasti otettavia rahoittajatahoja.

Aamulehti uutisoi (siirryt toiseen palveluun) pari viikkoa kokouksen jälkeen, että sijoittajista oli annettu väärää tietoa. Lehti muun muassa kertoi, että valtuustolle mahdollisena sijoittajana esitelty eläkeyhtiö Veritas oli vetäytynyt neuvotteluista jo huhti–toukokuun vaihteessa. Muita valtuutetuille esitettyjä sijoittajia olivat lehden tietojen mukaan Lähitapiola, OP-Pohjola ja Ilmarinen sekä sijoitusyhtiöt Nordic Real Estate Partners ja Ahlström Capital.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin (sd.) vaati tuolloin julkisesti kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikosta (kok.) antamaan valtuustolle selvityksen “mahdollisista hankkeeseen liittyvistä epäselvyyksistä”. Marinin mukaan tuli selvittää, “onko valtuusto joutunut tekemään päätöksen osittain virheellisten tietojen varassa”.

Tällaista selvitystä ei koskaan annettu. Myöskään Marin ei sitä enää kovin ponnekkaasti vaadi.

Marin pitäisi kirjallista selvitystä “järkevänä”

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marinilta on vaikea saada selvää kantaa siihen, onko hänen mielestään valtuusto nyt saanut riittävän selvityksen vai ei.

– Valtuuston puheenjohtajana en pyri edustamaan itseäni, vaan on järkevintä, että keskustelen valtuustoryhmien kanssa, Marin sanoo.

Hän aikoo ennen elokuussa pidettävää seuraavaa valtuuston kokousta tiedustella valtuustoryhmien puheenjohtajien näkemyksiä siitä, tulisiko valtuuston saada asiasta kirjallinen selvitys.

– Minusta olisi järkevää, että valtuusto saisi kirjallisen selvityksen, joka olisi julkinen. Hallitus kuitenkin päättää asiasta, Marin sanoo. Hän korostaa, ettei halua itse politikoida asialla, vaan on valtuustoryhmien asia vaatia edustajiltaan kaupunginhallituksessa mieleisiään päätöksiä.

Marinilla on valtuuston puheenjohtajana läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa. Hän ei kuitenkaan sairauden vuoksi voinut osallistua kesäkuun kokoukseen, jossa hankejohtaja Tero Tenhunen selvityksensä antoi. Hän sanoo, ettei näin ollen tarkalleen tiedä, mitä hallituksessa on puhuttu.

Marin kertoo keskustelleensa asiasta niin Tenhusen, pormestari Ikosen kuin muidenkin kaupungin virkamiesten kanssa. Hän ei kuitenkaan juuri valota sitä, millä perusteilla kaupunginhallitus katsoo, että valtuusto ei tarvitse epäselvyyksistä enempää selvitystä.

– Olen ymmärtänyt, että on ollut erilaista tietoa eri suunnista, Marin vastaa kysymykseen, ovatko Aamulehden tiedot vääriä vai miten voidaan sanoa, ettei valtuusto ole saanut virheellistä tietoa.

Suullinen selvitys – ja ainoastaan hallitukselle

Kansi- ja Areena -projektin hankejohtaja Tero Tenhunen kävi epäselvyyksistä kuultavana Tampereen kaupunginhallituksen kokouksessa. Julkisuuteen tai kaupunginvaltuustolle selvitykseksi asiasta jäi ainoastaan pöytäkirjamerkintä kesäkuun kuudentena pidetystä kokouksesta:

“Merkittiin, että hankejohtaja Tero Tenhunen oli läsnä kokouksessa klo 15.39–16.47. Tenhunen selvitti kaupunginhallitukselle Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen tilannetta. Kaupunginhallitus päätti jatkaa kaupunginvaltuuston hankintapäätöksen täytäntöönpanoa.”

Tämän saadun selvityksen pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja, pormestari Anna-Kaisa Ikonen vastasi kahteen asiaa koskeneeseen valtuustokyselyyn 13. kesäkuuta. Toisen oli tehnyt perussuomalaisista eronnut yhden miehen valtuustoryhmäänsä edustava Aarne Raevaara ja toisen demareiden Aila Dündar-Järvinen.

Molemmat kysyivät, mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä, mikäli valtuuston päätös on syntynyt virheellisin perustein. Lisäksi Raevaara kysyi sarkastisesti, ovatko sijoittajat itse olleet tietoisia sitoutumisestaan hankkeeseen.

Pormestari Ikonen vastasi molempien kysymyksiin, että kaupunginhallitus on saanut asiassa selvityksen, eikä “asiassa ole ilmennyt mitään perustetta, jonka mukaan olisi tapahtunut menettelyvirhettä, jonka perusteella päätös voisi olla virheellinen tai että päätös olisi tehty puutteellisin tiedoin”.

Raevaaralle pormestari vastasi, että valtuutetuille on kokouksessa avoimesti kerrottu, etteivät aikeenilmaukset ole sitovia. Lisäksi pormestari arvioi, että sijoittajat ovat olleet tietoisia laatimistaan kirjeistä. Vastauksista ei käy ilmi, miksi esimerkiksi Veritas esiteltiin vielä toukokuussa yhtenä hankkeeseen sitoutuneista sijoittajista, vaikka oman kertomansa mukaan yhtiö oli tehnyt selväksi, etteivät he ole kiinnostuneita jatkamaan neuvotteluja.

Vastuulliset vaikenevat liikesalaisuuksiin vedoten

Vastausten saaminen on vaikeaa siksi, että Tampereen kaupunki on linjannut kaikki SRV:n esittämiä sijoittajia koskevat tiedot salassapidettäviksi liikesalaisuuksina. Sen vuoksi virkamiehet ja poliitikot kieltäytyvät pääsääntöisesti kommentoimasta tarkemmin Aamulehden tietoja siitä, mitä sijoittajia valtuustolle on esitelty tai sitä, miksi valtuuston päätös ei olisi syntynyt virheellisin tiedoin.

Useat Ylen haastattelemat valtuutetut ovat kokeneet, että ryhmäkuri päätöksenteossa on ollut erityisen tiukkaa, eikä avoimeen keskusteluun ole ainakaan kannustettu edes suljettujen ovien takana.

Valtuustokyselyn tehnyt kaupunginvaltuutettu Aarne Raevaara on jättänyt valtuuston päätöksestä myös hallinto-oikeuteen valituksen, jossa hän vaatii päätöstä kumottavaksi. Sen perusteluissa hän siteeraa valtuuston päätökseen jättämäänsä eriävää mielipidettä.

– Koska halusin osallistua keskusteluun, minulla ei ollut mitään mahdollisuutta tutustua, saati lukea, valtuustosalissa viranhaltijoiden pöydällä olleeseen materiaaliin. Ei olisi ollut edes teoriassa mahdollista, että 67 valtuutettua olisi voinut lukea vain kahtena kappaleena olleen materiaalin, Raevaara kirjoittaa valituksessaan.

Pormestari: "Valtuusto sai riittävät tiedot asiasta päättämiseen"

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen ei avaa sitä, millaisen selvityksen kaupunginhallitus hankejohtaja Tero Tenhuselta sai.

– Tätä on erittäin vaikea kommentoida näiden liikesalaisuuksien vuoksi, hän sanoo.

Ikonen korostaa, että valtuusto ei tehnyt päätöksiä sijoittajista, vaan hankkeen toteuttajasta, joka kerää hankkeelle sijoittajat. Hän ei kuitenkaan vastaa suoraan siihen, onko tätä tulkittava siten, että valtuustolle annettujen tietojen neuvotteluissa mukana olevista sijoittajista ei ole tarvinnutkaan olla kuin suunnilleen paikkansa pitävät.

– Valtuusto sai hankintapäätöksen kannalta olennaiset tiedot ja heille on kerrottu sijoittajiin liittyvä prosessi. Kaupunginhallituksen saaman selvityksen mukaan päätös on tehty oikein ja riittävin tiedoin, Ikonen sanoo.

Ikonen ei suostu puhumaan Veritaksesta mitään. Tätä perustelemattomuuttaan hän perustelee liikesalaisuudella.

Miten liikesalaisuus sitten voi suojata tietoja Veritaksen osallistumisesta tai osallistumattomuudesta? Yhtiö on kuitenkin itse Aamulehden mukaan kertonut vetäytyneensä neuvotteluista jo ennen kuin se on valtuustolle esitelty hankkeen sijoittajana.

– Sijoittajiin liittyvät asiat ovat liikesalaisuuksia, selittää Ikonen.

Ikonen ei myöskään tarkemmin perustele sitä, miksi kaupunginhallitus ei antanut valtuustolle muuta selvitystä kuin hänen sanansa siitä, että asia on hallituksessa selvitetty ja moitteettomaksi todettu.

– Se tulee ihan tästä kaupunginhallituksen toimivallasta, eli kaupunginhallituksen tehtävä on vastata päätösten lainmukaisuudesta. Päätimme toimivaltamme puitteissa näin, sanoo Ikonen.

Suosittelemme sinulle