Hyppää sisältöön

MTK synkkänä: "Maatalouden yrittäjätulo laski 40 prosenttia – tilanne voi jopa huonontua"

Maa- ja metsätaloustuottajien etujärjestön mukaan suurin syy viime vuoden pudotukseen oli maatalouden myyntihintojen aleneminen erityisesti maidontuotannossa. Asiantuntijat pitävät mahdollisena, että maatalousyrittäjien tilanne paranee tänä vuonna hiukan, mutta nopeaa muutosta ei ole näköpiirissä.

Kuva: Petri Lassheikki / Yle
Anne Orjala

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestön MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ei usko, että maatalouden ahdinko lievenee tänä vuonna, sillä paranemisen merkkejä ei ole ollut näkyvissä.

– Tilanne ei ole helpottunut mihinkään suuntaan tänä vuonna, pikemminkin päinvastoin. Markkinahinnat ovat aivan yhtä huonot kuin viime vuonna ja niissä on painetta alaspäin. Ainakaan merkittävää parannusta ei tule, ja on mahdollista, että tilanne jopa huononee, hän arvioi.

MTK:n mukaan maatalouden yrittäjätulo laski Suomessa viime vuonna edellisvuodesta noin 40 prosenttia. Luku perustuu Luonnonvarakeskuksen ennakkotietoon (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan yrittäjätulo oli vuonna 2015 tilaa kohti keskimäärin 9 700 euroa, kun se vuonna 2014 oli 16 900 euroa.

– Viime vuosi oli todella huono maatalouden kannattavuuden suhteen. Taustalla on ollut toki jo muutaman vuoden lasku. Maatalouden kannattavuus ja viljelijöiden tulot ovat tulleet alaspäin vuodesta 2012 saakka, mutta tämä kehitys jyrkkeni ja paheni viime vuonna, Marttila sanoo.

Hänen mukaansa suurin syy on se, että maatalouden myyntihinnat alenivat eikä kustannuksissa tapahtunut samaan aikaan vastaavaa laskua. Viime vuonna erityisesti maidon hinnanlasku kiihdytti alamäkeä.

– Sen lisäksi maataloustuissa tuli pudotusta ja myös tukimaksatukset viivästyivät osittain seuraavan vuoden puolelle.

Hän syyttää tilanteesta myös kauppojen hintakilpailua.

Maatalouden yrittäjätulolla tarkoitetaan yksinkertaistettuna yrittäjän saamia tuottoja ja tukia sen jälkeen, kun tuotantokustannukset on vähennetty. Yrittäjätulo siis kertoo, mitä jää korvaukseksi viljelijän vuoden työpanokselle ja omalle pääomalle.

Maidon ylituotanto leikkaa hintatasoa

Luonnonvarakeskuksen professorin Heikki Lehtosen mukaan maatalouden kannattavuus riippuu ratkaisevasti maataloustuotteiden markkinahintojen ja tuotantokustannusten tasosta.

– Parina viime vuonna on tilanne ollut se, että tuotantopanosten hinnat ovat pysyneet korkeina ja tuotehinnat ovat tulleet alaspäin. Erityisesti maidon, mutta myös viljojen hinnat ovat olleet alhaalla, samoin naudanlihan, sianlihan ja siipikarjan.

Lehtonen lisää, että esimerkiksi energia-, työ- ja rakennuskustannusten nopea nousu viimeisen kymmenen vuoden aikana on johtanut maataloudessa voittomarginaalien pienenemiseen. 

Maatalousekonomian professori Timo Sipiläinen Helsingin yliopistosta sanoo, että tällä hetkellä maatalousmarkkinoilla ollaan suhteellisen alhaisella maailmanmarkkinahintojen tasolla – esimerkiksi maidontuotannossa hintatasoa leikkaa Euroopassa kasvussa oleva tuotanto.

– Se näkyy tuottajien saamina alhaisina tuloina.

Euroopan komissio esitteli aiemmin tällä viikolla uuden 500 miljoonan euron tukipaketin Euroopan maitomarkkinoiden vakauttamiseksi, ja osa rahasta aiotaan käyttää juuri maidontuotannon vähentämiseen.

Sipiläinen lisää, että myös Venäjä-pakotteet ovat vaikuttaneet tilanteeseen, samoin taustalla näkyy kauppojen hintakilpailu.

– Kauppojen kilpailu hyödyttää kuluttajaa, mutta alentaa helposti myös tuottajan saamaa hintaa.

"Maidon painoarvo Suomessa iso"

MTK:n mukaan Suomessa maatalouden yrittäjätulo laski viime vuonna eniten koko EU:ssa.

Luken professori Heikki Lehtonen sanoo, että Suomessa tilanteeseen vaikuttaa ennen kaikkea juuri maidonhinnan aleneminen.

– Meillä maito ja naudanliha ovat yhteensä lähes puolet maataloustuotannon kokonaisarvosta. Hyvin harvassa EU-maassa on tämä tilanne. Maidontuottajat ovat yhtä lailla vaikeuksissa muissakin EU-maissa, mutta maidon painoarvo on Suomessa iso.

Suomessa tuottamisen kustannukset ovat korkeat luonnonolosuhteiden ja korkean hintatason takia, lisää maatalousekonomian professori Timo Sipiläinen.

– Tuista huolimatta tuotannon kannattavuus on ollut heikko aiemmin tehdyn vertailun mukaan suhteessa muihin EU-maihin.

Arviot kuluvan vuoden näkymistä vaihtelevat

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n näkemys tästä vuodesta on MTK:ta optimisempi. Se ennusti huhtikuussa (siirryt toiseen palveluun), että maatalouden yrittäjätulo kääntyy kolme vuotta jatkuneen reippaan laskun jälkeen nousuun. PTT:n mukaan maataloustuotteiden hintojen lasku pysähtyy ja maatalouden kustannukset pienentyvät.

– Kuitenkin tähän mennessä tänä vuonna maidon hinta on jonkin verran laskenut ja esimerkiksi sianlihan hinta on polkenut paikallaan. Eli oletus on, ettei olennaista parannusta tapahdu euromääräisesti, mutta suunta olisi hieman ylöspäin, sanoo Helsingin yliopiston Sipiläinen. Hän kuitenkin lisää, että nopeaa hinnannousua ei ole näköpiirissä.

Luken Lehtonen uskoo, että ylitarjonta ja heikot hinnat jatkuvat EU:n sisämarkkinoilla, mutta pientä paranemista voi tulla, mikäli markkinat alkavat vetää paremmin.

– Merkittävää korjausta tuottajahintoihin ja maataloustuloon voidaan saada vasta, jos maailmanmarkkinat alkavat taas vetää paremmin ja vientihinnat nousta.

Sipiläinen huomauttaa, että joitain viljelijän kannalta positiivisia käänteitä on kuitenkin tapahtunut.

– Kotieläintilojen kustannuspainetta on hieman helpottanut vuodesta 2013 lähtien alentunut viljan hinta. Toisaalta kasvinviljelytilojen tulokset ovat samanaikaisesti heikentyneet. Myös polttonesteiden hinta on alentunut. Viimeisin hyvä uutinen oli lannoitteiden hintojen aleneminen. Nämä asiat helpottavat tilannetta Suomessa ja muualla, vaikka eivät korvaa tuotehintojen laskusta aiheutuneita tulonmenetyksiä kuin osittain ja vasta viiveellä.

"Riippuu myös yrittäjien toiminnasta"

Sipiläisen mukaan vaikutusta on myös sillä, kuinka taitavasti yrittäjät ovat toimineet aiemmin ja kykenevät toimimaan nyt. Parempaa kilpailukykyä on haettu esimerkiksi tilakokoa kasvattamalla, mutta toisaalta samalla tullaan helposti alttiimmiksi hintariskeille.

– Monella tilalla maksuvalmius on koetuksella. Hankalimmassa asemassa ovat usein vastikään investoineet kotieläintilat. Pelivaraa virheisiin tuotannon laajentamisessa ei juurikaan ole.

Jos heikko kannattavuus jatkuu, se johtaa osalla tiloista maksuvaikeuksien kasautumiseen, hän lisää.

MTK:n Marttila toivoo, että tuet saadaan tänä vuonna ajallaan, jotta kassatilanne helpottuisi.

Suosittelemme sinulle