Hyppää sisältöön

Tilastot: Suomessa tehdään entistä vähemmän rikoksia

Rikosten määrä on laskenut jo pitemmän aikaa Suomessa. Ulkomaan kansalaisten osuus sekä rikoksesta epäiltynä että asianomistajina on kasvanut.

Vaikka ilmoitettujen rikoksien määrä on laskenut useita vuosia, joka neljäs suomalainen ilmoittaa pelkäävänsä joutumista väkivallan uhriksi kodin ulkopuolella. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä jatkoi laskuaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Trendi on jo pitkään ollut sama – poliisille ilmoitetut rikokset ovat laskeneet jo useamman vuoden ajan, sanoo poliisijohtaja Timo Saarinen Poliisihallituksesta.

– Jos tämä kehityssuunta jatkuu, silloin yhteiskunta menee hyvään suuntaan, Saarinen sanoo.

Saarinen ei usko, että hyvä kehityssuunta johtuisi siitä, että ihmiset eivät enää ilmoittaisi rikoksista poliisille.

– Samanlainen trendi on jatkunut niin monta vuotta. Se ei voi olla käyttäytymismuutos, koska se on ollut systemaattisesti jatkuva ilmiö.

Vaikka yhteiskunta onkin tilastojen valossa muuttunut turvallisemmaksi, ilmoitti joka neljäs suomalainen pelkäävänsä joutumista väkivallan uhriksi kodin ulkopuolella. Tämä selvisi vuosi sitten julkaistusta Kansallisesta rikosuhritutkimuksesta.

– Turvattomuuden tunne ei välttämättä ole samansuuntainen kuin tilasto näyttää. Turvattomuuden tunne voi syntyä siitä, että asiat ovat enemmän esillä. Kaikki voi ruokkia sitä, että turvattomuuden tunne lisääntyy sen takia, että ikäviä asioita pidetään enemmän esillä kuin aiemmin, Saarinen sanoo.

Ulkomaalaisten määrä kasvaa epäiltyinä ja uhreina

Kaksi rikostyyppiä nousee kuitenkin esiin kielteisesti muuten hyvässä kehityskulussa. Petosten ja seksuaalirikosten määrä on kasvanut roimasti.

Seksuaalirikoksissa kasvua selittänee Saarisen mukaan osittain se, että ilmoituskynnys niissä on alentunut. Ihmiset siis ilmoittavat niistä aiempaa enemmän.

– Tietysti ne ovat lisääntyneet ihan faktisestikin, Saarinen sanoo.

Myös ulkomaan kansalaisten osuus niin epäiltyinä kuin asianomistajina on kasvanut esimerkiksi seksuaalirikoksissa. Sama trendi on myös poliisille ilmoitetuissa pahoinpitelyissä.

– Se pitää suhteuttaa siihen, että ulkomaalaisten määrä on kasvanut [Suomessa]. Jos katsotaan rikoksesta epäiltyjen prosenttimääriä, samalla voi katsoa, kuinka paljon asianomistajana ulkomaalaiset ovat. Se ei ole kasvanut ihan yhtä paljon, mutta suhteessa voimakkaasti sekin. Saarinen sanoo.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana raiskauksista epäiltiin kaikkiaan 115 ulkomaan kansalaista. Kasvua vuodentakaiseen oli noin 45 prosenttia. Samaan aikaan ulkomaan kansalaisten osuus asianomistajina raiskauksissa kasvoi yli 140 prosentilla.

Kameravalvonta lisääntyy teillä

Poliisin resursseja Saarinen pitää tulevaisuuden huolena. Jos poliisien määrä laskee, on toiminnan tasoa vaikea ylläpitää.

Tosin tekniikalla on pystytty korvaamaan vähentyneitä henkilötyövuosia muun muasa liikennevalvonnassa, Saarinen sanoo.

– Automaattinen liikennevalvonta on ollut loistava. Sitä tullaan lisäämään. Automaattisen liikennevalvonnan kamerakalustoa lisätään olennaisesti.

Suosittelemme sinulle