Hyppää sisältöön

"Etätyössä saadaan enemmän aikaiseksi" – Työn tuloksellisuutta ei voi seurata kellokortilla

Kellokortti on luovissa tai ajattelutöissä vanhanaikainen tapa mitata työn tehokkuutta. Se on kuitenkin oikeudenmukainen kaikille, ja jotkut kokevat sen hyvänä työn mittarina.

Kuva: Niko Mannonen / Yle
Elli Tervo

Työelämä ei ole enää samanlaista kuin aiemmin. Työajan seuraaminen on ilmiönä hyvin vanha, ja se juontaa juurensa teollistumisen alkuun, jolloin tehdastyöntekijöiden työtunteja mitattiin minuuttitarkkuudella. Kellokorttien käyttämistä perustellaan nykyään sillä, että tiedetään missä ihmiset liikkuvat.

Käsitys työstä on kuitenkin muuttunut. Työtä ei enää välttämättä tehdä kahdeksasta neljään, ja yhä useammassa työssä on mahdollisuus etätyöhön tai liukuviin työaikoihin. Uudenlaisia työn tekemisen ja seurannan mittareita tullaan tulevaisuudessa luultavasti kehittämään.

– Välillä tarvitaan rentoutumista, työaikanakin taukoja. Että jaksetaan tehdä työtä vaikuttavasti ja hyvin. Aikaansaamista ei voi seurata millään kellokortilla, toteaa dosentti Marja-Liisa Manka.

Näin toimii retrobaari Vinkalon kellokortin leimaus. Kuva: Mikael Juntunen / Yle

Ajatustyötä vaativissa töissä liukuvan työajan tai etätyön järjestäminen voi olla parempi ratkaisu työntekijöiden kannalta. Ihmiset ovat luovia ja aikaansaavia eri aikaan päivästä - toiset aamusta ja toiset iltamyöhään. Aikaiset aamut voivat laskea työtehoa joidenkin kohdalla hyvinkin paljon.

– Aikajoustot ovat erittäin tärkeitä työelämässä, se että voi säädellä omaa työnteon rytmiä. Ihmisillä on myös erilaisia elämäntilanteita, Manka pohdiskelee.

– Toisilla on mahdollista järjestää sellaiset työajat, mutta taas sitten esimerkiksi asiakaspalvelutyössä se ei aina ole mahdollista. Sen vuoksi erilaisissa töissä pitäisi olla erilaisia kriteerejä, Manka sanoo.

Etätyössä tehty työ on tehokkaampaa kuin työpaikalla tehty

Etätyö on mahdollista jo monilla työpaikoilla. Uudenlaisen tekniikan avulla työtunteja on helpompi seurata esimerkiksi kannettavaan tietokoneen avulla. Kun tietokoneen avaa ja kirjautuu järjestelmään, niin työtunnit alkavat juosta, Manka kertoo.

Kainuun sotella etätyön mahdollisuus on jo joissain työtehtävissä, kuten kehitys-, suunnittelu-, ja asiantuntijatehtävissä.

– Etätöitä voi tehdä maksimissaan kahdeksan päivää kuukaudessa, ja sitä kautta hyödyntää etätyön mahdollisuutta ja tehdä omia tehtäviä myös kotona, Kainuun soten palvelussuhdepäällikkö Hannu Westerinen sanoo.

On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka ovat hirveän tunnollisia, ja kokevat että voivat olla hyvällä omatunnolla silloin kun on kellokortti.

Marja-Liisa Manka

Etätyö voi myös olla paremmin ja tehokkaammin tehtyä kuin työpaikalla tehty työ.

– Tuntuu siltä, että ihmiset ovat yleensä hirveän tunnollisia, että esimerkiksi juuri etätyössä saadaan paljon enemmän aikaiseksi, Manka miettii.

Kaikissa töissä etätyö tai liukuva työaika eivät kuitenkaan ole millään tavalla mahdollisia. Terveydenhoidossa se ei onnistuisi, ja jaksotyö on paras työaikamuoto.

– Jaksotyössä pyritään totta kai ottamaan huomioon työntekijän siviilielämän haasteet, ja joustot toteutetaan eri tavoin, Hannu Westerinen sanoo.

Kellokortti on oikeudenmukainen – ja kertoo totuuden

Luottamus työntekijään on paras tapa motivoida työhön. Myöskin hallinnan tunne omaan työhön on tärkeimpiä työhyvinvoinnin elementtejä, Manka toteaa.

Kuitenkin on myös ihmisiä, joille kellokortti sopii paremmin kuin hyvin. Kellokortin käyttö koetaan oikeudenmukaisena.

– On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka ovat hirveän tunnollisia, ja kokevat että voivat olla hyvällä omatunnolla silloin kun on kellokortti. Että voivat tulla myöhemmin töihin, kun on liukuva työaika eikä tarvitse kenellekään perustella sitä, miksi tulee myöhempään, Manka sanoo.

Jaksotyössä pyritään totta kai ottamaan huomioon työntekijän siviilielämän haasteet, ja joustot toteutetaan eri tavoin.

Hannu Westerinen

Työsuojelullinen näkökulma on myös tärkeä kellokortin käyttössä. Laki säätelee työajan kokonaismäärää, ja on hyvä että tunnit kirjautuvat johonkin, että tunteja ei tehdä liikaa. Muuten ylityömäärä kuukautta tai viikkoa kohden voi olla liian iso. Esimerkiksi rekka-auton kuljettajilla on käytössään ajopiirturit, joilla työaikaa seurataan.

– Sitä kautta nähdään, jos jollakin on valtavasti työtunteja. Voi sitten alkaa miettiä mitä tehdä sille työlle, että täytyykö sitä alkaa rajaamaan tai katsomaan sitä, että miksi tulee liikaa tunteja, Manka päättää.

Suosittelemme sinulle