Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 7 vuotta vanha

Laivojen päästöt romahtivat Itämerellä – hengitysilma puhdistui

Rikkipäästöt ja pienhiukkasten määrä vähenivät Itämerellä merkittävästi.

Neste Oilin öljytankkeri Jurmo merellä.
Neste Oilin öljytankkeri Jurmo merellä. Kuva: Oskari Porkka
Jenni Frilander
Avaa Yle-sovelluksessa

Rikkipäästöt ovat laskeneet Itämeren alueella merkittävästi. Vuonna 2015 rikin oksidien eli SOx-päästöt laivoista olivat 10 300 tonnia ja pienhiukkaspäästöt 10 400 tonnia. Vuoteen 2014 verrattuna rikin oksidipäästöt ovat alentuneet 88 prosenttia ja pienhiukkaspäästöt 36 prosenttia. Pienhiukkaspäästöjen aleneminen on osaltaan polttoaineen rikkipitoisuuden alenemisen ansiota.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että alusten polttoaineen rikkipitoisuuden alentaminen on tuottanut tulosta, sanoo Trafin johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen.

– Laivaliikenteen ympäristösääntelyn muutoksilla on vaikutettu siihen, että ihmisille haitallisten pienhiukkasten määrä on tällä päästösektorilla laskenut, sanoo Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Jukka-Pekka Jalkanen.

Alusten polttoaineiden suurin sallittu rikkipitoisuus on vuoden 2015 alusta lähtien ollut 0,1 prosenttia, kun aikaisempi raja oli 1,0 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun ilma parempi kuin vuosiin

Laivaliikenteen polttoaineen rikkipitoisuuden tiukennus näkyy jo Helsinginkin ilmanlaadussa. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n Hernesaaren mittausasemalla havaittiin rikkidioksidin pitoisuuksien laskeneen viime vuonna.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli viime vuonna parempi kuin vuosiin: ilmanlaatu oli suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävävaikka katupöly heikensikin ilmanlaatua keväällä tavanomaista enemmän.

Typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyi edelleen esimerkiksi Mäkelänkadulla ja Töölöntullissa. Näillä paikoilla katujen liikenne vaikuttaa siihen eniten.

50 000 eurooppalaista kuolee laivojen päästöihin

Itämerellä liikennöi joka kuukausi tuhansia aluksia, ja laivojen päästöt ovat merkittävä osa ilmakehään tulevista kokonaispäästöistä.

– Rikkirajan muutos päästöihin on välitön, koska se kohdistuu suoraan alusten käyttämään polttoaineeseen, Jalkanen sanoo.

Laivojen rikkidirektiivistä päätettiin EU:ssa pari vuotta sitten. Sen on ollut tarkoitus puhdistaa eurooppalaisten hengitysilmaa. Laivaliikenteen saasteiden on arvioitu aiheuttavan Euroopassa vuosittain 50 000 ennenaikaista kuolemaa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK vastusti rikkidirektiiviä voimakkaasti sen aiheuttamien kustannusten takia.

Merenkulun päästövähennystavoitteiden kanssa riittää kuitenkin vielä työtä. Laivojen typen oksidipäästöt kasvoivat edellisvuodesta 6,3 prosenttia ja ilmastonmuutokseen vaikuttavat hiilidioksidipäästötkin 5,6 prosenttia.

– Meriliikenteen energiatehokkuuden parantamisen ja kasvihuonekaasupäästöjen minimoinnin parissa riittää työtä, koska suunnitellut päästövähennystavoitteet merisektorilla ovat haastavia, sanoo Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Jukka-Pekka Jalkanen.

Suosittelemme