Hyppää sisältöön

EVA-raportin raju väite: Robotit voisivat tehdä viidenneksen hoitajien työstä

Elinkeinoelämän Valtuuskunnan, EVA:n uusimmassa raportissa lasketaan, että robotiikkaa ja automatiikkaa hyödyntämällä voitaisiin tehdä ainakin 20 prosenttia sairaaloiden sairaanhoitajien ja vanhusten pitkäaikaishoidon lähihoitajien työtehtävistä.

Kuva: Yle

Raportin laskelmat perustuvat tutkimustietoon markkinoilla jo olevista ja tulevista sovelluksista. Muutokset voitaisiin toteuttaa jopa parissa, kolmessa vuodessa.

– Robotiikka soveltuu potilaiden ja tarvikkeiden kuljettamiseen, elintoimintatietojen tallentamiseen ja lääkkeiden annosteluun. Esimerkiksi lääkkeiden jakelussa robottien on todettu vähentävän virheitä ja lisäävän turvallisuutta, dosentti Mari Kangasniemi luettelee. Hän on yksi raportin kirjoittajista.

Yksitoikkoinen työ roboteille

Raportissa arvioidaan, että hoitotyöntekijän viisipäiväisestä työviikosta välitöntä potilastyötä on tällä hetkellä alle kolme päivää. Jo nyky-robotiikan avulla määrä voitaisiin nostaa lähes neljään työpäivään viikossa.

Robottien avulla voitaisiin välttää yksitoikkoiset, raskaat ja vaaralliset tehtävät. Samalla hoitajien työaikaa voitaisiin kohdistaa välittömään potilastyöhön, joka vaatii asiantuntijuutta.

Robottien ja automatiikan avulla hoitotulokset, työhyvinvointi ja tehokkuus voisivat siis parantua. Raportissa todetaan, että hoitajien työtehtävien osittainen korvaaminen robotiikalla tuskin johtaa hoitotyöntekijöiden määrän vähentämiseen. Muun muassa väestön vanheneminen lisää alan työvoimatarvetta.

Vuoteen 2026 mennessä koko terveydenhuollon työvoimatarpeen on arvioitu kasvavan kymmenkunta prosenttia. Vanhusten hoivapalveluissa tarve kasvanee lähes kaksikymmentä prosenttia.  

Kone ei voi korvata ihmistä

Raportti muistuttaa, ettei mikään kone voi korvata inhimillistä arviota. Vaikka robotin tulkinta voi olla ihmisälyyn verrattuna moniulotteisempi, se on kuitenkin kaavamainen arvio tilanteesta.

Esimerkiksi hoitotyön yksilöllisiä toimenpiteitä ei voida aina koneellistaa, vaikka ne olisivat rutiininomaisia. Hoitajaa tarvitaan jatkossakin vaikkapa kanyylin ja katetrin asettamiseen potilaalle.

Samoin raportissa huomautetaan, ettei vastuuta hoidosta voida siirtää potilaalle itselleen. Vastuukysymykset ovat olennaisia, vaikka robottien avulla voidaan lisätä potilaan itsenäisyyttä.

Suosittelemme sinulle