Hyppää sisältöön

Vihreät äänesti asevelvollisuudesta – tavoite vapaaehtoisesta asepalveluksesta voitti

Vantaalla kokoontunut vihreiden puoluevaltuuskunta on hyväksynyt ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjapaperin, jossa halutaan syventää puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa ja vahvistaa EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä.

Kuva: Yle

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjapaperin käsittelyssä eniten huomiota herätti suhtautuminen asevelvollisuuteen.

Linjapaperia valmistelleen työryhmän alkuperäisessä esityksessä todettiin vain lyhyesti, että asevelvollisuus on uudistettava sukupuolia tasa-arvoisesti kohtelevalla tavalla.

Puoluevaltuuskunnassa tehtiin useita muutosehdotuksia, joissa viitattiin vuoden 2014 puoluekokouksen päätöksiin ja vuonna 2010 hyväksyttyyn, valikoivaa asevelvollisuutta koskevaan ohjelmaan.

Enemmistö halusi lisäyksen vapaaehtoisuudesta

Puoluevaltuuskunnan keskustelun pohjalta linjapaperia käsitellyt työryhmä ehdotti  muotoilua, jonka mukaan olisi selvitettävä mahdollisuutta uudistaa asevelvollisuutta pitkällä aikavälillä vapaaehtoiseen suuntaan, riittävästä puolustuskyvystä huolehtien.

Työryhmän kompromissiesitys ei puoluevaltuuskunnalle riittänyt.

Äänestyksessä puoluevaltuuskunta hyväksyi äänin 18-12 linjapaperiin lisäyksen, jonka mukaan asevelvollisuutta on uudistettava valikoivan asevelvollisuuden suuntaan ja pitkän aikavälin tavoitteena on asepalveluksen täysi vapaaehtoisuus.

Ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjapaperiin jäi kuitenkin muun muassa maininta, jonka mukaan Suomen vahvat maavoimat ja Ruotsin ilma- ja merivoimat täydentävät toisiaan hyvin.

Miehet ja naiset tasavertaisesti armeijaan

Vihreiden valikoivaan asevelvollisuuteen tähtäävässä ohjelmassa reservin määrä karsittaisiin 75 000–150 000 sotilaaseen. Tämä voitaisiin vihreiden mukaan saavuttaa, jos noin 8–20 prosenttia koko ikäluokasta, mukaan lukien sekä miehet että naiset, suorittaisi varusmiespalveluksen.

Suosittelemme sinulle