Hyppää sisältöön

Yritys: Erosopimuksen tarkoitus on jättää Kittilän kuntalaiset maksumiehiksi

Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas.) on valittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Kittilän kunnanvaltuuston päätöksestä hyväksyä erosopimus kunnanjohtaja Anna Mäkelän kanssa. Yritys epäilee, että sopimuksella pyritään vierittämään kustannukset kuntalaisten maksettavaksi.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ja vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg Kittilän valtuustosalissa 29.8.2016. Kuva: Perttu Ruokangas / Yle

Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas.) on valittanut valtuuston päätöksestä, joka koskee kunnanjohtaja Anna Mäkelän erosopimusta. Yrityksen mukaan sopimusta oli käsittelemässä viisi valtuutettua tai varavaltuutettua, jotka olivat jääviä käsittelemään asiaa. Lisäksi Yritys sanoo valituksessaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, että sopimuksella pyritään jättämään kunnanjohtajan lainvastaisesta irtisanomisesta aiheutuneet kulut kunnan veronmaksajien maksettavaksi siinäkin tapauksessa, jos kunnan luottamusmiehiä tuomitaan lainvastaisesta irtisanomisesta.

Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri yritys vaatii, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tulee kumota Kittilän kunnanvaltuuston 29.8. tekemä päätös Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välisestä sovintosopimuksesta. Yrityksen mukaan asian käsittelyyn on osallistunut esteellisiä luottamushenkilöitä. Näin ollen päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä.

Kunnanvaltuutetut Vuokko Mäntymaa, Torsti Patakangas, Tapani Rantajääskö, Veikko Siitonen ja varavaltuutettu Veli-Matti Junnola istuivat valtuustosalissa aikomuksenaan osallistua asian käsittelyyn, vaikka Yritys epäilee heitä esteellisiksi asian käsittelyyn poliisin esitutkinnan vuoksi.

Kunnanvaltuustossa pidettiin asian käsittelyn yhteydessä kaksi taukoa ennen kuin nämä valtuutetut ja varavaltuutettu jääväsivät itsensä. Yrityksen mukaan Mäntymaan, Patakankaan, Rantajääskön, Siitosen ja Junnolan olisi pitänyt jäävätä itsensä asian käsittelystä siinä vaiheessa, kun monet muutkin valtuutetut jääväsivät itsensä, eli ennen asian käsittelyn aloittamista.

"Kulut yritetään laittaa kuntalaisten maksettavaksi"

Yritys pyytää hallinto-oikeutta myös tutkimaan, onko Kittilän kunnan ja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus lainvastainen kunnan toimivallan kannalta. Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välisen sovintosopimuksen perusteella kunnanjohtaja Mäkelälle maksetaan 135 246,24 euron korvaus koska, että Mäkelä irtisanoutuu virastaan.

Yrityksen mukaan näyttää siltä, että sopimuksen mukaan kunnanjohtajalle maksettaisiin siitä, että hän irtisanoutuu tehtävästään eli sopimuksella pyritään pitämään voimassa lainvastainen irtisanomispäätös. Hänen mielestään olisi oikein, että Kittilän kunta tunnustaisi menetelleensä lainvastaisesti irtisanoessaan kunnanjohtaja Mäkelän ja maksaisi hänelle oikeudenmukaisen korvauksen siitä, että hänet irtisanottiin lainvastaisesti.

Yritys epäilee, että erosopimuksella halutaan jättää lainvastaisesta irtisanomisesta aiheutuneet kulut kunnan veronmaksajien vastattavaksi siinäkin tapauksessa, että irtisanomiseen osallistuneet kunnanvaltuutetut saisivat tuomiot osallisuudestaan lainvastaiseen irtisanomiseen.

Yrityksen lisäksi kunnanvaltuuston päätöksestä on valittanut myös toinen henkilö.

Lisätty kello 10:56 tieto toisesta valittajasta.

Suosittelemme sinulle