Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Etäopetus ei ole enää kakkosvaihtoehto – "Joustavuus on varmasti avaintekijä"

Nykyisin on mahdollista opiskella lähes mitä tahansa etänä. Tulevaisuudessa mahdollisuuksien kirjo vain kasvaa, koska etäopiskelu kansainvälistyy kovaa vauhtia.

Nainen kirjoittaa tietokoneella.
Etäopiskelu on joustavaa. Se ei ole sidottu aikaan tai paikkaan, vaan kursseja voi useimmiten suorittaa omaan tahtiin. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle
Tiia Korhonen
Avaa Yle-sovelluksessa

Etäopetus ei ole enää kakkosvaihtoehto, vaan se on varteenotettava mahdollisuus perinteisen kontaktiopetuksen rinnalla, sanoo ylitarkastaja Kimmo Koskinen Opetushallituksesta. Laadukasta etäopetusta on mahdollista saada aina perusopetuksesta aikuiskoulutukseen asti.

– Esimerkiksi aikuiset voivat opiskella omaksi ilokseen ja hyödykseen tai suorittaa tutkinnon osia tai kokonaisia tutkintoja. Etäopetus menee kovaa vauhtia eteenpäin ja sen huomaa selvästi, sillä kysyntä on lisääntynyt niin paljon, Koskinen kertoo.

Suomessa etäopetusta on tutkittu ja käytetty 1990-luvulta lähtien. Koskinen arvioi, että tänä päivänä Suomi on Euroopan tasolla pisimmällä etäopetuksen hyödyntämisessä osana koulutusjärjestelmää.

– Meillä on hyvin paljon kokemusta ja toimintamalleja. Lisäksi teknologia on kehittynyt voimakkaasti, mikä on tuonut yhä parempia mahdollisuuksia hyödyntää etäopetusta. Nyt myös opettajilla alkaa olla osaamista etäopetuksesta, joten olemme kansainvälisesti varsin kilpailukykyisiä, Koskinen sanoo.

Etäopinnot on helppo aloittaa – ja keskeyttää

Etäopetuksen ansiosta oppilaille ja opiskelijoille voidaan tarjota opintoja riittävän laajasti ja mahdollisimman tasa-arvoisesti eri puolilla maata. Oppilaitokset voivat puolestaan verkottua ja tarjota opintoja ristiin, jolloin paikallinen koulu säilyy taloudellisista haasteista huolimatta.

– Se on hyvin tärkeää ja tästä on myös selvää näyttöä. Esimerkiksi Kainuussa etäopiskelu oli aikuislukiolle elinehto. Kun uusia opiskelijoita saatiin kerättyä vähän laajemmin maakunnasta, oppilaitos pystyttiin pitämään elinvoimaisena, Koskinen kertoo.

Opettaja opettaa kolmen lukion oppilaita video-yhteyden avulla.
Opettaja opettaa kolmen lukion oppilaita videoyhteyden avulla. Arkistokuva. Kuva: Kalle Heikkinen / Yle

Etäopiskelun järjestäminen vaatii oppilaitoksilta etäpedagogiikkaa taitavat opettajat sekä investointeja kohtuullisen toimintavarmoihin ja helposti hallittaviin laitteistoihin.

Myös etäopiskelija tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, mutta vähintään yhtä tärkeä vaatimus on motivaatio, Koskinen toteaa.

– On todettu, että etäopiskelussa keskeytetään aika useasti varsinkin lukio- ja aikuistasolla. Se on helppo aloittaa, mutta siinä iskee väsymys helposti, jos ei ole motivaatiota. Etäopiskelussa ei pääse helpommalla kuin perinteisessä lähiopiskelussa, vaan se on vaativampaa nimenomaan motivaatiopuolen osalta ja vaatii taitoa työskennellä itsenäisesti.

Joustavuus ajasta ja paikasta on varmasti se avaintekijä.

Kimmo Koskinen

Koskisen mukaan etäopetuksesta suurimmat kulut tulevat opettajan palkkakustannuksista, joten se ei ole mikään suoranainen säästökeino. Kuluselvitystä on tehty perusteellisesti lukiotasolla.

– Toki silloin päästään säästöön, kun yksi opettaja pystyy hoitamaan usean koulun ryhmän samaan aikaan. Jos taas verrataan yhden lukiokurssin kustannuksia etäopetuksessa ja lähiopetuksessa, niin kustannukset eivät ole ainakaan yhtään halvemmat. Päinvastoin, ne voivat olla jopa pikkusen tyyriimmät.

Harvinaisia kieliä, uskontoja ja syventäviä kursseja

Tällä hetkellä sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa opiskellaan etäopintoina eniten harvinaisempia kieliä ja uskontoja. Lisäksi esimerkiksi lukiossa opiskellaan yhä enemmän myös tavallisten oppiaineiden syventäviä kursseja etäopintoina.

Edellytyksenä on, että opiskelijoille tarjotaan etäkursseja ja etäopintoja oikeasti osana kokonaispalettia.

– Aika useasti se on tökkinyt siinä, että etämahdollisuuksista ei hiiskuta hirveästi, joten opiskelijoista vain valistuneimmat löytävät etäkurssit. Toivoisinkin, että opinto-ohjaajat ja rehtorit lähtisivät markkinoimaan etäopiskelua rohkeasti, ylitarkastaja Kimmo Koskinen toteaa.

Poika tietokoneen ääressä
Tällä hetkellä esimerkiksi perusopetuksessa opiskellaan etäopintoina eniten harvinaisempia kieliä ja uskontoja. Kuva: Mari Vesanummi / Yle

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus on lisätty nyt myös perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan uutena elementtinä.

Käytännössä etäyhteyksiä on hyödynnetty myös perusopetuksen puolella jo vuosia, mutta nyt se pitää kirjata ylös myös koulujen omiin opetussuunnitelmiin, jotta oppilaat ja heidän vanhempansa tietävät etukäteen, että oppiaineen opetus tai osa siitä toteutetaan etäyhteyksillä.

– Etäopetus tai etäyhteyksiä hyödyntävä opetus on peruskoulun puolella kuitenkin tavallaan lähiopetusta. Sitä toteutetaan reaaliaikaisesti niin, että toisessa päässä on opettaja ja jokaisen oppilasryhmän kohdalla pitää olla aikuinen valvomassa, jotta taataan turvallinen oppimisympäristö.

On todettu, että etäopiskelussa keskeytetään aika useasti varsinkin lukio- ja aikuistasolla.

Kimmo Koskinen

Lukiotasolla ja aikuispuolella etäopetusta voidaan toteuttaa perusopetusta joustavammin. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja ja verkkokursseja silloin, kun se osuu parhaiten heidän omaan päivärytmiinsä.

Jo nyt koko lukion oppimäärän voi suorittaa etänä vaikka ulkomailta, ja vain ylioppilastutkinto tullaan tekemään Suomeen. Koskisen mukaan menestyksellisiä opintotarinoita löytyy, kuten viiden lapsen äiti työn ohella.

– Joustavuus ajasta ja paikasta on varmasti se avaintekijä. Omatahtiset kurssit ovat hyvä ratkaisu ihmisille, jotka ovat kiireisiä tai elämäntilanne on muuten sellainen, ettei perinteinen opiskelu ole käytännössä mahdollista. Esimerkiksi vuorotyöläisillä voi olla hyvinkin eksoottisia aikoja suorittaa opintoja.

Opintotarjonta ulkomailta kasvaa

Tulevaisuudessa etäisyydet menettävät yhä enemmän merkitystään, koska kurssivalikoima kansainvälistyy kovaa vauhtia, Opetushallituksen ylitarkastaja Kimmo Koskinen sanoo.

– Ilman muuta opintotarjonta ulkomailta tulee lisääntymään ja ihmiset tulevat varmasti tekemään valintoja paljon vapaammin kuin tänä päivänä, kun opinnoissa voi hyödyntää omasta näkökulmastaan merkityksellisiä ja hyviä etäkursseja ympäri maailmaa.

Nainen katselee tietokoneelta kansainvälisiä verkkokursseja.
Verkossa voi jo suorittaa kursseja esimerkiksi ulkomaisista yliopistoista. Kuva: Tiia Korhonen / Yle

Haasteena on, miten kansainväliset etäkurssit luetaan osaksi suomalaisia opintoja. Uudessa opetussuunnitelmassa on painotettu, että soveltuvin osin, ja myös muita näyttöjä voi olla kuin pelkästään oman koulun kurssitarjonta.

– Uskon, että varsinkin hieman varttuneemmilla ainakin toisen asteen koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa verkkokurssien hyödyntäminen eri puolilta maailmaa tulee lisääntymään. Kansainvälisyys tuo etäopiskeluun ihan uuden ulottuvuuden.

Suosittelemme