Hyppää sisältöön

Parikkalan salainen kokous: Kutsu lähti hallintojohtajan osoitteesta

Kunnanjohtajan mukaan koollekutsuja on kuitenkin kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Kunnanjohtaja kertoo, että kyseessä on jo vakiintunut käytäntö.

Kunnanhallituksen salainen aiesopimus
Kuva: Kare Lehtonen/Yle
Jaakko Mäntymaa

Parikkalan päätöksenteko kunnan lämpölaitoksen myynnissä on herättänyt hämmennystä. Kunta käsitteli lämpölaitoksen myyntiä energiayhtiö Vapolle viime toukokuussa kunnanhallituksessa. Päätöspöydällä oli se, solmitaanko Vapon kanssa aiesopimus laitoksen myymisestä.

Erikoiseksi toukokuun kokouksen tekee se, että se oli määritelty salaiseksi. Kokouksesta ei ilmoitettu julkisesti, eikä kokouksen esityslistaa tai pöytäkirjaa laitettu kunnan sivuille esille.

Kummallisen päätöksentekokuvion kruunaa se, että edes kokouksen koollekutsujasta ei tunnu olevan selvyyttä. Kunnanhallituksen johtokaksikko Ari Berg (kesk.) ja Pekka Anttonen (sd.) sekä kunnanjohtaja Vesa Huuskonen ovat olleet asiasta eri linjoilla.

Hämärä kokouskutsu

Vesa Huuskonen kertoi alun perin Ylelle tiistaina, että kokouksen kutsui koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg. Berg itse kertoi samassa yhteydessä, ettei ollut kokouksesta edes tietoinen.

Nyt Huuskonen haluaa tarkentaa kantaansa. Kunnanjohtajan mukaan koollekutsuja on ollut varapuheenjohtaja Anttonen, koska jo aiemmin oli käynyt selväksi, ettei Ari Berg esteellisenä tule osallistumaan asian käsittelyyn. Huuskosen mukaan asia on ollut sekä Anttosen että Bergin tiedossa, koska asiaa käsiteltiin jo kunnanhallituksen aiemmassa kokouksessa.

Anttonen puolestaan sanoi tiistaina, että virallista koollekutsujaa ei ollut lainkaan. Hänen mukaansa kokouksen osanottajat saivat kokoustiedon sähköpostitse kunnan silloiselta hallintojohtajalta Marjatta Laukkaselta.

Ylen saamat sähköpostiviestit osoittavat, että kokouskutsu ja sen mukaan liitetty esityslista lähtivät Laukkasen sähköpostiosoitteesta.

Kokouskutsuksi tulkittavasta viestistä selviää myös, että viesti ei mennyt Ari Bergille, koska hän oli ilmoittanut esteellisyytensä asian käsittelyssä etukäteen. Myöhemmin kunnan verkkosivuilla julkistetun kokouspöytäkirjan mukaan (siirryt toiseen palveluun) Berg ei ollut kokouksessa läsnä. Pöytäkirjaan kokouksen johtajaksi on merkitty varapuheenjohtaja Anttonen.

Hallintosääntö ja käytäntö ristiriidassa?

Koko kokouksen koollekutsumista koskeva epäselvyys näyttää olevan joko tahattoman tai tahallisen väärinymmärtämisen tulos. Kunnanjohtaja Huuskosen mukaan Parikkalassa on jo pitkään ollut käytäntönä, että kokouskutsu ja sen mukana esityslista lähtevät hallintojohtajalta kaikille kokoukseen osallistujille.

Tämä ei kuitenkaan kunnanjohtajan mukaan tarkoita sitä, että koollekutsuja olisi hallintojohtaja, vaan kyseessä on virkamiesvalmistelu, joka päättyy esityslistan lähetykseen. Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtaja voi esimerkiksi vaihtaa kokousaikataulua tai tehdä muita muutoksia.

– Ei siinä ole ollut mitään epäselvyyksiä, Huuskonen sanoo.

Joka tapauksessa käytännön voidaan tulkita olevan ristiriidassa Parikkalan hallintosäännön (siirryt toiseen palveluun) kanssa. Hallintosäännön neljännen pykälän mukaan ”kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja”.

Aiesopimuksessa ei ylipäänsä ollut salattavaa

Vesa Huuskosen mukaan aiesopimus päätettiin pitää salassa Vapon toivomuksesta. Yleisluontoisessa aiesopimuksessa ei periaatteessa ole mitään sellaista tietoa, mikä velvoittaisi salaamaan sopimuksen.

Kokouskutsussa mainitaan, että ”päätös tulee julkiseksi mikäli esisopimusvaiheeseen päästään.” Lopulta näin ei käynyt, vaan kunta päätti kilpailuttaa lämpölaitoksen myynnin.

Aiesopimus ei olisi velvoittanut kuntaa kaupan solmimiseen. Sopimus olisi rauennut itsestään vuoden 2016 loppuun mennessä, jos edellytykset aiesopimusta seuraavan esisopimuksen luomiseen eivät olisi täyttyneet.

Professorit: Pieleen meni

Hallinto-oikeuden oppineet ovat pitäneet Parikkalan menettelyä julkisuusperiaatteen vastaisena (siirryt toiseen palveluun) ja ylipäänsä erikoisena. Lain mukaan kunnanhallituksen asioita ei voi käsitellä salassa. Itse kokoukseen ulkopuolisia ei tarvitse päästää ja kokouksen asialistalla olevia asioita voidaan julistaa salaisiksi, mutta kokouksesta on jäätävä jonkinlaisia merkintöjä kunnan diaariin.

Kokous nousi julkisuuteen aiemmin tällä viikolla, kun kunnanjohtaja toi asian omasta aloitteestaan uudestaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tarkoituksena oli oikaista aiempi virheellinen menettely. Tiistaisen kokouksen jälkeen myös kunnanhallituksen salainen pöytäkirja julkaistiin kunnan verkkosivuilla.

Kunnanjohtaja Huuskosen mukaan tapauksesta on opittu.

Suosittelemme sinulle