Hyppää sisältöön

Kaavapaniikki iski Helsinkiin – päätöksiä synnyttävä pian

Vuosia jatkunut yleiskaavan valmistelu on loppusuoralla. Tänään keskiviikkona järjestetään useita Keskuspuiston kohtaloa puivia kokouksia.

Hämeenlinnanväylä voi näyttää tältä vuonna 2050, jos siitä tulee kaupunkibulevardi. Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupungin kaavat ovat pahasti sekaisin. Kauaskantoisia päätöksiä pitää saada aikaan lähiviikkoina, mutta useat Helsingin valtuustoryhmät ovat yleiskaavalinjoissaan sekasortoisessa tilassa. Tilanne kävi ilmi, kun Yle kysyi helsinkiläisvaltuutetuilta heidän kantojaan yleiskaavaan.

Kaupunginvaltuusto on kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen marraskuun alussa lyömään lukkoon Helsingin maankäyttöä vuosikymmeniksi eteenpäin.

Paine Keskuspuiston suojeluun kasvaa – rivit tiivistyvät tänään

Eniten uudessa yleiskaavassa yksittäisiä valtuutettuja hiertää Keskuspuistoa nirhivä rakentaminen. Moni valtuutettu on nyt herännyt vastustamaan Hämeenlinnanväylän varteen, Keskuspuiston länsireunalle suunniteltua kaupunkibulevardia.

Kymmenen valtuutettua, etunenässä SDP:n Thomas Wallgren, on yhdistänyt asiassa voimansa. Eri puolueiden valtuutetuista koostuvan ryhmän tarkoituksena on ollut selvittää menettelytapoja.

Osa ensimmäistä ehdotusta Helsingin uudeksi yleiskaavaksi. Tähän versioon on jo Keskuspuiston kohdalle tehty pieniä muutoksia. Kuva: Tapani Rauramo / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Ryhmä ei hyväksy kaupunginsuunnittelulautakunnan aiemmin esittämää kantaa, jonka mukaan Keskuspuiston suojeleminen ja säilyttäminen nykyisessä laajudessaan vaatisi kaavan uutta esillepanoa, ja siirtäisi koko asian seuraavalle valtuustolle.

Keskuspuisto-ryhmittymä järjestää tänään keskiviikkona kaupunginkanslian kanssa yhteistyössä Valkoisessa salissa klo 14 valtuutetuille yleisöltä suljetun tilaisuuden. 

Kokoomuksen kannat ristissä

Helsingin suurimmasta valtuustoryhmästä kokoomuksesta kantansa Ylelle kertoi yhdeksän valtuutettua 21:stä. Heistä kolme olisi valmiita hyväksymään yleiskaavan, mutta neljä ei sitä hyväksyisi.

Hylkäämistä kannattava Sirpa Asko-Seljavaara kannattaa Malmin lentokentän säilyttämistä ja vastustaa Lauttasaaren asuntorakentamista suunnitellussa mittakaavassa. Timo Raittinen näkee useassa osassa kaavaa ”epäkelpoa suunnittelua”. 

Yleiskaavan kannattajiin kokoomuksessa lukeutuu sitä neljä vuotta kaupunkisuunnittelulautakunnassa valmistellut  Matti Niiranen. Hänen mielestään kaava turvaa riittävien viher- ja virkistysalueiden säilymisen. Se myös mahdollistaa kaupungin kilpailukyvyn säilymisen ja tarjoaa asukailleen työtä ja hyvinvointia. Myös Laura Rissanen kannattaa kaavan hyväksymistä, perustelunaan uusien asuntojen saaminen uusille helsinkiläisille. 

Vihreiden pakka levällään

Vihreistä valtaosa ei halunnut vastata Ylen kyselyyn. Puolue aikoo kokoontua ryhmäkokoukseen tänään.

Tästä Helsingin toiseksi suurimmasta ryhmästä kyselyyn vastasivat vain Leo Stranius ja Sanna Vesikansa. Stranius on jo julkisuudessa kertonut, että mikäli kaava nakertaa liikaa luonto- ja viheralueita, on hän valmis äänestämään kaavaa vastaan.

Stranius kertoo Ylelle kannattavansa Keskuspuiston osittaisen rakentamisen perumista kaupunginhallituksen tai valtuuston päätöksellä ilman kaavan palautusta uudelleenvalmisteluun. Näin estettäisiin päätösten siirtyminen keväällä valittavalle uudelle valtuustolle. Vesikansa ei osaa vielä sanoa, kannattaako esitettyä yleiskaavaa. Hän toivoo Keskuspuistoa koskeviin sunnitelmiin muutoksia kaupunginhallitus ja -valtuustovaiheessa.

Demarit kiistelevät Keskuspuistosta, viheralueet huolettavat vasemmistoliitossa

SDP:n ryhmässä ainakin neljä äänestäisi 'jaa' yleiskaavalle, ja ainakin yksi 'ei'. Keskuspuiston suojelemisasia jakaa ryhmää. Wallgren haluaisi, että Keskuspuiston suojelu toteutuisi yleiskaavaa muuttamalla. Tuomo Valokaisen mukaan Keskuspuistoon mahtuu kyllä muutama talo, jos se auttaa asunnottomuuteen. Sinne suunniteltua bulevardia hän kuitenkin vastustaa.

Sara Paavolainen on Wallgrenia nihkeämpi kaavamuutoksille. Paavolainen ymmärtää lähiviheralueistaan huolestuneiden kaupunkilaisten huolen, mutta ei missään tapauksessa kannata koko yleiskaavan palauttamista yksityiskohdan takia.

Seija-myrskyn kaatama puu Keskuspuistossa Helsingissä 13. joulukuuta 2013. Kuva: Atte Jääskeläinen / Yle

Vasemmistoliiton joukoissa kaksi valtuutettua kannattaa esitettyä yleiskaavaa, ja neljä vastustaa sitä. Vasemmistoliiton ryhmää vetävä Veronika Honkasalo muistuttaa, että puolueen valtuustoryhmä säilyttäisi Keskuspuiston nykyisessä laajuudessaan. Sirpa Puhakka sanookin, että Keskuspuiston rakennussuunnitelmia tulisi valtuuston päätöksellä muuttaa.

Sirkku Ingervolle Keskuspuisto on kaupungin keuhkot. Vartiosaarta tulee kehittää kaikkien virkistys ja ulkoilualueena. Tuomarinkylän koiraharrastusalue ja ratsastusmaastot tulisi säilyttää nykyisellään. Sen sijaan Talin golfkentälle voisi Ingervon mielestä kaavoittaa asumista. Nykyistä kaupunkia voisi hänen mukaansa korottaa ja tiivistää.

Myös Dan Koivulaakso suojelisi Keskuspuiston. Samoilla linjoilla on Anna Vuorjoki, joka säästäisi rakentamiselta myös Vantaajokivarren metsäalueita.

Pienet: väestöennuste uusiksi ja Östersundom ensin

Perussuomalaisista kantansa kertoi vain Harri Lindell, joka olisi valmis hyväksymään yleiskaavan. RKP:n Björn Månsson ei löisi lukkoon minkään alueen käyttöä ennen kuin Östersundomin asuntorakentamisen mittakaava on tiedossa.

Kristillisten Mika Ebeling muuttaisi koko yleiskaavan pohjalla olevan väestöennusteen ja hoitaisi lisäasutuksen nykyisen kaupunkirakenteen yhteyteen. Keskustan ryhmä ei reagoinut Ylen tiedusteluihin.

SKP ja Helsinki-listat pitää kaavoitusasiassa johdonmukaisesti kiinni linjastaan. Sen mukaan Keskuspuistoon ei saa osoittaa rakentamista.

Pitkä työ loppusuoralla

Uutta yleiskaavaa on tehty Helsinkiin vuodesta 2012 lähtien. Kaupunginsuunnitteluvirasto ja valtuustopuolueet pääsivät jo kesällä sopuun kaavan linjauksista. Pian sen jälkeen vasemmistoliiton ryhmä irrottautui sovusta ja alkoi vaatia Keskuspuiston säilyttämistä nykyisessä laajuudessaan.

Keskuspuistoa suojelemaan syntyi suoranainen kansanliike adresseineen ja ihmisketjuineen. Poliitikko toisensa perään heräsi suojeluajatukselle.

Helsingin kaupunginvaltuustossa on 85 valtuutettua. Suurimmat valtuustoryhmät ovat kokoomus 21 paikalla, vihreät 19 paikalla ja SDP 15 paikalla. Yhteensä 33 valtuutettua avasi Ylelle kaavoitusmielipiteitään.

Suosittelemme sinulle