Hyppää sisältöön

Miehet ja naiset yhä eri ammateissa – Suomi kärkimaiden joukossa Euroopassa

Suomessa miehet ja naiset ovat edelleen selvästi omissa ammateissaan. Vain kymmenesosassa miehiä ja naisia on lähes yhtä paljon.

Ida Leino opiskelee rajavartijaksi. Kuva: Yle
Timo Keränen

Työmarkkinat ovat edelleen jakautuneet vahvasti mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Raja-aitoja ei ole saatu murrettua yrityksistä huolimatta. Joillekin miesvaltaisille aloille tarvittaisiin kuitenkin kipeästi lisää naisia, ja päinvastoin.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen sanoo, että Suomessa ammattien jakautuminen mies- ja naisvaltaisiin aloihin eli segregaatio on varsin vahvaa.

– Suomi on itse asiassa segregaatiossa EU:n kärkimaiden joukossa.

Työnantajien näkemys tilanteesta on jotakuinkin sama. Raja-aidat eivät ole murtuneet toiveista huolimatta. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Eeva Korolainen sanoo, että joissakin ammateissa on jopa otettu takapakkia.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Ammatillisten raja-aitojen murtumista pidetään tärkeänä muun muassa palkkatasa-arvon kannalta. Korolaisen mukaan naisen euro ei tule siitä, että samasta työstä samalla työpaikalla maksettaisiin eri palkkaa. Ero miehen ja naisen euron välillä tulee siitä, että naiset ja miehet työskentelevät eri ammateissa ja tehtävissä

– Sen vuoksi meillä on kohtuullisen iso keskiansioiden ero.

Vain noin kymmenesosa on sellaisia ammatteja, joissa miehiä ja naisia on vähintään 40 prosenttia kumpaakin sukupuolta. Loput jakaantuvat selvästi mies- ja naisvaltaisiin aloihin.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Tilastotieto on vuodelta 2013 mutta sekä Palkansaajien tutkimuslaitoksen Merja Kauhanen että EK:n Eeva Korolainen arvioivat tilanteen pysyneen ennallaan.

Muutosta on haettu jo vuosia mutta liikahdusta ei ole juuri tapahtunut. Kymmenen vuotta sitten asiaan kiinnitettiin huomiota hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelmassa. Ohjelma on nyt uudistettu vuosille 2016–2019.

Ammatti valitaan kouluiässä

Ammatinvalintaan vaikuttavat muun muassa kulttuuritausta ja työmarkkinoiden rakenne. Kaikkein ratkaisevin saattaa olla koulu ja koulutus.

Tytöt ja pojat alkavat suuntautua omille aloilleen jo lapsuudessa. EK:n asiantuntijan Eeva Korolaisen mukaan lapsille aletaan jo varhain puhua tietyllä tavalla. Tyttöjä ja poikia kannustetaan eri tavalla. Myös kavereiden valinnoilla on hänen mukaansa merkitystä.

– On aika selkeitä miesten ja naisten välisiä valintaeroja siinä, kuka lähtee opiskelemaan matematiikkaa, kenestä tulee inssi ja ketkä menee hoiva-alalle.

Myös palkansaajien katseet kohdistuvat kouluun. Ammattien jakautumista mies- ja naisvaltaisiin voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota koulutusvalintoihin.

– Sillä on merkitystä, miten oppilaitoksissa tähän kiinnitetään huomiota, sanoo tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.

Naiset vartioimaan rajoja

Joillakin aloilla pyritään tietoisesti lisäämään vähemmistönä olevan sukupuolen määrää. Perinteisesti hyvin miehinen työpaikka on ollut esimerkiksi Rajavartiolaitos.

Rajavartiolaitos on nyt linjannut, että kahdeksan vuoden päästä joka kymmenes rajavartija on nainen eli suurin piirtein kaksikertainen nykyiseen verrattuna.

Muutosta haetaan osin käytännön syistä. Rajoille tulee yhä enemmän väkeä, joiden kanssa asioimiseen tarvitaan sekä mies- että naisvartijoita.

– Rajanylityspaikoilla on monenlaisia ihmisiä ja perheitä. On hyvin luonnollista, että siellä on myös naisia viranomaisina, sanoo kurssinjohtaja Pasi Kylmämaa Raja- ja merivartiokoulusta.

Koulun peruskurssilla on jo kolmannes naisia. Naiset ovat kiinnostuneet alasta monesta syystä.

– Intissä tuli semmoinen olo, että tämä olisi oma ala. Varma työllisyys houkutteli myös, sanoo rajavartio-oppilas Ida Leino.

Rajavartijakurssin voi aloittaa vasta kun asepalvelus on suoritettu.

Korjattu kello 10.35: Jutun viimeistä lausetta on tarkennettu asepalveluksen osalta. Asepalvelus tulee olla suoritettuna ennen kurssin alkua. Aiemmin jutussa oli, että asepalveluksen voi suorittaa kurssin aikana.

Suosittelemme sinulle