Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Katso kartasta, mitä autovakuutus eri alueilla voi maksaa – Asuinpaikka vaikuttaa jopa satoja euroja

Ympäristökunnissa autojen vakuutukset voivat olla merkittävästi edullisempia kuin kaupunkien keskustoissa.

Peter Sjöholm,
Linus Lång
Avaa Yle-sovelluksessa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Hintaero:
Folksam:
Lähitapiola:
Lähitapiola halvempi
Folksam halvempi
Alkunäkymässä kartta näyttää Folksamin ja LähiTapiolan vakuutusmaksujen hintaeron, kun 38-vuotias vakuuttaa 1,4-litraisen Skoda Octavia Combin 2016. Vaihda karttanäkymää kartan yläreunan napeilla. Klikkaa paikkakuntaa nähdäksesi tarkempia tietoja paikkakunnan vakuutusmaksuista.
Lähteet: Kartta perustuuu Folksamin ja Lähitapiolan rvakuutuslaskureiden tietoihin ja Tilastokeskuksen Paavo-postinumerotietokantaan.

Autojen liikenne- ja kaskovakuutusten hintoihin vaikuttaa moni muukin asia kuin vakuutuksenottajan tai auton ikä.

Autovakuutukset ovat kalliita erityisesti kaupunkien keskustoissa asuville – vaikka onnettomuudet olisivatkin muualta tulleiden aiheuttamia. Tämä selvisi, kun vertailimme kahden eri vakuutusyhtiön, Folksamin ja LähiTapiolan hinnoittelua.

Kaupungeissa autot törmäilevät selvästi enemmän kuin haja-asutusalueilla.

– Isoissa kaupungeissa on enemmän liikennettä ja niissä tapahtuu enemmän onnettomuuksia. Etenkin pääkaupunkiseudulla myös autojen korjaus on kalliimpaa kuin maaseudulla, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn vakuutusasiantuntija Hanna Salo toteaa.

Salo kommentoi pyynnöstämme autovakuutusten hintoja. Vertailimme autojen kasko- ja liikennevakuutusten hintoja Folksamin ja LähiTapiolan vakuutuslaskurien avulla.

Lähes kaikilla vakuutuksia tarjoavilla yhtiöillä on verkkolaskuri, jolla saa selville haluamansa vakuutuksen hinnan.

Testasimme Folksamin ja LähiTapiolan laskureita esimerkkitapauksella, jossa 38-vuotias autoilija vakuuttaa Skoda Octavia Combin, jossa on 1,4-litrainen moottori. Se on yksi Suomen myydyimmistä ja tavallisimmin ensirekisteröidyistä automalleista.

Hinnat eivät ole täysin vertailukelpoiset vakuutusehtoihin liittyvien erojen takia. Tämä koskee etenkin kaskovakuutuksia.

Oma asuinpaikka tai ikä voi ratkaista, mikä vakuutusyhtiö tarjoaa halutun vakuutusturvan edullisimpaan hintaan. Aiemmin hintaan saattoi vaikuttaa vakuutuksenottajan sukupuoli, mutta nykyään sillä ei saa olla vaikutusta hintaan.

Halvin yhtiö voi vaihtua, kun vakuutuksenottaja vaihtaa autoa tai muuttaa.

– Meillä on tapana neuvoa kilpailuttamaan vakuutukset muutaman vuoden välein, sanoo Hanna Salo.

Autovakuutusten lisäksi tämä koskee muitakin vakuutuksia.

Kotipaikka voi vaikuttaa satoja euroja

Ylen vertailemien vakuutusten hinnat ovat kalleimmalla alueella 25–50 prosenttia korkeammat kuin halvimmalla alueella.

Ympäristökunnissa vakuutukset voivat olla satoja euroja halvempia kuin kaupunkien keskustoissa. Esimeriksi Siuntiossa ja Inkoossa Folksamin vakuutukset ovat yli 300 euroa halvempia kuin Helsingissä.

LähiTapiolan laskuri perustuu postinumeroalueeseen, kun taas Folksamin laskurille riittää kotikunta. Kahden naapurikunnan tai jopa vierekkäisen postinumeroalueen välillä voi olla merkittäviä hintaeroja.

LähiTapiolan tapauksessa suuri osa Lappia kuuluu kalliimpaan hintaluokkaan kuin vastaavat paikkakunnat muualla maassa. Eron huomaa etenkin kaskovakuutusten hinnoissa. Folksamin hinnoissa ei ole samanlaista jakoa.

Todennäköisesti hinnoittelusta tulee yhä tarkempaa sitä mukaa, kun tekniikan kehittyminen tuo saataville lisää tietoja, kuten satelliittidataa.

– Vakuutusyhtiöillä on ollut pilottihanke, joka ottaa huomioon ajoneuvon käyttöpaikan. Käyttöpaikkahan ei ole välttämättä sama kuin vakuutuksenottajan asuinpaikka, sanoo Hanna Salo.

Salo kertoo myös, että jo nyt ajokilometrien määrä voi joissain vakuutuksissa vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen.

Keski-ikäisten vakuutusmaksuissa yllättävä piikki

Hiljattain täysi-ikäistyneelle auton vakuuttaminen voi tulla todella kalliiksi. LähiTapiolan mallissa 18-vuotiaat maksavat vakuutuksistaan jopa kaksi kertaa enemmän kuin muut.

Ikäihmiset maksavat niin ikään korotettuja vakuutusmaksuja.

Myös Folksam ottaa huomioon vakuutuksenottajan iän mutta vain liikennevakuutuksessaan. Sen sijaan Folksamin kasko on samanhintainen kaikenikäisille.

– Se on yllättävää. Ikä on yleensä yksi tärkeimmistä hinnoitteluperusteista, sanoo Hanna Salo.

Folksamin kaskoa lukuun ottamatta kummankin yhtiön ikäkäyrissä alimmat hinnat osuvat ikävuosiin 25–40 ja 55–65. Näiden välissä olevat keski-ikäiset maksavat jopa kymmenen prosenttia korkeampia vakuutusmaksuja. Hanna Salolla on selitys:

– Ero voi johtua siitä, että perheen 18–20-vuotiaat lapset lisäävät vahinkojen määrää, mikä näkyy 45–55-vuotiaiden maksuissa. Äidin ja isän autoa käyttävä jälkikasvu on suurempi riskitekijä.

Jyrkkä ikäkäyrä voi myös houkutella ottamaan vakuutuksen vanhempien nimiin, vaikka autoa käyttävätkin perheen lapset.

Hanna Salon mukaan pidetään ihan tavallisena ja sallittuna, että perheen lapset ja muut jäsenet lainaavat samaan talouteen kuuluvia autoja.

Kotoa muuttaneisiin lapsiin pätee sääntö, että vakuutus tulee ottaa auton käyttäjän nimiin.

Tästä tulkinnasta voi syntyä kiistoja vakuutusyhtiöiden ja niiden asiakkaiden välille.

Yksi tämän hinnoittelun oikeudenmukaisuusnäkökulma on, että lapsettomat keski-ikäiset maksavat korkeampia vakuutusmaksuja, koska muiden lapset aiheuttavat vahinkoja.

Jotkin vakuutusyhtiöt pyytävät vakuutuksenottajia ilmoittamaan ajoneuvon nuorista käyttäjistä, jotta kohonnut vahinkoriski voidaan ottaa huomioon.

Uusien autojen korjaaminen on kalliimpaa

Myös auton ikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan. Laskemassamme esimerkkitapauksessa vaikutus on pienempi kuin vakuutuksenottajan iän ja kotipaikan merkitys.

Auton iästä johtuva vaihtelu on suurinta LähiTapiolan kaskossa. Uuden auton laaja autovakuutus on suunnilleen kolmanneksen kalliimpi kuin 2000-luvun alun auton vastaava vakuutus.

– Uusien autojen korjaaminen on yleensä kalliimpaa, Hanna Salo selittää.

Folksamin liikennevakuutus maksaa saman verran auton iästä riippumatta. Tältäkin osin vertailun kahdella yhtiöllä on siis erilainen hinnoittelu.

Emme ole tarkastelleet yksityiskohtaisesti hintaeroja, jotka liittyvät auton malliin, merkkiin tai muihin ominaisuuksiin. Osviittaa antaa kuitenkin kaavio, josta näkyy Folksamin hintojen vaihtelu sylinteritilavuuden mukaan.

– Vakuutuksen hinta ja sylinteritilavuus seuraavat toisiaan yleensä lähes suoraviivaisesti. Hinnan pitäisi heijastella myös vahinkoriskiä ja odotettuja korjauskustannuksia, sanoo Hanna Salo.

Tausta: Analyysin tiedot haravoitiin koneellisesti nettilaskureista

Analyysidataa on kerätty automaattisesti LähiTapiolan ja Folksamin liikenne- ja autovakuutuslaskureiden avulla.

Vakuutusyhtiöiden nettilaskurit perustuvat tietoihin vakuutuksenottajasta (ikä ja kotipaikka) ja ajoneuvosta (esimerkiksi käyttöönottopäivä, merkki, malli ja tekniset ominaisuudet).

Eri tekijöiden vaikutusta hintaan tutkittiin tekemällä joukko hintalaskelmia.

Hakuprosessi automatisoitiin, jotta saatiin riittävän kattava määrä dataa. Tämä mahdollisti esimerkiksi vakuutushintojen etsimisen yli 3 000 postinumeroalueelta.

Laatimamme pienet ohjelmat tekivät hakuja vakuutusyhtiöiden laskureilla ja tallensivat tulokset (hinnat).

Menetelmää kutsutaan haravoinniksi tai verkkosivujen haravoinniksi (web scraping). Analyysin kohteiksi valittiin LähiTapiola ja Folksam, koska niiden nettilaskureilla haravointi oli teknisesti yksinkertaista.

Analysoimalla hintojen muuttumista eri hakuehdoilla voitiin päätellä hinnoitteluperusteet.

Käännös ruotsista suomeksi: Arto Paljakka.

Suosittelemme sinulle