Hyppää sisältöön

Ylen hallintoneuvosto vahvisti: Fem ja Teema yhteen, uudistamisohjelma alkaa

Tarkempi ohjelmiston suunnittelu alkaa välittömästi ja uusi kanavapaikka aloittaa ensi keväänä.

Kuva: Yle
Mia Gertsch

Yle uudistaa televisiopalvelunsa: Yle Areenasta tehdään yhä runsaamman televisiosisällön tarjotin ja samalla huolehditaan perinteisten televisiokanavien laadusta. Yle Teema ja Yle Fem jakavat jatkossa perinteisen television kanavapaikan.

Ylen hallintoneuvosto hyväksyi tiistaina suunnitelman Ylen tv-kanavauudistuksesta ja Yle Areenan kehittämisestä. Päätös uudistuksesta tehtiin ennakkoarvioinnin jälkeen.

Yle Areenan tarjonta monipuolistuu ja kasvaa lähivuosina. Sisältöjä tarjotaan nykyistä enemmän sekä suomen että ruotsin kielillä. Uudistuksen myötä Yle Teeman ja Yle Femin sisällöt myös löytyvät entistä paremmin Yle Areenasta.

Perinteisessä televisiossa yhteisen kanavapaikan ohjelma-aika jaetaan jatkossa Teeman ja Femin kesken. Molempien ohjelmistot saavat vakiolähetysajat. Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelä (ps.) kertoi kokouksen jälkeen uskovansa, että uudistus voidaan tehdä niin, että ajalliset muutokset eivät ole katsojan kannalta kovin suuria.

Suurin vaikutus Teeman ja Femin siirtymisellä samalle kanavapaikalle lienee se, että Kivelän mukaan SVT Worldin ohjelmien välitys Ylen kanavilla lakkaa. Tällä hetkellä Yle Fem lähettää SVT Worldin ohjelmia myöhäisillassa.

Yle TV1 säilyy tärkeimpänä uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmien kanavana, kun taas Yle TV2:n ohjelmistossa korostuvat nykyistä enemmän tapahtumallisuus, elämyksellisyys ja live-lähetykset. Femin ja Teeman jakamalla kanavapaikalla uusintojen määrä parhaaseen katseluaikaan vähenee, mutta Yle Areenan mahdollisuuksia aiotaan hyödyntää entistä tehokkaammin tässäkin suhteessa, Kivelä lupaa.

Tarkempi ohjelmiston suunnittelu alkaa välittömästi ja uusi kanavapaikka aloittaa ensi keväänä. Kivelän mukaan tarkasta aikataulusta kerrotaan myöhemmin.

Ennakkoarvioinnilla kartoitettiin vaikutukset

Ennakkoarviointi on Yle-laissa hallintoneuvostolle annettu velvoite arvioida olennaisia muutoksia Ylen julkisessa palvelussa. Ennakkoarviointiin kuuluu avoin kysely markkinaosapuolille ja intressiryhmille, ja siinä kuultiin Kilpailu- ja kuluttajavirastoa.

Hallintoneuvosto sai yhteensä 30 vastausta. Lausunnoista on julkistettu erillinen kooste Yleisradion yhtiösivuilla.

– On hyvä, että lausuntoja tuli paljon ja asiaa on nyt harkittu perusteellisesti eri näkökulmista. Hallintoneuvoston päätökseen vaikutti ratkaisevasti muun muassa se, että julkisen palvelun yhtiönä Ylellä on velvollisuus toimia alan suomalaisen kehityksen veturina, sanoo hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelä.

Ennakkoarvioinnin perusteella Ylen hallintoneuvosto katsoo, että Yle Areenan kehittäminen ei vaikuta kielteisesti alan markkinaan. Hallintoneuvoston mukaan Ylelle kuuluu eri teknologioiden hyödyntäminen ja osaltaan verkkopalveluiden kehityksen ja käytön edistäminen.

Ylen ruotsinkielinen palvelu kokonaisuutena vahvistuu. Ylen suomenruotsalaisia ohjelmasisältöjä kehitetään jatkossa sekä perinteiseen televisioon että Areenaan.

Yleltä edellytetään vielä lisäselvitystä siitä, miten vähemmistö- ja erityisryhmien tarpeet huomioidaan tv-kanavilla ja Areenassa. Lisäksi Yle selvittää Areenan sisältöjen nykyistä laajempaan avaamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset ja mahdolliset tekniset rajoitteet sekä sen, miten ne olisivat voitettavissa.

Tuki Ylen uudistusten toimeenpanolle

Hallintoneuvosto hyväksyi esityksen Ylen talouden ja toiminnan suuntaviivoiksi vuosille 2017–2018.

Toiminnan linjauksia arvioidaan uudestaan vuonna 2017 käynnistyvän strategiatyön yhteydessä.

Hallintoneuvosto painottaa Ylen laajaa ja monipuolista palvelua sekä panostusten lisäämistä verkkoon niin sisällöissä, palveluissa kuin jakelussakin. Yle lisää taloudellista ja toiminnallista joustavuutta ja käyttää sille suunnattuja varoja tehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Lisäksi hallintoneuvosto toteaa osana linjauksia, että parlamentaarisen työryhmän esityksiin perustuva Ylen uudistamisohjelma käynnistetään. Hallintoneuvosto edellyttää, että Yle noudattaa uudistusten yhteydessä vastuullista työnantajapolitiikkaa.

Suosittelemme sinulle