Hyppää sisältöön

Näin Kuntatutka tehtiin

Ylen Kuntatutka arvioi Suomen kuntien tilaa neljällä indeksillä, joiden taustalla on 39 eri muuttujaa.

Kuntatutka, Oulun näkymä.
Teemo Tebest,
Janne Toivonen

Kuntatutkan tarkoitus on mitata mahdollisimman monipuolisesti, miten kunnilla menee. Mukana ovat kaikki manner-Suomen kunnat. Ahvenanmaalla on omat kuntavaalinsa vuonna 2019.

Ylen Kuntatutka on julkaistu kuntavaalien alla uusiksi päivitettynä.

Jokaisen kunnan kohdalle on lisätty kuntatekstin lisäksi kuntavaalien asetelmia paikkakunnalla analysoiva teksti. Tarkoitus on kertoa vaalien alla, mitkä ovat kunnan kuumat vaalikysymykset ja poliittiset voimasuhteet. Tekstit eivät spekuloi tai ennusta vaalien lopputulosta.

Vaaliasetelmia käsittelevät tekstit on kirjoitettu Ylen aluetoimitusten ja Pasilan uutistoimituksen yhteistyönä, samoin kuin alkuperäiset kuntatekstit.

Toinen muutos on, että Kuntatutkan 39 muuttujan taustalla olevat tilastotiedot on päivitetty tuoreimpiin mahdollisiin. Yhteensä 22 muuttujan tiedot ovat muuttuneet uudempiin, ja 17:ään ei ollut saatavissa uudempia tietoja.

Mittarit on kehitetty asiantuntijoiden avulla

Kuntatutka on rakennettu kunta-asiantuntijoiden avulla.

Kuntien tilaa kuvaavia muuttujia yhdessä Yle Uutisten kanssa ideoivat Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan yliopistonlehtori Jenni Airaksinen, alue- ja muuttoliiketutkija Timo Aro, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Katri Kilpeläinen, Kuntaliiton erityisasiantuntija Antti Kuopila, kuntakonsultti Eero Laesterä, Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä, Demos Helsingin tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen, emeritusprofessori ja onnellisuustutkija Markku Ojanen, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston professori Juho Saari, Kuntaliiton kuntatalousjohtaja Ilari Soosalu ja Tampereen yliopiston kuntatalouden professori Jarmo Vakkuri.

Ideoiden pohjalta muodostettiin neljä indeksiä: väestökehitystä ja työllisyyttä kuvaava elinvoima, kuntatalouden tilaa kuvaava talous, kuntalaisten terveydentilasta kertova terveys ja kunnan yleisvireyttä ja asukasviihtyvyyttä mittaava ilmapiiri.

Tiedot on hankittu Tilastokeskukselta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, oikeusministeriöltä, Patentti- ja rekisterihallitukselta, Opetushallitukselta ja Kuntaliitolta.

Kuntakohtaiset indeksien tähtiluokitukset määriteltiin seuraavasti: kaikille indeksin sisällä oleville muuttujille laskettiin ensin kuntakohtainen luokitus (1–5). Indeksi määräytyi näiden muuttujakohtaisten luokitusten mediaanina. Muuttujakohtaisesti luokitus määriteltiin niin, että katsottiin kuinka monen keskihajonnan päässä kunnan arvo oli suhteessa muuttujan mediaaniin. Kun arvo oli -0,5 – 0,5 keskihajonnan päässä mediaanista sai kunta luokituksen kolme. -1,5 – -0,5 hajonnan päässä sai kunta luokituksen kaksi ja vastaavasti 0,5 – 1,5 päässä luokituksen neljä. Näistä poikkeavat arvot saivat luokitukset yksi ja viisi.

Menetelmä valittiin, jotta yksittäisten kuntien merkittävästi muista poikkeavat arvot eivät heikentäisi tai parantaisi systemaattisesti muiden kuntien luokituksia. Muuttujista valittiin aina tuorein saatavilla oleva tieto ja ne pyrittiin keräämään vastaamaan nykyistä kuntajakoa. Tiedot ovat vuosilta 2011–2017. Yhdistyneiden kuntien tiedot yhdistettiin tarvittaessa asukasluvulla painotettuna.

Alkuperäinen Kuntatutka julkaistiin 27.10.2016 ja tiedot päivitettiin 13.3.2017. Kuntatutkan koko data-aineisto on saatavilla tästä (siirryt toiseen palveluun).

Suosittelemme sinulle