Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Poliisihallitus esittää: Mainoksesta tuttu nettipoliisi laitokselle – ääriliikkeitä tutkiva poliisi työpariksi

Poliisihallitus haluaa valjastaa nettipoliisien kasvot estämään ja rauhoittamaan vihapuhetta. Poliisilaitosten nettipoliiseja voitaisiin mainostaa samalla tavoin kuin televisiosarjojen poliiseja.

Poliisin hihamerkki.
Poliisihallitus haluaa poliisille näkyvät ja tunnistettavat kasvot internetissä. Kuva: Yle
Marjatta Rautio
Avaa Yle-sovelluksessa

Poliisihallitus on saanut valmiiksi suunnitelman vihapuheen ja -rikosten torjunnan tehostamiseksi. Poliisihallitus esittää, että Helsingin poliisilaitokselle perustetaan uusi ryhmä, joka estää ja paljastaa internetin rangaistavaa vihapuhetta ja myös tutkii epäillyt rikokset valtakunnallisesti.

Internetin viharikollisuutta hoidettaisiin verkostomaisesti koko maan alueella. Tavoitteena on, että ryhmään kuuluvia vihapuheeseen erikoistuneita nettipoliiseja olisi jokaisella poliisilaitoksella ainakin yksi.

He toimivat omilla kasvoillaan ja osallistuvat poliisiprofiileilla nettikeskusteluun. Kasvot voitaisiin Poliisihallituksen mielestä tehdä tutuiksi esimerkiksi mainostamalla heitä samaan tapaan kuin televisiosarjoissa esiintyviä poliiseja.

Mikäli keskustelu kärjistyy, nettipoliisit pyrkivät rauhoittamaan tilannetta ohjeilla, kehoituksilla ja käskyillä. He voivat myös ottaa suoraan yhteyttä häiriötä aiheuttavaan henkilöön tai tahoon.

Poliisihallituksen mukaan kansalaisten sananvapautta ei ole tarkoitus rajoittaa, vaan pyrkiä turvaamaan yleinen järjestys myös sosiaalisessa mediassa.

Viharikokset kaivetaan esiin

Tavoitteena on myös paljastaa internetiin liittyviä viharikoksia joko toimimalla avoimesti poliisina tai käyttämällä salaisia tiedonhankinta- ja pakkokeinoja.

Vihapuhe katsotaan viharikokseksi silloin, kun se täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistön.

Poliisihallitus esittää, että uusi ryhmä tekisi esitutkinnan kaikissa niissä tapauksissa, joissa tehdään rikosilmoitus internetissä tapahtuneesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai uskonrauhan rikkomisesta.

Ryhmän vastuulla olisivat myös viharikoksiksi arvoitavat kunnianloukkaukset ja laittomat uhkaukset. Tutkinnassa pyydettäisiin tarvittaessa apua paikallispoliisilta.

Viharikosten määrä lähti jyrkkään nousuun viime vuonna.

Ääriliikkeiden valvonta mukaan

Vihapuhe on tyypillistä väkivaltaisten ääriliikkeiden viestinnälle. Niiden toimintaan perehtyneitä poliiseja on tarkoitus sijoittaa poliisilaitoksille työpareiksi nettipoliiseille. Työpari tukisi Helsingin poliisilaitoksen uutta ryhmää esimerkiksi järjestämällä pyydettyjä kuulusteluja ja muita tutkintatoimia.

Poliisihallitus haluaa vahvistaa myös Keskusrikospoliisin tiedustelua ja tutkintaa, jotta se pystyisi tukemaan paikallispoliisiin perustettavaa viharikoksiin keskittyvää ryhmää.

Suomessa on tällä hetkellä kolme kokopäiväistä nettipoliisia Helsingin poliisilaitoksella. Lisäksi on 30–40 netissä toimivaa poliisia, jotka pystyvät käyttämään vain osan työajasta sosiaalisessa mediassa toimimiseen.

Uudet kokoaikaiset nettipoliisit koulutetaan tehtäviin. Erilaiset koulutukset alkavat jo joulukuussa, ja niitä jatketaan kevääseen asti.

Nettipoliisien määristä, heidän sijoittumisestaan laitoksille ja toiminnan kustannuksista sovitaan myöhemmin. Poliisin tehostettu puuttuminen vihapuheeseen on tarkoitus rahoittaa korottamalla poliisin määrärahoja valtion ensi vuoden budjetissa.

Suosittelemme sinulle