Hyppää sisältöön

Vuodettu asiakirja: EU vaatii jatkossa biopolttoainetta tankkiin

Suomen hallitukselle tärkeään metsähakkeen käyttöön energianlähteenä ei näyttäisi tulevan muutoksia. Julkaistu asiakirja on tosin vasta luonnosvaiheessa.

Metsä Fibre rakentaa biotuotetehdasta Äänekoskelle. Kuva: Matti Myller / Yle

BRYSSEL EU:n komissio suunnittelee pakollista liikenteen biopolttoaineiden sekoitusprosenttia kaikkiin jäsenmaihin. Vaadittava prosenttiosuus kasvaisi tasaisesti vuodesta 2021 vuoteen 2030.

Asia selviää julkisuuteen vuodetusta uusiutuvan energian direktiiviluonnoksesta, joka on määrä julkaista lopullisessa muodossaan marraskuun lopussa. Verkkolehti Politicon julkaisemasta asiakirjasta ei vielä näy, miten suuria biopolttoaineiden sekoitusprosentteja komissio kaavailee.

Unionin laajuinen jakeluvelvoite olisi kuitenkin sinänsä uutta: tähän saakka unioni on vain edellyttänyt, että uusiutuvien polttoaineiden osuus liikennepolttoaineista pitää nostaa 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Eri jäsenmailla on ollut omia biopolttoainevaatimuksiaan. Esimerkiksi Suomessa jakeluvelvoite on tänä vuonna 10 prosenttia, ja nousee 20 prosenttiin vuonna 2020.

Edistyneitä polttoaineita suositaan

Vuodettu esitys suosii uuden sukupolven kehittyneitä biopolttoaineita. Esityksen mukaan uusissa, vuodesta 2021 alkaen käyttöön otetuissa jalostamoissa tuotetun biopolttoaineen pitää säästää 70 prosenttia hiilidioksidipäästöjä suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin.

Toisaalta ruokatuotannon kanssa kilpailevista raaka-aineista kuten palmuöljystä valmistettujen biopolttoaineiden osuutta pyritään vuoteen 2030 mennessä pienentämään.

Edistyneen biopolttoaineen eurooppalainen jakeluvelvoite voi olla kilpailuvaltti suomalaisille biojalostamoille kuten St1:lle ja metsäyhtiöille. Toisaalta esimerkiksi Neste Oilin palmuöljybisnes voi pidemmän päälle kärsiä perinteisten biopolttoaineiden kannustimien karsimisesta.

Biomassasta ei uutta

Jakeluvelvoitteen ohella vuodetussa direktiiviluonnoksessa otetaan kantaa myös biomassan kriteereihin, jotka ovat tärkeä osa Suomen hallituksen energiapolitiikkaa. Kriteereihin ei luonnoksen mukaan olisi tulossa merkittäviä muutoksia.

Vuodetusta versiosta tosin puuttuu kaksi kriteerikohtaa, jotka voivat vielä tuottaa yllätyksiä Suomen hallitukselle. Sen on määrä hyväksyä ja esitellä uusi energia- ja ilmastostrategiansa 24. marraskuuta, viikkoa ennen lopullisen direktiiviesityksen julkistamista.

Metsäasioihin keskittyvä hollantilainen ympäristöjärjestö Fern ehti jo kritisoida (siirryt toiseen palveluun) vuodettua esitystä. Järjestön mukaan esitys ei ota huomioon sitä, miten biomassan käyttö vaikuttaa metsien hiilitaseeseen.

Direktiivin tarkoitus on panna toimeen EU:n tavoite, jonka mukaan 27 prosenttia energiasta tuotettaisiin uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2030 mennessä.

Suosittelemme sinulle