Hyppää sisältöön

Näin tuulivoimaloita vastaan lobataan – perussuomalaisille tukea MTK:lta ja keskustavaikuttajalta

Perussuomalaisten puoluetoimiston ja ministerien välinen sähköposti paljastaa, miten lobbausta tuulivoimaa vastaan on tehty.

Grafiikassa näkyyleike sähköpostista, jota lukemalla selviää, miten lobbausta tuulivoimaa vastaan on tehty.
Kuva: Yle Uutisgrafiikka
Jarno Liski

Uusia tuulivoimatukia ei myönnetä ennen kuin työ- ja elinkeinoministeriö on selvityttänyt tuulivoimaloiden terveysvaikutukset. Näin linjataan tänään julkaistussa hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa (siirryt toiseen palveluun).

Ylen haltuunsa saama perussuomalaisten puoluevirkailijan Matti Putkosen sähköposti perussuomalaisvaikuttajille valottaa keinoja, joilla tuulivoimaa vastaan on toimittu ja on tarkoitus toimia jatkossa. Putkonen kertaa kirjeessään syyskuun alun tapahtumia puoluetoimistolla.

Teimme kolmen kohdan tavoiteohjelman, jolla ensimmäisessä vaiheessa oli saada tuulivoiman jo nyt aiheuttamat sairastumiset ja terveysoirehtimiset mahdollisemman laajalle kansalaisten sekä päättäjien tietoisuuteen.

Toiseksi saada laaja poliittinen tuki vaatimukselle tuulivoimaloiden lisärakentamisen pysäyttämistä siihen asti, kunnes läpinäkyvät ja riidattomat selvitykset/tutkimukset tuulivoiman infraäänen terveysriskeistä on tehty. Tutkimus on oltava läpivalaistu ja täysin aukoton.

Kolmanneksi aktivoida kuntatasolla valtuutettu kaikista puolueista vastustamaan tuulivoimaloiden kaava- ja rakentamislupia niin kauan, kunnes on tehty tuulivoimaloista aukoton, puolueeton ja läpinäkyvä terveysvaikutustutkimus.

Putkosen sähköposti on "kiertokirje tuulivoimapakolaisille". Hän kertoo sen olevan tarkoitettu niille kansalaisille, jotka ovat lähestyneet perussuomalaisia kertoakseen tuulivoimaloiden aiheuttamiksi uskoamistaan oireista. Viestin Putkonen on lähettänyt marraskuun 9. päivänä  perussuomalaisten ministereille ja heidän avustajilleen, puolueen valtiosihteerille sekä eduskuntaryhmän puheenjohtajalle ja puoluesihteerille.

Poliittista tukea MTK:lta ja entiseltä keskustaministeriltä

Poliittista tukea Putkonen kirjoittaa keränneensä Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton (MTK) ja keskustan suunnalta. Keskustan entinen hallinto- ja kuntaministeri, vaikutusvaltainen kansanedustaja Tapani Tölli kävikin asian tiimoilta perussuomalaisten puoluetoimistolla. Samoin siellä kävi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Tapasimme MTK:n johtoa puoluetoimistolla 3.11.2016. MTK antaa tukensa ja piti tärkeänä, että mahdollisemman nopeasti saadaan selvitys/tutkimustyö käyntiin infraäänen terveysriskien kartoittamiseksi niin ihmisille kuin tuotantoeläimille.

Samana päivänä kokoontui myös tutkijoita ja perussuomalaisten ministeri- ja eduskuntaryhmän edustajat sekä puoluetoimiston edustajat. Merkittävää oli, että Kepun keskeinen vaikuttaja Tapani Tölli tuli myös paikalle. Näin saatiin poliittisia hartioita hieman levennettyä. Hän myös korosti, että selvitystyö/ tutkimusprojekti on saatava mahdollisemman nopeasti käynnistettyä. Olimme myös yhtä mieltä, että projektin tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa päättäjille, miten tuulivoimaloiden aiheuttama infraäänialtistus vaikuttaa ihmisiin.

Sekä Tölli että MTK:n Marttila kertovat Ylelle omaksi kannakseen, että asioita on hyvä selvittää. Marttila sanoo, että MTK on saanut hyvin vähän yhteydenottoja tuulivoiman aiheuttamista terveysoireista. Tölli taas kertoo saaneensa paljonkin yhteydenottoja asiaan liittyen.

Keskustan Tapani Tölli ei halua korostaa omaa rooliaan prosessissa, jolla kirjaus tuulivoiman terveysvaikutusten selvittämisestä saatiin tänään julkaistuun energia- ja ilmastostrategiaan.

– En minä sillä tavalla voi sanoa, että minäpä vaikutin. Mutta onhan näistä asioista eri yhteyksissä keskusteltu.

Oletko pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että uusia tukia ei tule, ennen kuin terveysvaikutukset on selvitetty?

– No jossain määrin, Tölli toteaa.

MTK:n Marttila otti eilen MTK:n liittovaltuuston kokouksessa voimakkaasti kantaa uusiutuvan energian puolesta – metsistä ja pelloilta saatavia biopolttoaineita korostaen ja tuulivoimaa mainitsematta.

– Voimme kansallisesti asettaa kunnianhimoiset tavoitteet puurakentamiselle sekä biokaasun ja muiden uusiutuvien käyttövoimien edistämiselle liikenteessä. Suomessa liikenteen päästöjen vähentäminen vaikkapa puoleen nykytasosta 2030 mennessä ei pitäisi olla lainkaan mahdotonta, kun otamme biokaasun, biopolttoaineet ja muut uusiutuvat käyttövoimat laajasti käyttöön, sanoo Marttila MTK:n tiedotteessa.

Yhteisrintama kuntapäättäjistä rakennuslupia torjumaan

Seuraavaksi Putkosen kirjeessä kuvatuissa suunnitelmissa olisi kuntapäättäjien värvääminen asian taakse. Kiertokirjeessään hän vetoaa kansalaisten tukeen “yhteisrintaman” muodostamiseksi etenkin keskustan ja kokoomuksen kuntapäättäjistä perussuomalaisten avuksi.

He tarvitsevat nyt Teiltä sekä julkista tukea ja myös on tärkeää, että vaikutatte omiin puolueisiinne, jotta varsinkin Kepu ja Kokoomus lähtisivät tukemaan perussuomalaisten aloitetta selvitys/tutkimuksen aloittamisesta mahdollisemman nopeasti. Perussuomalaisista tämän projektin loppuun saattaminen ei jää kiinni. Kiitos!

Samoin vaatikaa omia valtuutettuja ryhmittäytymään perussuomalaisten kanssa yhteisrintamaan vastustamaan tuulivoimakaavoja ja rakennuslupia niin kauan, kunnes selvitys/tutkimustulokset tulevat siitä, miten tuulivoimaloiden aiheuttama infraäänialtistus vaikuttaa ihmisiin.

Putkonen kertoo Ylelle, että tulosta on jo syntynyt pyrkimyksissä saada kunnanvaltuutetut torjumaan tuulivoimapuistoja maakuntakaavoista.

– Esimerkiksi Ranualla jo löytyy valtuuston enemmistö, joka kaatoi kaavan, hän sanoo.

Ranuan tapauksessa yhteisrintamaa tarvittiinkin, sillä kunnanvaltuustossa ei ole lainkaan perussuomalaisia. Kahdesta vaaleissa valitusta toinen on muuttanut paikkakunnalta ja toinen eronnut valtuustoryhmästä.

Selvityksen yksityiskohdat epäselviä

Putkonen toivoo hallitukselta nyt perusteellista selvitystä. Aikaa sen tekemiseen ei kuitenkaan ole loputtomasti. Energia- ja ilmastostrategian kirjauksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö teettää selvityksen ennen uuden tuotantotukilain valmistelua.

Toisin sanoen uuden järjestelmän mukaisia tukia ei myönnetä tuulivoimalle ennen kuin tutkimus on tehty. Toisaalta niitä ei myönnetä muillekaan energiamuodoille, koska koko järjestelmää koskeva laki tehdään vasta tuulivoimaselvityksen jälkeen. Tämä aiheuttanee omat aikataulupaineensa selvityksen tekemiselle.

Strategiakirjaus selvityksen tekemisestä antanee kuitenkin poliittista voimaa vastustaa tuulivoimaloiden rakennuslupia ja kaavamuutoksia toistaiseksi. Putkonen ei vaadi selvitykseltä muuta kuin sen, että se riidattomasti osoittaa tuulivoiman ihmisten oireiden syyksi. Hänen mukaansa ongelmien etsiminen on syytä aloittaa tuulivoimaloiden aiheuttamista infraäänistä.

Ylen haastattelemat asiantuntijat eivät pidä tuulivoimaloiden infraääniä todennäköisinä syinä ihmisten kokemille oireille. Asiantuntijoiden mukaan lähellä ja kaukana tuulivoimaloista asuvia on tutkittu, mutta eroja asukkaiden terveydessä ei ole havaittu.

– Pitää olla aukoton, riidaton ja selkeä tutkimus, joka toteaa, mistä nämä oireet johtuvat. Ensin pitää tutkia, että löytyykö syy infraäänen kautta. Jos ei löydy, niin sitten ruvetaan katsomaan, mitkä muut tekijät voivat olla vaikuttamassa. Sitten se lähtee siitä liikkeelle. Sen jälkeen tiedetään vasta, kuinka kauaksi pitää nämä voimalat sijoittaa, jotta niistä ei ole vaaraa ihmisille eikä tuotantoeläimille. Tällaisen tutkimuksen kautta vasta pystytään saamaan aukotonta tietoa asiasta, sanoo Putkonen.

Jos infraäänistä ei löydy syytä, niin kuinka pitkään voidaan syytä etsiä tuulivoimasta?

– Niin kauan aikaa, että saadaan selville, mistä ihmisten oireilu johtuu. Mistä ne sairastumiset johtuu.

Mutta siis lähtökohta on se, että sinä pidät selvänä, että se tulee tuulivoimasta se oireilu?

– Kyllä. Syy-yhteys on hyvin olennainen siinä. Ei tuhannet ihmiset voi olla luulotautisia, sanoo Putkonen.

Suosittelemme sinulle