Hyppää sisältöön

Ennenaikainen eläke edessä? Työkyvyn menettäminen ei tarkoita työpaikan menettämistä

Ennenaikaisesti eläkkeelle jäävä työntekijä tulee kuntatyönantajalle kalliiksi. Esimerkiksi Oulussa työntekijälle etsitäänkin eläköitymisen sijaan mieluummin uutta työtä tai muutetaan työnkuvaa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat selvästi yleisimmät syyt ennenaikaiseen eläköitymiseen. Kuva: Paula Koskinen / Yle
Päivi Köngäs

Kun kunnan työntekijä eläköityy terveyssyiden vuoksi ennen aikojaan, tulee se työnantajalle kalliiksi. Julkisoikeudellisen eläkelaitos Kevan mukaan ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuu jopa 2 miljardin euron menoerät vuosittain. 

Kunta-alalla Keva tekee noin 10 000 uutta ennenaikaiselle eläkkeelle siirtävää päätöstä vuosittain. Yksikin ennenaikaisesti eläkkeelle jäänyt maksaa kunnalle keskimäärin 100 000 euroa.

Tämä huomattiin myös Oulussa pari vuotta sitten: kaupunki joutui maksamaan kuntien eläkevakuutukselle, Kevalle, ennenaikaisista eläköitymisistä yli kuusi miljoonaa euroa vuodessa. 

Viime vuonna näiden niin sanottujen varhe-maksujen määrä oli laskenut alle neljään miljoonaan. Säästöt saavutettiin niin sanottujen työkykykoordinaattoreiden avulla.

Sopiva tehtävä kokeilun kautta

Oulussa on muun muassa räätälöity sellaisten ihmisten toimenkuvia uusiksi, jotka olisivat muuten vaarassa joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Töitä on muutettu kevyemmiksi tai työtehtäviä on muutettu kokonaan.

Oulun kaupungilla on ollut vuodesta 2014 asti neljä työkykykoordinaattoria. Työkykykoordinaattorit työskentelevät yhteistyössä esimerkiksi työterveyslääkärin ja esimiesten sekä Kevan ja Kelan kanssa.

– Uusia ratkaisuja haetaan, kun työkyky ei enää riitä entiseen tehtävään. Yleensä uutta, sopivaa tehtävää haetaan työkokeilun kautta, kertoo kaupungin uudelleensijoitusasiantuntija Tuija Torniainen. 

Kevennetään ja poistetaan hankalia työasentoja tai raskaita kuormituksia.

Tuija Torniainen

Useimmiten uutta tehtävää tai työnkuvan muutosta lähdetään hakemaan naisvaltaisilla aloilla työskenteleville henkilöille, kuten lähihoitajille, siivoojille ja keittiöhenkilökunnalle, joiden työ on fyysisesti raskasta.

Torniaisen mukaan ylivoimaisesti suurin syy työn muuttamiseen ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Työtehtäviä muutetaan myös mielenterveydellisistä syistä.

– Siellä missä työ on hyvin fyysistä, sitä kevennetään ja poistetaan hankalia työasentoja tai raskaita kuormituksia. Asiantuntijatyössä se on ehkä enemmän tehtävien jakamista ja muuttamista sekä ergonomiaa.

Kokeneen työpanos käyttöön

Viime vuonna räätälöityä työtä teki reilut sata Oulun kaupungin työntekijää. Myös kokonaan uusiin tehtäviin siirtyi kymmeniä työntekijöitä. Torniaisen mukaan joustot ovat kaikkien kannalta parempi ratkaisu kuin ennen aikaiset eläkkeelle jäämiset.

–Tämä on kyllä ihan kaikkien etu yhteiskunnallisesti ajatellenkin, että pyritään jatkamaan työuria ja käyttämään hyvä ja kokenut työpanos hyväksi.  Annetaan ihmiselle mahdollisuus jatkaa työssä ja kerryttää eläkettä sinne ihan oikeaan eläkeikään asti.

Suosittelemme sinulle