Hyppää sisältöön

Paras työntekijä vai tavarapalkinto? Palkitseminen tsemppaa, jos töissä ei kyräillä ja kytätä

Työntekijöille annettavat kannustimet ovat motivoivia, jos ihmisellä on sisäinen palo työtä kohtaan ja työpaikan ilmapiiri on hyvä.

Kuva: Raila Paavola / Yle

KAJAANI Kuukauden työntekijä, viikon paras myyjä tai tavarapalkinto – työpaikkojen sanalliset ja aineelliset palkitsemiset ovat ala- ja yrityskohtaisia, mutta toimiakseen ne tarvitsevat tiettyjä ominaisuuksia.

Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvoinnin asiantuntija Päivi Rauramon mukaan palkitsemisten pitää olla oikeudenmukaisia, työpaikan kulttuuriin sopivia, yksilöiden erot huomioivia sekä mielellään sellaisia, joihin työntekijät ovat voineet itse olla vaikuttamassa.

– Pidän aika paljon erilaisia työhyvinvointikoulutuksia ja välillä löytyy työyhteisöjä, joissa on kovinkin innostava ja kannustava ilmapiiri ja niissä ihmiset ovat hyvinkin vahvasti luomassa käytäntöjä ja hierarkia on matala, Rauramo kertoo.

Rauramon kokemuksen mukaan positiivinen kilpailutilanne on suomalaisissa työyhteisöissä pääsääntöisesti kannustava asia.

Parhaat keinot muidenkin käyttöön

Yksi tällainen työyhteisö, jossa posiitiivinen kilpailutilanne koetaan hyväksi asiaksi, on kajaanilainen S-ryhmän ruokaravintola Rosso. Osuuskauppa Maakunta on keväällä alkaneella pilottihankkeella etsinyt parasta myyjää jokaisessa Kajaanin alueella sijaitsevassa ruokaravintolassaan. Rossossa maininnan ja palkallisen vapaapäivän sai Kaisu Mustonen.

– Ei se ole aiheuttanut meillä kateutta. Päinvastoin se tsemppaa, kertoo Kaisu Mustonen.

Tsempin syy ja kateuden puute löytyy Mustosen mukaan työpaikan ilmapiiristä.

– Meillä on täällä niin hyvä porukka. Kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja pääasia on, että asiakkaat viihtyvät ja ovat tyytyväisiä, saadaan meille myyntiä ja sitä kautta työpaikat pidettyä.

Osuuskauppa Maakunnan Henkilöstöpäällikkö Pia Nevanperä kertoo, että uusi tapa työntekijöiden kannustamisessa entistä parempiin suorituksiin on otettu hyvin vastaan.

Kajaanin Rossossa parhaimmaksi myyjäksi nimetty Kaisu Mustonen kertoo, että hänelle työssä on tärkeää asiakaslähteisyys. Kuva: Niko Mannonen / Yle

– Kun kysyttiin syyskuun aikana henkilökunnalta, melkein 100 prosenttia toivoi, että tällainen henkilökohtainen palkitseminen jatkuisi.

Nevanperä huomauttaa, että palkitsemisen tarkoituksena on myös hyvien käytänteiden saaminen koko työyhteisön käyttöön niin, että jollain asteella parhaimmaksi työntekijäksi valittu jakaa osaamistaan työkavereilleen.

Ylipäänsä S-ryhmällä on monenlaisia tapoja kannustaa ja palkita työntekijöitä. Nevanperän mukaan näitä ovat henkilökunta-alennus, tulospalkitseminen, kannustepalkkio sekä erilaiset merkkipäivien muistamiset. Nevanperän mukaan palkitsemistavat ovat olleet vuosia samankaltaisia, mutta muutosta on tapahtunut tahtotilassa.

– Haluttaisiin vielä erikseen palkita parhaita onnistujia ja työryhmiä, mutta ainakaan tämän kokoisessa yrityksessä ei ole helppoa saada järjestelmistä kaikki se tuki, että kuka on paras myyjä, millä se oikeasti erotetaan.

Palkitseminen vaatii hyvän työilmapiirin

Positiivinen kilpailutilanne voi pahimmillaan aiheuttaa kateutta työpaikoilla. Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvoinnin asiantuntija Päivi Rauramon mukaan positiivinen kilpailu ja palkitseminen vaatiikin terveen työyhteisön, jossa on myönteinen ilmapiiri, luottamusta ja sosiaalista pääomaa.

– Mitä enemmän on kyräilyä, kyttäilyä ja kateutta on ilmapiirissä, sitä varmemmin koetaan kaikki positiivinenkin huomiointi negatiivisena. Katsotaan, että siinä on kuitenkin kielteisiä taka-ajatuksia tai ajatellaan, että ei tuo kuitenkaan ole ansainnut sitä huomionosoitusta, Rauramo pohtii.

Mitä enemmän on kyräilyä, kyttäilyä ja kateutta on ilmapiirissä, sitä varmemmin koetaan kaikki positiivinenkin huomiointi negatiivisena.

Päivi Rauramo

Tällöin moni helposti kieltäytyykin huomionosoituksesta, vaikka olisi sen työllään ansainnut.

Rauramon mukaan esimiehen on muistettava sekin, että tunnustusten on oltava aitoja. Jos esimies ei huomioi ja anna palautetta arjessa, juhlatilaisuuksien muistamiset tuntuvat epäaidoilta ja kiusallisilta.

Sisäinen motivaatio kannustimia tärkeämpiä

Kajaanin Rosson parhaimmiksi myyjäksi valittua Kaisu Mustosta tunnustus kannustaa eteenpäin työssä, mutta pelkästään se ei riitä motivaattoriksi.

– Tässä saa olla ihmisten kanssa ja tuottaa heille hyvää mieltä. Se on se lähtökohta.

Pia Nevanperä kertoo, että he haluavat tukea työntekijöitä innostumaan työstään, mutta tiedostaa, ettei siihen pysty yksistään ulkoisella motivoinnilla.

– Meidän työssä on paljon omasta halusta kiinni ja yksiköissä on kuitenkin asiakaspalvelu päätehtävä ja silloin pitää olla aidosti kiinnostunut asiakkaan auttamisesta. Sellaisen taidon antaminen ulkopäin on aika vaikeaa.

Sellaisen taidon antaminen ulkopäin on aika vaikeaa.

Pia Nevanperä

Arvotuksen tarve on ihmisen yksi perustarpeista. Päivi Rauramo huomauttaa, että työssä esimieheltä saatava arvostus ja palaute on tärkeää, mutta sitäkin tärkeämpää on työntekijän sisäinen motivaatio ja innostus.

– Tunnistaa, kun on tehnyt työnsä hyvin. Kokee, että tekee arvokasta työtä, kokee osaamisen ja oivaltamisen riemua ja kehittymisen sekä on ylpeä ammattitaidostaan. Se on hyvä perusta, Rauramo listaa.

Suosittelemme sinulle