Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Joka neljäs Maahanmuuttoviraston päätös kumottiin oikeudessa – syynä esimerkiksi muuttunut tilanne kotimaassa

Migri päivitti Afganistanin, Irakin ja Somalian turvallisuustilannetta koskevat maatietoraportit. Raportit eivät Maahanmuuttoviraston mukaan anna aihetta muutoksiin.

Maahanmuuttoviraston sisäänkäynti.
Kuva: Petteri Sopanen / Yle
Marjatta Rautio
Avaa Yle-sovelluksessa

Maahanmuuttovirasto ei muuta nykyistä turvapaikka-asioiden ratkaisukäytäntöään. Virasto on päivittänyt Afganistanin, Irakin ja Somalian turvallisuustilannetta koskevat maatietoraportit. Raportit eivät Maahanmuuttoviraston mukaan anna aihetta muutoksiin.

Maatietoraportit ovat puolen vuoden välein koottavia katsauksia turvapaikanhakijoiden lähtömaiden turvallisuus- ja ihmisoikeustilanteeseen.

Maahanmuuttovirasto tarkentanut päätöskäytäntöään pitkin syksyä. Esimerkiksi Irakin Mosulin turvallisuustilanteen heikkeneminen otettiin huomion päätöksissä jo syksyllä, eikä Mosuliin ole enää käännytetty.

– Se ei merkitse mitään olennaista muutosta, että nyt päätöksenteko kääntyisi ihan toisenlaiseen suuntaan kuin aikaisemmin. Siellä on yksityiskohtia, joita arvioidaan tarkemmin, kuvaa muutoksia Maahanmuuttiviraston oikeus- ja maatietopalveluyksikön johtaja Hanna Helinko.

Myönteisten turvapaikkojen osuus, vuoden 2016 ensimmäinen ja viimeinen neljännes.
Turvallisuusarvioilla on suuri vaikutus turvapaikkapäätöksiin. Kun maahanmuuttovirasto toukokuussa 2016 arvioi suurimpien lähtömaiden turvallisuustilanteen parantuneen, vaikutus näkyi heti myönnettyjen turvapaikkojen määrän laskuna. Kuvan prosenttiosuudet on laskettu ottamalla huomioon vain myönteiset ja kielteiset päätökset, eikä esimerkiksi rauenneita hakemuksia.

Migrin päätöksistä vajaa neljännes kumottiin

Helsingin hallinto-oikeus kumosi viime vuonna 23,7 prosenttia Maahanmuuttoviraston päätöksistä.

Suurimmassa osassa syynä oli muuttunut tilanne: esimerkiksi vasta valitusvaiheessa esitetyt uudet perusteet, muuttunut tilanne kotimaassa tai hallintotuomioistuinten uusi linjaus.

Maahanmuuttoviraston laintulkinta- tai menettelytapavirheen takia hallinto-oikeus kumosi 3,6 prosenttia päätöksistä, kun aiempina vuosina osuus jäi alle prosenttin. Virheiden kasvun syy on Maahanmuuttoviraston mukaan siinä, että viime vuonna virasto rekrytoi yli 400 uutta tarkastajaa päätöksiä tekemään.

– Aiemmin on ollut kyse ammattitaidon ylläpitämisestä. Nyt piti kouluttaa (uusille tarkastajille) ihan perusasioita. On tullut lainmuutoksia, erilaisia soveltamisohjeita. Ei se (virheiden kasvu) siitä johdu, että on kiireellä tehty, vaan siitä että on ollut niin paljon uutta opittavaa, sanoo Maahanmuuttajaviraston oikeus-ja tukipalveluyksikön johtaja Tirsa Forssell.

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) on vielä tulossa oikeuskäytäntöä linjaavia päätöksiä, joten ratkaisukäytäntöön voi tulla muutoksia kuluvan vuoden aikana. Oikeudet eivät tee ratkaisuja yksin Maahanmuuttoviraston ja valittajien niille toimittamien tietojen varassa.

– Oikeudet, hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus, käyttävät myös meidän arvioita, mutta ne ovat itsenäisiä tuomioistuimia, jolloin ne myös käyttävät mahdollisuutta hankkia omaa tietoa, korostaa Hanna Helinko. 

– Heillä on sitten vastaavasti, kun me käytämme muiden maiden kollegavirastojen tietoja, niin heillä on mahdollisuus minun tietääkseni käyttää muiden maiden tuomioistuimien käytössä olevaa lähtömaatietoutta.

Afganistanilaisten osalta Migri odottaa KHO:n linjaa

Afganistanin yleisessä tilanteessa ei ole maaraportin mukaan tapahtunut merkittäviä muutoksia viime keväästä. Maan turvallisuustilanne vaihtelee voimakkaasti alueittain ja jopa vuodenajoittain

Maahanmuuttovirasto ja Helsingin hallinto-oikeus ovat olleet yksimielisiä siitä, että Kabuliin voi palata ja sisäinen pako sinne on yleisesti mahdollista.

Sen sijaan Helsingin hallinto-oikeus on arvioinut, toisin kuin Maahanmuuttovirasto, että osaan Afganistanin maakunnista ei voida käännyttää. Maahanmuuttovirasto on saattanut asian KHO:n arvioitavaksi.

Irakissa muutoksia etenkin Mosulissa

Irakin turvallisuustilanne vaihtelee eri puolilla maata. Maaraportin mukaan tilanne on vaikein Mosulissa, jota Irakin hallituksen joukot ovat pyrkineet valtaamaan Isisin hallusta.

Bagdadin turvallisuustilanne on heikentynyt, mutta väkivalta ei Maahanmuuttoviraston mielestä yllä äärimmäisen korkealle tasolle, joka on edellytyksenä kansainvälisen suojelun saamiselle pelkästään kotipaikan olosuhteiden perusteella. Myös KHO on todennut, että Bagdadiin voidaan palauttaa.

Maahanmuuttovirasto ei ole alkusyksyn jälkeen tehnyt käännytyspäätöksiä Mosuliin. Sisäistä pakoa Bagdadiin ei sovelleta Isis-alueilta lähteneiden sunnien kohdalla.

Sisäinen pako Bagdadiin on kuitenkin edelleen mahdollista muilta alueilta kotoisin oleville sunneille. Lisäksi shiiojen voidaan edellyttää siirtyvän sisäisesti Bagdadiin ja Etelä-Irakiin.

Somaliassa Mogadishun voi palata

Somalian turvallisuustilanteessa ei Maahanmuuttoviraston mukaan ole tapahtunut merkittävää muutosta kevään 2016 jälkeen.

Sekä Maahanmuuttovirasto että Helsingin hallinto-oikeus ovat katsoneet, että esimerkiksi Mogadishuun voi palata.

Etelä- ja Keski-Somalian osalta Helsingin hallinto-oikeus on edellyttänyt, että Maahanmuuttovirasto selvittää tarkemmin yksittäisten hakijoiden paluuta ja olosuhteita matkareitillä.

Juttua täydennetty klo 17.15 Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietopalveluyksikön johtajan, Hanna Helingon kommenteilla.

_Juttua täydennetty klo 19.41 Maahanmuuttoviraston oikeus-ja tukipalveluyksikön johtajan Tirsa Forssellin kommenteilla, sekä vuoden 2016 turvapaikkapäätöksiä esittelevällä grafiikalla. _

Suosittelemme sinulle