Hyppää sisältöön

Kittilän kuntasotkut alkavat selvitä kevään aikana

Kittilän kunnan päätöksenteko on ollut kriisissä jo kolme vuotta. Tämän kevään aikana odotellaan kuitenkin päätöksiä, jotka saattavat tuoda ainakin vähän selvyyttä sotkuihin.

Kittilän kunnanvaltuusto 29. helmikuuta 2016. Kuva: Perttu Ruokangas / Yle
Jyri Tynkkynen

Kittilän kunnan päätöksenteko on ollut pahasti jumissa jo kolmen vuoden ajan. Levin hissiyhtiön hankinnoista tehdystä tutkintapyynnöstä suhteellisen harmittomasti alkanut tapahtumasarja on pahentunut lumivyöryn tavoin massiiviseksi sotkuksi. Tänä keväänä odotellaan poliisin esitutkinnan valmistumista ja siten tietoa siitä, miten Kittilän kunnan päätöksenteko saadaan mahdollisesti taas normaaleille urille.

Kittilän kunta on hävinnyt useita oikeusjuttuja, jotka koskevat kunnanvaltuuston viimeaikaista päätöksentekoa.

  • Korkein hallinto-oikeus on kumonnut kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisen,
  • Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut vt. kunnanjohtajan tekemän salauspäätöksen ns. Eilavaara-asiakirjoista ja
  • Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Kittilän valtuuston päätöksen muuttaa kunnan hallintosääntöä (ja syrjäyttää hallintojohtaja Esa Mäkinen tehtävistään).

Kittilän kuntasotkujen ansioksi voi lukea myös sen, että Suomen hallitus antoi esityksen "Lex Kittilä"-laista, vaikka laki ei koskekaan pelkästään Kittilää. Sen turvin valtiovalta voi puuttua kriisikuntien hallintoon silloin, jos ne joutuvat Kittilän kaltaiseen tilanteeseen.

Poliisi tutkii vielä kuukausien ajan

Poliisi tutkii edelleen lukuisia rikosepäilyjä ja yksityisten henkilöiden tekemiä tutkintapyyntöjä.

Oulussa Keskusrikospoliisilla on ollut tutkittavana useita Kittilään liittyviä asioita, mm.

  • Levin hissiyhtiön hankinnat,
  • kuntapäättäjien toiminta hissihankintojen aikana ja jälkeen,
  • kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottaminen,
  • ns. Eilavaaran lasku sekä
  • kunnan hallintojohtajan Esa Mäkisen tutkintapyyntö mm. kohtelustaan hallintosääntömuutoksen aikana.

Eilavaaran laskun osalta juttu on edennyt jo syyteharkintaan: poliisi epäilee useita Kittilän kuntapäättäjiä törkeän petoksen yrityksestä ja virka-aseman väärinkäytöstä.

Eilavaaran laskun osalta juttu on edennyt jo syyteharkintaan. Poliisi epäilee useita Kittilän kuntapäättäjiä törkeän petoksen yrityksestä ja virka-aseman väärinkäytöstä.

Muiden KRP:n tutkinnassa olevien asioiden osalta esitutkinta lähestyy loppusuoraa. Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Maria Vuorivirta-Heikkinen sanoo, että loput jutut saadaan syyteharkintaan ”lähikuukausien aikana”. Syyttäjä saattaa siis saada pöydälleen Kittilän kuntapolitiikkaan liittyviä rikosepäilyjä tämän kevään tai kesän aikana.

Rovaniemellä iso nippu tutkintapyyntöjä ristiin ja rastiin

Lapin poliisilaitoksella on lisäksi tutkinnassa lukuisia tutkintapyyntöjä, joita Kittilän nykyiset ja entiset kuntapäättäjät ja virkamiehet sekä Levin työntekijät ovat tehneet toisistaan jo pitkään. Näistä tutkintapyynnöistä ei kaikista ole ehditty aloittaa vielä edes esitutkintaa.

Rovaniemen poliisilaitoksella tätä toista Kittilään liittyvää asiakokonaisuutta tutkii rikosylikomisario Jukka Haataja. Haatajan mukaan joidenkin juttujen tutkinta on jo loppusuoralla, mutta muiden kohdalla tutkintaan menee vielä kuukausia.

Pyhäjärvi ennakkotapauksena

Kittilän kuntasotkujen mahdollisia seuraamuksia kuntapäättäjille voidaan ennustaa sitä vasten, mitä on vasta tapahtunut Pyhäjärvellä. Pyhäjärven entisen kaupunginjohtajan Tita Rinnevaaran eroprosessi on ollut pitkälle samankaltainen kuin Kittilässä: hankalaksi koettu kunnanjohtaja yritettiin erottaa riittämättömin perustein, ja oikeus kumosi laittoman päätöksen.

Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteen virka-aseman väärinkäyttämisestä useille erottamisprosessin aikana Pyhäjärven kaupunginhallituksen jäseninä toimineille luottamushenkilöille sekä virkamiehelle, joka vastasi tänä aikana osin asian esittelystä.

Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteen virka-aseman väärinkäyttämisestä useille Pyhäjärven kaupunginhallituksen jäseninä toimineille luottamushenkilöille sekä yhdelle virkamiehelle.

Kittilässä on monimutkainen tilanne

Syytteitä Kittilän tapahtumista ei ole vielä nostettu eikä tuomioita ole annettu. Uudet kuntavaalit ovat jo huhtikuussa.

Mahdolliset virkarikostuomiot eivät välttämättä estä poliitikkoja – eli luottamusmiehiä – jatkamasta tulevilla vaalikausilla Kittilän kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa, mikäli heidät valitaan uudelleen tulevissa vaaleissa. Toisin kuin virkamiehillä, luottamusmiehillä virkarikoksesta tuomittu viraltapano koskee ainoastaan sitä luottamustointa (eli vaalikautta), jossa rikos on tehty.

Ns. Lex Kittilä antaa emeritusprofessori Pekka Viljasen mukaan kuitenkin mahdollisuuden ryhtyä turvaamistoimiin eli luottamushenkilöiden pidättämiseen toimestaan esitutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi myös sellaisten virkarikoksiksi epäiltyjen tekojen perusteella, jotka ovat tapahtuneet edellisellä vaalikaudella.

Kittilä tulee Viljasen mukaan olemaan joka tapauksessa keskeinen esimerkki siitä, mitä tarkoittaa kuntapäättäjien virkavastuu.

Kittilän tapauksessa joudutaan siis ensin odottamaan odottamaan mahdollisia syytteitä ja lainvoimaisia tuomioita ennen kuin kaikki kuntapoliitikot saavat osallistua taas vapaasti kunnan päätöksentekoon. Tähän voi mennä pahimmillaan vuosia.

Sitä ennen voidaan Lex Kittilän perusteella estää sellaisia luottamusmiehiä osallistumasta kunnan päätöksentekoon, joiden luottamus on vaarantunut edellisten vaalikausien aikana sattuneiden virkarikosepäilyjen vuoksi. Siten osa Kittilän kunnanvaltuustosta saattaa joutua 'jäähylle', jos heidät valitaan kevään kuntavaaleissa ja Lex Kittilää käytetään heitä kohtaan.

Taustaa: Kittilä-gate on jo yli kolme vuotta vanha

Jotta voi ymmärtää Kittilän kuntapäättäjien kehräämää sotkua, pitää se suoristaa aikajanalle, josta käy ilmi tapahtumien kulku. Lähdetään liikkeelle Levin hissiyhtiöiden hankintoja koskevasta tutkimuspyynnöstä, vaikka tähän liittyviä tapahtumia on toki Kittilässä ollut sitä ennenkin.

**Joulukuussa 2013 **Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta tehtiin tutkintapyyntö poliisille. Tutkintapyynnön tekivät Levi Ski Resort sekä sen omistajat Levin matkailukeskus Oy ja Kittilän kunta. Tutkintapyyntö liittyy miljoonien eurojen arvoiseen hissihankkeeseen Levillä.

Toimitusjohtaja Jouni Palosaari erotetaan.

Kittilän kunnanhallitus peruu tutkintapyynnön. Eriävässä mielipiteessä hallintojohtaja Esa Mäkinen toteaa, että päätöksen valmistelu on kuntalain ja Kittilän kunnan hallintosäännön vastainen.

Kunnanhallitus kutsuu kokoukseensa kuultavaksi tutkintapyynnön tehneen kunnanjohtajan Anna Mäkelän ja rinneyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimivan kunnan teknisen johtajan Lauri Kurulan.

Kunnanhallitus kutsuu koolle hissiyhtiön yhtiökokouksen erottaakseen hallituksen ja valitakseen uuden hallituksen. Ennen kokousta kunnan yhtiökokousedustajille annetaan "omistajaohjausta”.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Timo Kurulan mukaan kunnanvaltuusto ja -hallitus olivat asiassa yksimielisiä ja virkamiesten on siten noudatettava niiden tahtoa.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Timo Kurulan mukaan kunnanvaltuusto ja -hallitus olivat yksimielisiä ja virkamiesten on siten noudatettava niiden tahtoa.

**Tammikuussa 2014 **Kittilän kunnanhallitus käsittelee vaatimuksia oikaista päätökset, jotka koskevat Levin rinneyhtiön jupakkaa. Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelä saa moitteita kunnanhallitukselta.

**Maaliskuussa 2014 **Levi Ski Resortin yhtiökokous erottaa yhtiön koko hallituksen ja nimeää uudet jäsenet, kaikki kittiläläisiä kuntapäättäjiä. Levin hissiyhtiön uusi hallitus kutsuu Jouni Palosaaren takaisin toimitusjohtajakseen ja peruuttaa kaikki Palosaareen kohdistuvat tutkintapyynnöt ja vaatimukset.

Kittilän kunnanhallitus jättää käsittelemättä useita esityksiä, jotka ovat vt. kunnanjohtajana toimivan Esa Mäkisen tekemiä. Mäkisen mukaan Kittilän kunnanhallituksessa on paljon jäseniä, jotka ovat esteellisiä käsittelemään rinneyhtiön asioita. Mäkinen perustelee asiaa sillä, että keskusrikospoliisi tutkii Kittilän Levitunturin hissihankintaa.

**Huhtikuussa 2014 **Lapin poliisilaitos jättää esityksen syyttäjälle esitutkinnan lopettamiseksi Levi Ski Resort Ltd:n jutussa. Poliisin mukaan näyttää siltä, että asiassa ei ole näyttöä petosrikoksen yrityksestä eikä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa.

Kihlakunnansyyttäjä Petteri Perälä jättää syytteen nostamatta, koska syyttäjällä ei ole asiassa syyteoikeutta eikä rikoksista löytynyt näyttöä.

**Toukokuussa 2014 **Kittilän kunta asettaa toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää, onko kunnanjohtajan erottaminen kunnan kannalta välttämätön.

**Heinäkuussa 2014 **Lapin poliisilaitos aloittaa esitutkinnan tutkintapyynnöstä, joka perustuu Suomen Kuvalehden juttuun Kittilän kunnanhallituksen toimista.

**Elokuussa 2014 **Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske määrää, että esitutkintaa jatketaan Kittilän Levitunturin hissihankintaa koskevassa jupakassa.

**Syyskuussa 2014 **Tilapäinen toimikunta saa valmiiksi raportin ”kunnanjohtaja Anna Mäkelän luottamuksen menetyksestä”.

Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelä sanoo, että hänen irtisanomisensa on kosto. Mäkelä ei aio irtisanoutua itse virastaan, vaan aikoo tarvittaessa viedä asian oikeuteen asti.

Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelä sanoo, että hänen irtisanomisensa on kosto. Mäkelä ei aio irtisanoutua itse virastaan, vaan aikoo tarvittaessa viedä asian oikeuteen asti.

Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas.) keskeyttää Kittilän kunnanhallituksen toiminnan siltä osin kun käsiteltävät asiat liittyvät Levin hissiyhtiöjupakkaan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen. Yrityksen mukaan kunnanhallituksen jäsenet ovat esteellisiä käsittelemään asiaa, koska he ovat samaan aikaan Keskusrikospoliisin tutkinnan kohteena. Yrityksen mukaan toimikunnan raportissa on myös virheellistä tietoa poliisin esitutkinnasta.

**Marraskuussa 2014 **Keskusrikospoliisi liittää Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän erottamisen osaksi laajempaa tutkintaa, johon sisältyvät myös Levin hissihankinnat ja sen jälkeisiä tapahtumia.

Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen haluaa perua kunnanjohtaja Mäkelän erottamisen. Toimikunta on Mäkisen mukaan tehnyt muutoksia raporttiin sen jälkeen, kun Anna Mäkelää on viimeksi kuultu, ja raportti sisältää virheellistä tietoa.

Kittilän kunnanhallitus ei käsittele Mäkisen esitystä Anna Mäkelän irtisanomisen perumisesta.

**Joulukuussa 2014 **Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys valittaa Mäkelän potkuista hallinto-oikeuteen. Yrityksen mukaan irtisanomispäätös on lainvastainen: Mäkelää ei kuultu potkuja valmistelleen tilapäisen toimikunnan raportin koko sisällöstä. Raportissa viitataan myös lausuntoihin, joita ei ole dokumentoitu. Lisäksi Yritys viittaa valtuuston esteellisyysongelmaan.

Myös Anna Mäkelä itse valittaa erottamisestaan hallinto-oikeuteen.

**Huhtikuussa 2015 **Kolarin kunnanjohtaja Kyösti Tornberg siirtyy virkaa tekeväksi kunnanjohtajaksi Kittilään.

**Toukokuussa 2015 **Vt. kunnanjohtaja Tornberg ehdottaa kunnanhallitukselle, että se alkaisi noudattaa kokouksissaan kunnan omaa johtosääntöä. Tornbergin mukaan kunnanhallituksen aikaisempiin pöytäkirjoihin on liitetty puheenvuorojen perusteella uusia esityksiä, selvityspyyntöjä ja vaatimuksia. Lisäksi asioista on tehty päätöksiä, vaikka niitä ei ole ollut esityslistalla.

**Elokuussa 2015 **Kittilän kunnanvaltuusto syrjäyttää hallintojohtajaksi palanneen Esa Mäkisen samalla, kun se muuttaa Kittilän kunnan hallintosääntöä.

**Helmikuussa 2016 **Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta. Hallinto-oikeus perustelee päätöstään sillä, että Mäkelää ei kuultu asianmukaisesti.

Kittilän kunta perustaa toimikunnan hieromaan sopua laittomasti erotetun kunnanjohtajan Anna Mäkelä kanssa. Sovintotoimikunnan asiantuntijoina toimivat työoikeuden professori Seppo Koskinen ja asianajaja Jarmo Juntura.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta. Hallinto-oikeus perustelee päätöstään sillä, että Mäkelää ei kuultu asianmukaisesti.

Kittilä valittaa Mäkelän erottamisen kumoamisesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen äänin 12-10. Suurin osa valtuutetuista, jotka olivat antamassa Mäkelälle potkuja, jääväsivät itsensä kokouksesta asiaa koskevien pykälien käsittelyn ajaksi. Nämä valtuutetut ilmoittivat syyksi heitä koskevan poliisitutkinnan. Kolme valtuutettua, jotka kannattivat Mäkelän potkuja marraskuussa 2014, eivät kuitenkaan jäävänneet itseään.

Kesäkuussa 2016 Korkein hallinto-oikeus kumoaa lopullisesti Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän irtisanomisen. KHO piti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen ennallaan.

Sovintotoimikunnan kokouksen pöytäkirjoista käy ilmi, että toimikunta haluaa välttää tilanteen, jossa kunnanjohtajan irtisanomispäätöksen tehneet valtuutetut joutuisivat korvaamaan vahingot kunnalle, jos heidät tuomitaan rikoksista. Professori Koskinen ehdottaa, että erokorvaus erotetaan omaan kunnanjohtajasopimukseen ja päättynyt oikeudenkäynti hoidetaan toisella sopimuksella. Myöhemmin Koskinen poistaa sopimusluonnoksesta kaikki viitteet siihen, että sovinto liittyisi mihinkään rikosprosesseihin.

**Elokuussa 2016 **Kittilän kunnanvaltuusto käsittelee sovintosopimusta kunnanjohtaja Anna Mäkelän kanssa. Sovintosopimuksen mukaan kunta maksaa Mäkelälle 1,5 vuoden palkan verran rahaa sekä asianajajan kuluja yhteensä 135 000 euroa. Rahat saadakseen Mäkelän on irtisanouduttava virastaan.

Sopimukseen sisältyy lauseke, että osapuolilla ei ole Mäkelän virkasuhteeseen tai sen päättymiseen liittyen toisiaan kohtaan muita vaatimuksia.

**Marraskuussa 2016 **Patentti- ja rekisterihallitus kiinnostuu Suomen Kuvalehden jutun perusteella siitä, miksi Kittilän kunnan tilintarkastuksessa ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota useisiin laittomiin päätöksiin ja kunnan hallintoon liittyviin rikosepäilyihin. PRH pyytää tilintarkastusyhtiö BDO Audiator Oy:ltä selvitystä siitä, miten Kittilän kunnan hallintoa on valvottu.

Joulukuussa 2016 Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus käsitellään Kittilän kunnanvaltuustossa uudelleen. Elokuussa tehty päätös raukesi, koska siitä oli päättämässä esteellisiä henkilöitä. Valtuusto hyväksyy sovintosopimuksen hieman muokatussa muodossa. Hinta on noussut yli 140 000 euroon.

Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välisen sovintosopimuksen hinta on noussut yli 140 000 euroon.

**Tammikuussa 2017 **Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus käsitellään Kittilän kunnanvaltuustossa vielä kertaalleen – varmuuden vuoksi. Hallintojohtaja Esa Mäkisen mukaan valtuustossa tapahtui joulukuussa menettelytapavirhe, koska asiasta äänestettiin väärässä järjestyksessä. Kunnanvaltuusto käsittelee sovintosopimusta näillä näkymin seuraavassa kokouksessaan 30. tammikuuta.

Patentti- ja rekisterihallitus tutkii Kittilän kunnan tilintarkastajan BDO Audiator Oy:n toimia. Tutkinta kestää PRH:n mukaan kuukausia, mahdollisesti jopa yli vuoden ajan.

Keskusrikospoliisi tutkii neljää laajaa juttukokonaisuutta Oulussa.

Lapin poliisilaitos tutkii lukuisia tutkintapyyntöjä, jotka on tehty eri osapuolista Kittilässä ja Levillä.

Taustaa: Eilavaara-lasku edelleen epäselvä

Oman lisämausteensa Kittilän kuntasotkuihin tuo lasku asiakirjoista, jotka toimitettiin joidenkin kuntapäättäjien käyttöön Mäkelän eroprosessin aikana.

Syyskuussa 2014 Kittilän kunnanhallitus päättää, että se käyttää jatkossa ”lainopillisen neuvonantajan palveluita”. Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän mukaan kunnanhallitus ei ole hoitanut lakiasiainpalveluita normaalin hallinnon tapaan vaan on toimittanut epämääräisiä laskuja ilman dokumentaatiota. Mäkelä sanoo Ylen uutisessa, että uutta palvelua saatetaan käyttää kunnanhallituksen jäsenten henkilökohtaisena oikeusapuna Levin hissihankintaa koskevassa oikeusjutussa.

Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän mukaan kunnanhallitus ei ole hoitanut lakiasiainpalveluita normaalin hallinnon tapaan vaan on toimittanut epämääräisiä laskuja ilman dokumentaatiota.

**Maaliskuussa 2015 **Kittilän kunnanhallituksen esityslistalla on oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran lasku. Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtajalle Timo Kurulalle osoitettu lasku koskee kunnanhallituksen neuvontaa, kirjelmien analyysia ja yksittäisten asioiden muistioita sekä oikeustapakoonteja. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen esittää, että kunta ei maksa yli 7 500 euron laskua, koska kunnalla ei ole mitään Eilavaaran papereita.

Kurulan mukaan kunnanhallitus on tehnyt useita päätöksiä, että kunta ja kunnanhallitus voi käyttää oikeudellista neuvontaa ja lakipalveluita.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys vaatii, että Pertti Eilavaaran tapaukseen liittyvät asiakirjat toimitettaisiin kunnanhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajalle. Yrityksen mukaan Eilavaara on laatinut useita muistioita, joita ei ole kunnanhallituksen esityslistan liitteinä eikä ole tuotu kunnanhallituksen kokouksissa jäsenten tietoon.

Kittilän kunnanhallitus aikoo julkistaa ns. Eilavaaran paperit. Kunnanhallituksen kokouksen esityslistan mukaan "kaikkien asianosaisten" tulee toimittaa kunnalle välittömästi "oikeudellisen avustajan Pertti Eilavaaran laskussa mainitut asiakirjat". Niitä ei kuitenkaan julkisteta.

Suomen Kuvalehti vaati asiakirjoja itselleen (siirryt toiseen palveluun) julkisuuslakiin vedoten. Kun SK uudisti asiakirjapyyntönsä, vt. kunnanjohtaja Tornberg salasi asiakirjat vedoten Eilavaara-asiassa käynnistyneeseen esitutkintaan.

**Kesäkuussa 2015 **Yle Lappi pyytää saada kopion Eilavaaran laskun tarkoittamista asiakirjasta. Kittilän kunta ei lähetä asiakirjaa eikä myöskään anna lain vaatimaa kirjallista selitystä siitä, miksi sitä ei ole lähetetty.

Tämän jutun kirjoittajan kanssa käydyssä keskustelussa Tornberg sanoo ensin, että ”poliisi on määrännyt” asiakirjat salaisiksi esitutkinnan takia, ja sen jälkeen, että ”poliisi on vinkannut”, että asiakirjat voidaan salata esitutkinnan takia.

Vt. kunnanjohtaja Tornberg sanoo, että kunta saattaa maksaa osan laskusta. Tornbergin mukaan yli 7 500 euron suuruisesta laskusta noin 6 000 euroa on syntynyt riidattomasti sen jälkeen, kun kunnanhallitus päätti pyytää lainopillista asiantuntija-apua. Virallisesti selvitysten tilaajia olivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk.) ja keskustan ryhmäpuheenjohtaja Markku Mäkitalo.

Myös Yle Rovaniemi valittaa hallinto-oikeuteen Eilavaaran laskun perusteena olevien asiakirjojen salaamisesta.

Lasku koskee mm. poliisitutkintaan päätynyttä Levin hissijupakkaa, entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän irtisanomista sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen päätöstä hyllyttää koko kunnanhallitus. Eilavaaran lähettämän laskun perusteena on 64 tunnin pituinen työ, josta osa oli tehty jo ennen kuin kunnanhallitus päätti tilata asiantuntija-apua.

**Marraskuussa 2016 **Kittilän kunta joutuu julkistamaan ns. Eilavaara-paperit. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan kunta ei voi salata asiakirjoja julkisuuslain perusteella.

Julkistetut asiakirjat ovat erilaisia kuin mitä laskussa mainitaan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan kunta ei voi salata asiakirjoja julkisuuslain perusteella. Julkistetut asiakirjat ovat erilaisia kuin mitä laskun erittelyssä mainitaan.

**Tammikuussa 2017 **Yle Rovaniemen saamien tietojen mukaan Kittilän kunta ei ole maksanut Eilavaaran laskua miltään osin. Yle Rovaniemi ei saanut vt. kunnanjohtajaa Kyösti Tornbergiä kiinni kysyäkseen asiasta. Pertti Eilavaara ei kommentoinut laskua millään tavalla vaan sulki puhelimensa.

Edelleen on epäselvää, onko Eilavaaran laskuun liittyvät asiakirjat todella julkistettu, sillä laskun erittely ei täsmää asiakirjojen kanssa.

Korjattu kirjoitusasua 22.1. klo 15:52 sekä 23.1. klo 9:58 ja 11:47.

Lisätty lainauksia 23.1. klo 9:58.

Korjattu ja lisätty prof. Pekka Viljasen kommentteja 23.1. klo 11:00, 12:05, 12:21 ja 15:02.

Suosittelemme sinulle