Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Suomen vankiloissa kymmeniä ääriajattelua kannattavia islamisteja: osa juhli Euroopan terrori-iskuja

Vantaan vankilan radikalisoitumisen ehkäisyprojektissa on havaittu uusi ilmiö. Viranomaiset kertovat riskivangeista, jotka levittävät jyrkkää islamin tulkintaa.

Eristysselli.
Eristysselli Vantaan vankilassa. Kuva: Jouni Immonen / Yle
Mikko Leppänen
Avaa Yle-sovelluksessa

Vankilaviranomaiset ovat tunnistaneet kymmeniä radikaalisti ajattelevia jyrkkää islamin tulkintaa kannattavia vankeja, jotka suorittavat tuomioitaan Suomen vankiloissa.

Viranomaiset pitävät ilmiötä erittäin huolestuttavana, koska lähes jokaisen Euroopassa tehdyn terrori-iskun tekijöillä on ollut jonkinlaisia kytköksiä eurooppalaisiin vankiloihin.

Suomessakin on jo havahduttu vankien radikalisoitumiseen, mutta ilmiö ei ole vielä yhtä vakava kuin muualla Euroopassa.

Suomen vankiloissa ei ole kuitenkaan toistaiseksi havaittu, että jonkin ääriryhmän nimissä olisi houkuteltu vankeja islamistiseen toimintaan.

Vantaan vankilassa alkoi viime vuoden elokuussa "Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen projekti väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamiseksi".

Vuoden pituisen projektin tavoitteena on torjua radikalisoitumista vankilassa. Ääri-islamilaisen ideologian kannattajien lisäksi projektissa pyritään tunnistamaan äärioikeistolaisia ja äärivasemmistolaisia vankeja.

Viranomaiset eivät tahdo tässä vaiheessa paljastaa turvallisuussyistä projektin tarkkaa laajuutta. Projektin on ideoinut Vantaan vankilan apulaisjohtaja Jaakko Jokinen, joka myös toimii projektin puhemiehenä.

Vantaan vankilan apulaisjohtaja Jaakko Jokinen.
Vantaan vankilan apulaisjohtaja Jaakko Jokinen. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Uusi ilmiö Suomen vankiloissa

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen projektissa pyritään kartoittamaan vankien radikalisoitumistilannetta Vantaan vankilassa sekä muissa Suomen vankiloissa.

Jokisen mukaan projekti on jo nyt avannut viranomaisten silmät täysin uuteen ilmiöön Suomessa.

– Olemme huomanneet, että tämä sama vankien radikalisoitumisilmiö koskee Suomea, mutta ei tietenkään yhtä laajassa mittakaavassa kuin Eurooppaa. Meillä ei esimerkiksi ole yhtään terrorismista tuomittua rikollista tällä hetkellä Suomessa.

Suomalaisessa vankilassa kuitenkin istuu tutkintavankeudessa esimerkiksi kaksi veljestä, joita epäillään osallisuudesta terroristijärjestö Isisin Irakissa tekemään joukkomurhaan.

Jokinen kertoo, että projektissa vankilaviranomaiset pyrkivät yhdessä tullin, poliisin, rajavartiolaitoksen ja maahanmuuttoviranomaisten kanssa tunnistamaan riskihenkilöt vankien joukosta ja kohdistamaan heihin sopivia toimenpiteitä.

Tällä hetkellä viranomaiset lähinnä keräävät tietoa, kehittävät radikalisoituneiden vankien tunnistamiseen käytettäviä kriteereitä sekä tunnistavat radikalisoituneita vankeja. Tavoitteena on turvata, että mitään pahaa ei pääse tapahtumaan.

Jokisen mukaan ensisijaiset toimenpiteet liittyvät turvalliseen laitossijoitteluun ja apua tarvitsevien vankien ohjaukseen. Esimerkiksi sellaiset vangit, jotka pyrkivät radikalisoimaan muita, sijoitetaan erilleen vaikutusalttiista henkilöistä.

Tähän mennessä projektissa on löydetty viitteitä siitä, että Suomen vankiloissa on useita kymmeniä radikaalisti ajattelevia islamistivankeja.

– Haluamme korostaa, että projekti koskee kaikkea radikaaliliikehdintää. Kun katsotaan koko kenttää, niin radikalisoituneita ihmisiä on huomattavasti enemmän kuin tämä muutama kymmenen.

Vankien työpaja.
Vankien työpaja. Kuva: Jouni Immonen / Yle

"Radikalisoituminen on henkilön oma projekti"

Vantaan vankilassa on tällä hetkellä noin 250 vankia, joista noin puolet on ulkomaalaistaustaisia. He edustavat noin 15:tä eri kansallisuutta.

Jokisen mukaan viranomaiset ovat havainneet, että ääri-islamilaisessa radikalisoitumisessa ei ole yhtä leimaavaa piirrettä, vaan vangin radikalisoituminen on hänen oma projektinsa.

Kaikille tähän mennessä tunnistetuille ääriajattelua kannattaville vangeille on yhteistä ainoastaan sukupuoli. Kaikki heistä ovat miehiä.

Jokinen arvioi, että radikaalisti ajattelevien islamistien etnisyydellä ei ole merkitystä. He voivat olla kotoisin mistä maasta tahansa. Valtaosa heistä on maahanmuuttajataustaisia, mutta joukossa on havaittu olevan myös islamiin kääntyneitä kantasuomalaisia.

Jokisen mukaan Vantaan vankilassa on havaittu useita radikaalia ideologiaa kannattavia vankeja.

– Tarkasta lukumäärästä emme halua puhua. Heitä on tunnistettu useissa suomalaisissa vankiloissa, lähinnä suljetuissa vankiloissa, mutta myös avotaloissa.

Jokisen mukaan esimerkiksi kantasuomalaiset uusnatsit ja muut ääriliikeiden edustajat on helpompi tunnistaa, koska viranomaiset tuntevat ennestään heidän ajattelutapansa ja osaavat suhtautua siihen.

Verkostoitumista ja kytköksiä terroristeihin havaittu

Jokisen mukaan Vantaan vankilassa on tehty havaintoja vankien yhteyksistä muurien ulkopuolisiin ääri-islamilaisiin verkostoihin ja terroristeihin.

Vankilaviranomaiset ovat ilmoittaneet havainnoistaan muille viranomaisille, jotka suorittavat vankilan ulkopuolista tiedustelua.

– En halua kommentoida, millaisiin järjestöihin kytköksiä on havaittu, Jokinen sanoo.

Ohjeistus vankien vieraille.
Kuva: Jouni immonen / Yle

Projektissa on myös huomattu, että islamistivangit ovat pyrkineet verkostoitumaan keskenään. Lisäksi viranomaisia huolestuttaa niin sanottu crossover-ilmiö, jossa maahanmuuttajataustaiset vangit pyrkivät linkittymään suomalaisen järjestäytyneen rikollisuuden kanssa.

– Käsittääkseni tämä on äärimmäisen huolestuttava ilmiö. Eli tulee uusia toimintatapoja, mihin me emme ole tottuneet, ja tavallaan pelikenttä laajenee.

Maahanmuuttajataustaisilla vangeilla voi olla esimerkiksi yhteyksiä kansainvälisiin salakuljetusverkostoihin, jotka tuovat Eurooppaan huumeita terrorismin rahoittamiseksi.

Jokisen mielestä päättäjien pitäisi osoittaa resursseja crossover-ilmiön tutkimiseen ja ennaltaehkäisyyn, jotta mahdollisilta ikäviltä tilanteilta vältyttäisiin tulevaisuudessa.

Ääri-islamilaista ideologiaa levitetään vankiloissa

Vankien keskuudesta on tunnistettu johtohahmoja, jotka levittävät hyvin jyrkkää tulkintaa islamista vankien keskuudessa.

Jokisen mukaan vankien radikalisoitumisen ehkäisyprojektin yksi tavoitteista on määrittää, mitä ääri-ideologiaa levittävien vankien suhteen pitäisi tehdä.

Neuvoja ja malleja toimintaan on haettu Euroopasta. Siellä eri vankiloissa islamistivankeja joko erotetaan toisistaan lisäradikalisoitumisen estämiseksi tai kootaan yhteen paikkaan, jotta he eivät aiheuttaisi uhkaa muille vangeille.

– Tällä hetkellä Suomessa ei ole linjaa radikalisoituneiden vankien sijoittamisesta. Uskon, että tästä käydään perusteelliset keskustelut siinä vaiheessa, kun saamme tulokset tästä projektista.

Uskonnolla perusteltua väkivaltaa ja juhlia terrorista

Vantaan vankilan apulaisjohtaja Jaakko Jokinen kertoo, että viranomaiset pitävät radikalisoituneita vankeja turvallisuusuhkana, koska vankiloissa on tapahtunut sekä rasistista että uskonnolla perusteltua väkivaltaa.

Vantaan vankilan apulaisjohtaja Jaakko Jokinen.
Vantaan vankilan apulaisjohtaja Jaakko Jokinen. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Vantaan vankilassa on sattunut muun muassa pahoinpitelyjä, joita on perusteltu tietyillä uskonnon tulkinnoilla. Kyseessä on ollut sekä islamin eri lahkojen edustajien välistä sekä islamistien ei-muslimeihin kohdistamaa väkivaltaa.

– Tietysti vankilaviranomaisina pyrimme puuttumaan äärimmäisen tiukasti ja välittömästi tällaiseen toimintaan.

Jokisen mukaan Vantaan vankilassa vartijat havaitsivat, että radikalisoituneet islamistivangit juhlivat Euroopassa tehtyjen terrori-iskujen jälkeen.

– Tämä ei tietenkään koske kaikkia vankeja, eikä missään nimessä kaikkia muslimivankeja. Tämä tietty porukka on pitänyt Euroopassa tapahtuneita iskuja hyvänä asiana.

Islamistit muuttavat osastojen tunnelmaa

Kun muslimivangeista tulee tarpeeksi voimakas ryhmä vankilan osastolla, niin silloin osaston luonne muuttuu, Jokinen kertoo.

– Silloin korostuu hyvin tarkasti esimerkiksi se, millä paistinpannulla saa paistaa sianlihaa. Tällaiset asiat tulevat hyvinkin tärkeiksi niillä osastoilla.

Jokisen mukaan maahanmuuttajavankien lukumäärän kasvu on jossain määrin myös muuttanut perinteistä vankihierarkiaa.

Selliosasto.
Selliosasto. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Perinteisesti portaikon huipulla ovat muun muassa jengiläiset ja kovan luokan huumerikolliset. Seksuaalirikolliset taas ovat olleet alinta kastia.

Jokisen mukaan sellaisilla osastoilla, joissa on runsaasti radikalisoituneita islamisteja, muslimitaustaiset seksuaalirikolliset voivat saada suojelua uskonveljiltään.

Maltillinen imaami käy saarnaamassa

Vankilaviranomaisille on ensiarvoisen tärkeää, että vangit voivat toteuttaa uskonnonvapautta. Pastorit ovat aina hoitaneet kristillisiä asioita vankiloissa.

– Nyt kun muslimien osuus vangeista on lisääntynyt, niin on katsottu, että vastaavasti heillä on oikeus oman uskontonsa harjoittamiseen. Tämän takia vankilassa käy ulkopuolinen imaami.

Jokisen mukaan Vantaan vankilassa käy pitämässä rukoushetkiä imaami, joka on Vantaan alueella toimivan islamilaisen yhteisön arvostettu jäsen. Hänen katsotaan olevan oikea ihminen puhumaan vangeille ja pitämään maltillisia uskonnollisia tilaisuuksia.

Myös vangit voivat pitää rukoushetkiä toisilleen silloin, kun he viettävät vapaa-aikaansa ja ulkopuolinen imaami ei ole paikalla.

Muut viranomaiset jatkavat seurantaa vangin vapauduttua

Vankien saapumispaikka.
Vankien saapumispaikka. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Jossain vaiheessa vankilatuomio on ohi ja vanki vapautuu yhteiskuntaan. Jokisen mukaan vapautuvat radikalisoituneet vangit huolestuttavat viranomaisia.

Toiveena on, että radikalisoituneeseen ihmiseen olisi voitu vaikuttaa vankeusaikana siten, että hän ajattelisi maltillisemmin. Jokinen korostaa, että yhteiskunnan tukiverkkojen pitää olla valmiina silloin, kun vanki vapautuu.

– Ensiarvoisen tärkeää radikalisaatiossa on se, että mikäli mahdollisia uhkia ei ole saatu torjuttua, niin ne ovat tiedossa muilla viranomaisilla.

Jokisen mukaan vankilan ulkopuolisten viranomaisten tehtävänä on jatkaa toimia radikalisoituneen entisen vangin suhteen siinä vaiheessa, kun hän vapautuu vankilasta.

Jokinen kertoo, että ensi kesänä päättyvän vankien radikalisoitumisen torjumisprojektin jatkosta päättää Rikosseuraamuslaitos. Hänen itse katsoo, että projektin jatkaminen on niin tarpeellista, että sen keinoista pitäisi tulla pysyviä toimintatapoja vankiloissa.

Lue myös: Supon Rantala vankilassa radikalisoituneista islamisteista: Vapautumisen hetkellä on tuhannen taalan paikka

Suosittelemme sinulle