Hyppää sisältöön

DNA päästää mummot ja vaarit vapaalle – Mitä muita palkallisia vapaita työntekijä voi saada?

Muutto, kutsunnat, merkkipäivät. Työnantajat myöntävät alasta ja yrityksestä riippuen erilaisia palkallisia vapaita.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Teleyhtiö DNA kertoi maanantaina ottavansa työntekijöilleen käyttöön isovanhempainvapaan (siirryt toiseen palveluun). Vuonna 2017 syntyneiden tai adoptoitujen lasten isovanhemmat voivat käyttää viikon palkallisen vapaan lapsen hoitamiseen vuoden kuluessa lapsen syntymästä.

DNA:lla on 1 650 työntekijää, joista kolmannes on yli 46-vuotiaita, kertoo henkilöstöjohtaja Marko Rissanen. Vapaasta on jo hänen mukaansa tullut kyselyjä työntekijöiltä. Rissanen ei halua arvioida, minkälaisia kustannuksia mummo- tai vaarivapaista yhtiölle koituu.

– Tällä pyritään rakentamaan joustavuutta. Mitä paremmin henkilöstö voi, sitä paremmit asiakkaat voivat, Rissanen vakuuttaa.

Sijaisia ei isovanhempien vapaata viettävien tilalle palkata.

– Kyse on töiden järjestelystä, vapaiden ajankohdasta sovitaan esimiehen kanssa.

DNA:n isovanhemmuusvapaa on yhtiön oma päätös. Tavallisista lapsen vanhempia koskevista perhevapaista ei päätä työnantaja, vaan oikeus niihin on määritetty sairausvakuutuslaissa (siirryt toiseen palveluun).

Monilla aloilla on lisäksi sovittu työehtosopimuksessa erilaisista muista vapaista. Tarkat tiedot löytyvät oman alan työehtosopimuksesta. Lisäksi yritykset ja työntekijöiden esimiehet voivat mahdollisesti myöntää muita palkallisia ja palkattomia vapaita.

Häät, hautajaiset ja merkkipäivät

Lähiomaisen hautajaispäivä on useilla työpaikoilla palkallinen poissaolopäivä, jos se muuten olisi työpäivä. Lähiomaiseksi lasketaan yleensä puoliso, vanhemmat, lapset ja sisarukset.

Muun muassa kaupan alalla (siirryt toiseen palveluun) oman vihkipäivän ja 50- ja 60-vuotissyntymäpäivän voi saada palkallisena vapaana, jos se muuten olisi työpäivä.

Muutto, kutsunnat ja politiikka

Jos muutto osuu arkipäivälle, se on palkallinen vapaapäivä esimerkiksi rahoitusalalla (siirryt toiseen palveluun). Lääkärissä tai hammaslääkärissä saa monella työpaikalla käydä työajalla.

Useilla aloilla asevelvollisen kutsuntapäivä on palkallinen vapaa. Reservin kertausharjoituksista osa työnantajista maksaa reserviläispalkan ja palkan erotuksen.

Lisäksi monilla aloilla työnantaja maksaa ammattiliiton luottamustehtävissä tai kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa tai vaalilautakunnassa työskentelevälle ansionmenetyksen korvausta.

Sairaan lapsen ja omaisen hoito

Jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu, häntä voi jäädä kotiin hoitamaan muutaman päivän ajaksi ilman, että menettää palkkaa. Riippuu työpaikasta, tarvitseeko työnantajalle toimittaa lääkärintodistus lapsen sairaudesta vai riittääkö vain ilmoitus.

Myös muun samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen äkillinen sairastuminen tai kuolema voi oikeuttaa joillakin työpaikoilla yhden päivän palkalliseen poissaoloon. 

Palkallista tai palkatonta vapaata lapsen syntymästä

Äitiysloman ajalta Kela maksaa äitiysrahaa (siirryt toiseen palveluun) 105 arkipäivän eli hieman yli kolmen kuukauden ajan. Isyysvapaalla olevalle maksetaan isyysrahaa (siirryt toiseen palveluun) 54 arkipäivän eli lähes kahden kuukauden ajan.

Näiden lisäksi Kela maksaa 158 arkipäivän eli lähes puolen vuoden ajan vanhempainrahaa (siirryt toiseen palveluun) sillle vanhemmalle, joka hoitaa vauvaa. Perhevapailta maksettavat päivärahat ovat noin 70 prosenttia työtuloista. Alin päiväraha on noin 600 euroa kuukaudessa.

Sekä isä että äiti voivat olla yhtä aikaa poissa töistä vauvan synnyttyä kolmen viikon ajan. Useimmiten äiti jää noin kuukautta ennen laskettua aikaa äitiyslomalle.

Vanhempainvapaalla olevalle työntekijälle ei tarvitse maksaa palkkaa, mutta esimerkiksi kaupan alan työehtosopimuksessa (siirryt toiseen palveluun) on sovittu, että työnantaja maksaa äidille palkkaa äitiysrahakaudelta kolmen kuukauden ajan. Silloin Kelan päivärahat tuolta ajalta maksetaan työnantajalle.

Muun muassa rahoitusalalla (siirryt toiseen palveluun) työnantaja maksaa palkkaa isälle ensimmäiseltä kuudelta isyysvapaapäivältä.

Työntekijällä on lisäksi oikeus pitää töistä palkatonta hoitovapaata siihen saakka, kunnes lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Tällöin Kela maksaa kotihoidon tukea (siirryt toiseen palveluun) noin 342–524 euroa kuukaudessa. Lisäksi joissakin kunnissa maksetaan kotihoidon tuen päälle kuntalisää. Helsingissä kuntalisä on 135-264 euroa kuukaudessa.

Palkatonta vapaata opintoja varten

Myös opiskelua varten voi saada palkatonta vapaata. Kun työsuhde on kestänyt vuoden, opintovapaata voi pitää enintään kaksi vuotta (siirryt toiseen palveluun) viiden vuoden kuluessa.

Jos työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta, opintovapaata voi pitää enintään viisi päivää. Tietyin edellytyksin opintoihin voi saada aikuiskoulutustukea (siirryt toiseen palveluun) 15 kuukauden ajan.

Opiskelu voi olla myös palkallista, jos pomo tai yhtiö päättää niin. Jos kokee, että opiskelusta on työnantajallekin hyötyä, kannattaa kysyä, saisiko sitä tehdä esimerkiksi osittain työajalla.

Suosittelemme sinulle