Hyppää sisältöön

Rintasyöpäseulontojen jatkaminen pelastanut ikääntyviä naisia – nuorempien seulonnasta ei yksimielisyyttä

Mammografiaseulontojen jatkaminen myös 60–69-ikävuosille näyttää vähentävän kuolleisuutta tähän suomalaisnaisten yleisimpään syöpään.

Kuva: YLE

Ruotsissa ja eräillä muillakin alueilla Euroopassa rintasyöpäseulontoja aloitellaan jo 40-vuotiaille.

Suomessa seulonnat ovat ulottuneet ensin 50–59-vuotiaisiin, kunnes kymmenisen vuotta sitten ne on laajennettu myös 60–69-vuotiaisiin.

Rintasyöpään sairastuu vuosittain Suomessa noin 5 000 naista. Luku on kasvamaan päin. Lähes joka kahdeksas nainen sairastuu rintasyöpään jossakin elämänsä vaiheessa.

Tähän suomalaisnaisten yleisimpään syöpään kuolee kuitenkin yli 800 henkilöä vuosittain. Miehillä rintasyöpä on harvinainen. Varhainen diagnoosi on tärkeää kuolleisuuden pienentämiseksi ja hoitoennusteen parantamiseksi.

Kokemukset seulontojen laajentamisesta ovat myönteisiä, vaikka lopullisia tuloksia joudutaan vielä odottamaan, arvioi kokenut radiologi, osastonylilääkäri Tarja Rissanen Oulun yliopistosairaalasta.

– Syöpälöydösten määrän perusteella voidaan ennustaa, että myös kuolleisuushyötyä on saatavissa. Kansainvälisissä tutkimuksissa seulonnoista on jo todettu 50–69-vuotiaissa selvä kuolleisuuden lasku, Rissanen sanoo.

Aniharva kieltäytyy tutkimuksesta

Mammografiassa rinnasta otetaan röngenkuva. Kuva: Salla Laurila / Yle

Suomessa kunnat ovat järjestäneet maksuttomia seulontoja joka toinen vuosi ensin 50–59-vuotiaille. Ne ovat laajentuneet vähitellen 60–69-vuotiaisiin.

– Asennoituminen seulontoihin on hyvä. Oulun seudullakin yli 85 prosenttia kutsutuista tulee tutkimuksiin. Naiset hankkivat myös myös oma-aloitteisesti tutkimuslähetteitä, jos rinnassa tuntuu poikkeavaa. Hyvin pieni osa kieltäytyy tutkimuksista, Rissanen kertoo.

Vaikka sädeannokset ovat pieniä, röntgentutkimukset saattavat joissakin harvinaisissa tapauksissa provosoida terveiden tai hyvänlaatuisten solujen muuttumista pahanlaatuisiksi. Hyödyt tutkimuksista ovat Rissasen mukaan kuitenkin satakertaisia pieneen sairastumisriskin nousuun verrattuna.

Neljäkymppisten seulonnoista ei yksimielisyyttä

Ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa myös 40–49-vuotiaiden seulonnoilla on havaittu kuolleisuutta alentavia vaikutuksia. Rintasyöpien ilmaantuvuus ei kuitenkaan tässä iässä ole yhtä korkea, kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

Suomessa yhteisymmärrystä seulontojen laajentamisesta tähän ikäryhmään ei ole saatu.

Asennoituminen seulontoihin on hyvä.

Tarja Rissanen

Tarja Rissasen mukaan yksi syy tähän voi olla, että nuorilta löytyy usein hyvälaatuisia rintamuutoksia, jotka johtavat tarpeettomiin jatkotutkimuksiin. Samalla löydökset aiheuttavat tutkittavissa stressiä ja ahdistusta jatkotutkimusten tuloksia odoteltaessa.

Etenkin nuoremmissa ikäryhmissä röntgentutkimusten lisäksi rintoja tutkitaan myös ultraäänellä. Magneettikuvausta käytetään erityistilanteissa.

– Nuorempien naisten mammografiakuvauksiin liittyy tiettyjä hankaluuksia. Yksi tekijä on, että nuorten naisten rintakudos on tiivistä, jolloin mammografian herkkyys näyttää rintasyöpä ei ole niin hyvä kuin vanhemmilla ikäryhmillä, Rissanen selvittää.

Kyhmyjen säännöllinen etsiminen yhä tärkeää

Asiantuntijat muistuttavat, että myös seulontojen välisenä aikana rintoja tulisi seurata tunnustelemalla epäilyttävien kyhmyjen varalta.

Eräiden arvioiden mukaan noin joka neljäs rintasyöpä todetaan vasta mammografiatutkimuksessa, kun nainen itse ei ole havainnut mitään erityistä. Rintasyövistä puolet löydetään 60 vuotta täyttäneiltä ja neljännes 50–59-vuotiailta.

Jos tutkimuksissa herää epäily syövästä, rinnasta otetaan neulanäyte. Kun rintasyöpä on varmistettu, potilas lähetetään leikkaukseen.

Kuva: Kati Rantala / Yle

Suosittelemme sinulle