Hyppää sisältöön

Sähkölasku sen kun paisuu – siirron liikamaksuista tuskin hyvitystä, korotuksiakin luvassa

Sähkönjakeluyhtiöiden tulisi periaatteessa tasata asiakkailleen liikaa kerätyt maksut, mutta ne aiotaan käyttää siirtoverkon säävarmuuden parantamiseen.

Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Kuluttajien sähkölaskun loppusumma tulee todennäköisesti kasvamaan lähivuosina, koska paine korottaa sähkönsiirtohintoja on kova.

Jo tällä hetkellä noin puolet kotitalouksien sähkölaskusta koostuu sähkönsiirrosta.

Energiaviraston valvontaraportista (siirryt toiseen palveluun) ilmenee, että sähkönsiirtoyhtiöt ovat keränneet enemmän tuottoa kuin sähkömarkkinalain mukaan on sallittua. Vuonna 2015 päättyneellä valvontajaksolla sähkönjakelijoille kertyi yhteensä 115 miljoonaa euroa ylijäämää.

Jos lasketaan mukaan edellinenkin valvontajakso, niin ylijäämää on kertynyt noin 170 miljoonaa euroa.

Kertynyt ylijäämä tulisi tasata asiakkaille seuraavan jakson eli vuosien 2016–2019 aikana. Nyt näyttää kuitenkin siltä, ettei hyvityksiä tulla tekemään vaan rahat laitetaan siirtoverkon säävarmuuden parantamiseen.

Elenia ja Caruna listan kärjessä

Energiaviraston verkot-ryhmän johtaja Veli-Pekka Saajo kertoo, että suurin osa yhtiöistä täytti päävaatimuksen eli hinnoitteli siirron kohtuullisesti.

– Muutama poikkeustapauskin oli. 2–3 yhtiötä olivat olleet ylijäämäisiä ja yksi oli ollut selvästi alijäämäinen. Heillä on nyt neljä vuotta aikaa hoitaa nämä ylijäämät pois, Saajo toteaa.

Pahimmat ylihinnoittelijat olivat Elenia ja Caruna. Elenialle oli kertynyt jakson aikana ylijäämää 79 miljoonaa euroa ja Carunalle 36,5 miljoonaa euroa.

Hintojen korotukset ovat välttämättömiä, jotta sähköverkkoja voidaan kehittää lain edellyttämällä tavalla.

Kenneth Hänninen, Energiateollisuus

Energiavirasto ottaa ylijäämän huomioon, kun se laskee kohtuullisen siirtohinnan tasoa.

– Yritykset voivat myös investoida ja parantaa toimintaansa sekä alentaa kustannuksiaan. Jos ei muuta keinoa ole, niin sitten alennetaan viime kädessä siirron hintaa, Saajo kertoo.

80 eri jakeluverkkoyhtiön välillä on suuria eroja yli- ja alijäämien määrässä, selviää raportista. Jokainen yhtiö päättääkin itsenäisesti, hyvittääkö se asiakkailleen liikaa perittyjä maksuja vai ei.

Caruna kertoo hyvittäneensä ylijäämää asiakkailleen viime vuoden aikana. Elenia taas tasaa ylijäämää viime ja tänä vuonna kertyvällä alijäämällä.

Caruna joutui vuosi sitten keskelle kohua, kun se ilmoitti suurista korotuksista siirtohintoihin. Yhtiö päätti alentaa korotuksia kuluttajaviranomaisten puututtua asiaan.

Sähköverkon maakaapelointia Sastamalassa. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Jätti-investoinneista lisäkorotuksia

Etujärjestö Energiateollisuus kertoo yhtiöiden varautuvan ylijäämällä mittaviin sähköverkkoinvestointeihin, joilla vastataan lain toimitusvarmuusvelvoitteisiin. Tämäkään ei vielä riitä, vaan siirtohintoja tullaan todennäköisesti monin paikoin nostamaan.

Yhtiöillä on nyt neljä vuotta aikaa hoitaa nämä ylijäämät pois

Veli-Pekka Saajo, Energiavirasto

– Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävät verkkoinvestoinnit ovat edellyttäneet verkkoyhtiöiltä hinnoittelun tarkistamista. Hintojen korotukset ovat välttämättömiä, jotta sähköverkkoja voidaan kehittää lain edellyttämällä tavalla vastaamaan asiakkaiden odotuksia ja yhteiskunnan tarpeita, johtaja Kenneth Hänninen korostaa tiedotteessa.

Sähkömarkkinalain mukaan sähkön jakelu ei saa olla poikki asemakaava-alueella yli kuutta tuntia. Muilla alueilla sähkökatkos ei saa ylittää 36 tuntia. Vaatimukset tulee täyttää asteittain vuoden 2028 loppuun mennessä.

Pitkät sähkökatkot vähentyneet

Energiaviraston mukaan jakeluyhtiöt joutuvat investoimaan verkkoihin 8,6 miljardia euroa seuraavan runsaan kymmenen vuoden aikana. Kyseessä on valtava panostus, jos sitä vertaa alan vuosittaiseen liikevaihtoon, joka on noin 1,5 miljardia euroa.

Rahalla siirretään ilmakaapeleita maan sisään, jotta ne olisivat paremmin turvassa esimerkiksi myrskyiltä.

Viimeisen kahden vuoden aikana säävarman verkon piiriin on siirretty lisää 300 000 asiakasta. Viime vuosina tehty maakaapelointi ja kunnossapitotoimet ovat myös vähentäneet pitkiä sähkönkatkoksia, toteaa johtaja Veli-Pekka Saajo.

Asentaja korjaa sähkölinjoja Jämsässä. Kuva: Tenho Tornberg / Yle

Suosittelemme sinulle