Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Kainuun kirkoissa ei vihitä sateenkaaripareja – "Ihmettelen, jos joku sinulle positiivisesti vastaa"

Seurakunnat toimivat piispainkokouksen ohjeen mukaan eli samaa sukupuolta olevia pareja ei vihitä kirkossa. Joissain seurakunnissa kuitenkin järjestetään rukoushetkiä.

Hääasuiset naiset pitävät toisiaan kädestä.
Sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan 1. maaliskuuta. Uusi laki mahdollistaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkimisen. Kuva: AP GraphicsBank
Mari Jäntti
Avaa Yle-sovelluksessa

Kainuussa evankelis-luterilaisten seurakuntien kanta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen on selkeä: kirkko ei heitä vihi.

– Olisi virkarikos vihkiä heitä. Se on vastoin ohjeistuksia. Kyllä minä ihmettelen, jos joku sinulle positiivisesti vastaa, Kuhmon kirkkoherra Timo Suutari naurahtaa kysymykseen.

Sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan tänään 1. maaliskuuta. Uusi laki mahdollistaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkimisen.

Viime vuonna järjestetyssä piispainkokouksessa kuitenkin todettiin, että papin oikeus vihkiä kirkolliseen avioliittoon ei muutu lain astuessa voimaan. Osa evankelis-luterilaisen kirkon papeista on kuitenkin ilmoittanut, että aikoo vihkiä samaa sukupuolta pariskuntia. Vaikka kirkko ei katso hyvällä homoparien vihkimistä avioliitoon, on vihkiminen kuitenkin pätevä, jos pappi sen suorittaa.

Kainuun seurakunnat eivät kuitenkaan näe vihkimistä hyväksyttävänä eli toimivat piispainkokouksen ohjeistuksen mukaan.

– Ei meillä Kuhmossa ole sellaista tilannetta, että tätä pitäisi edes miettiä. Olemme päättäneet, että alttarilla emme samaa sukupuolta olevia vihi, Suutari summaa.

Vähän on pappeja, jotka tälle tielle lähtevät.

Erkki Marin

Puolangan kirkkoherra Hannes Seppänen jatkaa Suutarin kanssa samoilla linjoilla. Jos kirkko muuttaa opetustaan avioliitosta, voidaan Seppäsen mukaan vihkimistä harkita uudelleen.

– Nykyisin noudatetaan kirkon omaa järjestystä. Jos yhteiskunta on päättänyt asiasta jotain, niin se ei automaattisesti muuta kirkon opetusta ja avioliiton ehtoja, Seppänen linjaa.

Paltamon kirkkoherran Esa Oikarisen mukaan kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista, eikä toivottavaa kirkkokäsikirjan perusteella. Omaa kantaansa hän ei lähde kommentoimaan. Paltamon seurakuntaan ei toistaiseksi ole tullut pyyntöä vihkiä samaa sukupuolta olevia.

Hyrynsalmen seurakunnasta ei haluttu tässä vaiheessa kommentoida asiaa.

Kainuun Seta: asenneilmapiiri on tiukassa

Kainuun Setan puheenjohtajaa Noora Limnelliä eivät yllätä kirkkoherrojen kannat samaan sukupuolta olevien vihkimiseen.

– Tämä on ikävä asia Kainuun samaa sukupuolta olevia pareja kohtaan. Se on mielestäni myös osoitus siitä, miten tiukassa negatiivinen asenneilmapiiri on täällä Kainuussa.

Limnell toivoo, että seurakuntien linjauksesta huolimatta jokainen kainuulainen pappi kuuntelisi omaa sydäntään ja miettisi, mikä on oikein.

– Emmekö ole Jumalan silmissä kaikki samanarvoisia? Toivon, että mietittäisiin sitä, että vihkitilaisuudessa pariskunta haluaa saada siunauksen liitolleen Jumalan edessä, eli uskolla ja Jumalalla on merkitystä heidän elämissään. Miksi näin ajattelevilta, samaa sukupuolta olevilta pareilta tämä tulisi kieltää?

Sateenkaaren värinen sateenvarjo ja ihmisiä.
Kainuussa järjestettiin ensimmäinen pride-tapahtuma viime kesänä. Kuva: Laura Tolonen / Yle

Kuhmolaisena Limnell on hämmentynyt Kuhmon kirkkoherran toteamuksesta, ettei asiaa tarvitse edes miettiä kaupungissa.

– Jos hän kommentillaan viittaa siihen, etteikö Kuhmossa olisi samaa sukupuolta olevia pariskuntia, niin hän on väärässä. Kyllä heitä on. Jos vielä ei ole tullut kyselyitä seurakunnan suuntaan, se voi johtua siitä, että tasa-arvoinen avioliittolaki on vasta tulossa voimaan. Kuhmolaisena en ole ikävä kyllä yllättynyt tästä toteamuksesta.

– Kuhmossa on edelleen todella vahvasti läsnä ennakkoluuloiset, vanhoilliset sekä syrjivät asenteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan, Limnell jatkaa.

Kainuun seksuaalivähemmistöjen keskuudessa kirkkohäihin suhtaudutaan samalla tavalla kuin heteroidenkin keskuudessa: jotkut haluaisivat kirkkohäät, toiset puolestaan suosivat maistraattia. Limnell muistuttaa, että mitä enemmän kirkko antaa ymmärtää etteivät toiset ole tervetulleita, sen enempi maistraatti vetää puoleensa ja kirkosta saatetaan erota.

– Tämä iso muutos tasa-arvon suhteen on nyt tulossa. Toivotaan, että asenteet muuttuvat myös positiivisempaan suuntaan.

Vihkimisestä seuraamuksia papeille

Piispat ovat tehneet selväksi, etteivät hyväksy samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. He aikovat puuttua asiaan, jos papit kuitenkin näin tekevät toimien samalla vastoin kirkon ohjeita.

Myös Paltamon kirkkoherra Esa Oikarinen uskoo, että sateenkaariparien vihkimisestä voi seurata sanktioita.

– Seuraamuksia on lähtien lempeistä sinne äärimmäisiin. Varmaan joku keskustelupyyntö. Varsinkin, jos joku tekee asiasta kantelun, niin he ovat velvollisia käsittelemään asiaa siellä tuomiokapitulissa piispan johdolla.

Sateenkaaripareja vihkivälle papille koituvien sanktioiden arviointi kuuluu sen hiippakunnan tuomiokapitulille, jonka alaisuudessa kyseinen pappi työskentelee.

Ei meillä Kuhmossa ole sellaista tilannetta, että tätä pitäisi edes miettiä.

Timo Suutari

Sotkamon kirkkoherran, Erkki Marinin, mukaan asia jakaa mielipiteitä seurakunnissa.

– Vähän on pappeja, jotka tälle tielle lähtevät. Heille voi tulla siitä sakkoja.

Myös Kajaanin seurakunnan kirkkoherra Marko Miettinen näkee asian monimutkaisena. Miettisen mukaan papit eivät voi toimia kirkkoa vastaan, muutokset on hyväksyttävä ensin kirkossa ennen kuin seurakunnissa voidaan toimia.

– Tämä ei ole yksittäisen papin asia. Valtion ja kirkon linja on erilainen, ja näinhän se monta kertaa menee monissa muissakin asioissa. Vaikka meillä puhutaan valtionkirkosta, niin sitä se ei kuitenkaan ole.

Jossain seurakunnissa järjestetään rukoushetkiä

Rukoushetkien järjestäminen sateenkaaripareille vaihtelee seurakunnittain Kainuussa.

Rukoushetki on ollut mahdollinen vuodesta 2002 lähtien, jolloin myös parisuhteen rekisteröinti tuli mahdolliseksi. Ohjeistuksen mukaan rukoushetkessä ei saa käyttää avioliiton vihkimiseen tai sen siunaamiseen kuuluvia rituaaleja. Lupaukset, sormusten vaihtaminen, puolisoiksi julkistaminen ja liiton siunaaminen on kielletty.

Kuhmossa on edelleen todella vahvasti läsnä ennakkoluuloiset, vanhoilliset sekä syrjivät asenteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan.

Noora Limnell

Ristijärven kirkkoherra Pauli Kivioja ei aio järjestää rukoushetkiä.

– Muuten voin kyllä keskustella ihmisten kanssa ja rukoillakin heidän kanssaan.

Puolestaan Suomussalmen kirkkoherra Risto Kormilainen on valmis järjestämään rukoushetkiä. Hänkään ei kuitenkaan aio vihkiä sateenkaaripareja.

– Olen toiminut koko pappisuran ajan kirkkolain ja niiden säännösten mukaan, jotka kirkko on antanut. Kun toisia ohjeita tulee, niin sitten toimitaan niiden mukaan. Olen ohjeistanut pappeja piispainkokouksen linjan mukaan, mutta tietysti jokainen voi toimia toisin.

Suosittelemme