Hyppää sisältöön

Merimetsokantojen vähentäminen alkaa Vaasassa: häätötoimia, suojametsästystä ja munien öljyämistä

Ensimmäiset häätötoimet tehdään jo tänä keväänä. Jos suojametsästys toteutuu, sen aika on ensi syksynä.

Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Viime vuosina rajusti kasvaneen merimetsokannan vähentämistoimiin päästään tänä vuonna Vaasan rannikolla.

Vaasan kaupunki sai Varsinais-Suomen ELY-keskukselta luvan merimetson häätämistoimenpiteisiin Onkikarin saarella Eteläisellä kaupunginselällä. Korsnäsin-Maalahden kalastusalue (siirryt toiseen palveluun) puolestaan sai luvan sekä merimetsojen hävittämiseen että niiden munien öljyämiseen Juckasgrynnanilla.

Munien öljyämisellä vaikutuksia poikastuotantoon

Korsnäsin-Maalahden kalastusalueelle myönnettiin lupa 30 merimetson suojametsästykseen kolmena peräkkäisenä vuonna. Kalastusalue sai myös luvan merimetson munien öljyämiseen Juckasgrynnanilla.

– Kalastusalue halusi panostaa munien käsittelyyn ja sitä kautta vähentää merimetson aiheuttamia ongelmia kalastukselle ja kalakannoille, sanoo Marina Nyqvist Österbottens Fiskarförbundista. Nyqvistin mukaan munien öljyäminen vaikuttaa merimetson poikastuotantoon sitä vähentäen.

Nyqvistin mukaan lupia merimetson suojametsästykseen on alueelle, esimerkiksi Oravaisiin, myönnetty aiemminkin. Ne ovat kuitenkin kaatuneet valituksiin. Myös Korsnäsin-Maalahden alueen luvasta on mahdollista vielä valittaa. Jos suojametsästykseen päästään, se ajoittuu ensi syksyyn 20.8. – 31.10. välille ja sijoittuu Maalahden kunnan alueelle.

Merimetsoyhdyskunnissa on satoja lintuja. Kuva: YLE

Öljyämiseen oppia Tanskasta

Lupa munien öljyämiseen myönnettiin Korsnäs-Maalahden kalastusalueelle vuosien 2017–2020 keväisiin. Öljyäminen toteutetaan Marina Nyqvistin mukaan samalla tavalla kuin aiemmin on toimittu Tanskassa.

Munat öljytään ruiskuttamalla ne värjätyllä parafiiniöljyllä, joka sulkee munan pinnan. Kalastusalueen saaman luvan mukaan jokaiseen pesään on jätettävä yksi koskematon muna, jotta linnulle syntyisi hoivattavaksi poikanen. Oletus on, että tällöin se ei munisi uudelleen.

Nyqvistin mukaan Juckasgrynnanille mennään mahdollisimman varhain keväällä eli heti, kun ensimmäiset merkit merimetsojen muninnan alkamisesta on nähtävissä. Saarella käydään öljyämässä uudet munat mahdollisimman usein, 7-10 päivän välein. Luvan mukaan toukokuun 20. päivän jälkeen saarelle ei saa enää mennä.

Korsnäs-Maalahden kalastusalueen hallitus kokoustaa ensi viikolla, minkä jälkeen öljyämisen toteutukseen haetaan vielä tarkemmat opit tanskalaisilta.

Onkikari kaupungin huolena

Vaasan kaupungille myönnettiin lupa 500 merimetsoparin häätämiseen Onkikarilta. Kaupunki perusteli hakemaansa poikkeamislupaa kasvaneen merimetsoyhdyskunnan saarelle aiheuttamilla vahingoilla.

– Kaupunginselällä on kaksi saarta, joilla merimetsot pesivät. Juckasgrynnan, puuttomaksi muuttunut luoto, jolla pesii maassa 1000 paria ja sen metsäinen naapurisaari Onkikari. Siellä on kesämökki, joka on ollut pari kesää käyttökelvoton ja saaren puusto tulee kuolemaan parin vuoden sisällä, ellei tilanteeseen saada muutosta, sanoo Vaasan kaupungin ympäristötoimen johtaja Christer Hangelin.

Hangelinin mukaan on viitteitä myös siitä, että lintuyhdyskunnan läheisyys vaikuttaa alueen uimarantojen vedenlaatuun. Lintuyhdyskunnasta voi olla myös ainakin teoreettista riskiä lentotoiminnalle ja kalataloudellisesti merkittävälle ahvenen lisääntymisalueelle.

Ihmisen läsnäolo riittää?

Vaasan kaupungin ympäristötoimessa suunnitellaan merimetson häätämistoimien ajoittuvan tälle keväälle, huhti-toukokuulle. Tarkoitus on, että Onkikarilla liikkuu muutama ihminen niin, että merimetsot siirtyvät pesimään muualle.

– Ihmisen liikkuminen ja oleskelu riittää. Ainakin nyt testataan, onko näin. Se ei ratkaise koko tilannetta, mutta on iso askel eteenpäin, sanoo Vaasan ympäristötoimen johtaja Christer Hangelin.

– Se on aika haasteellinen temppu, koska pesät on puussa. Jos se onnistuu, 500 paria on poissa ja 1000 jää ja tilanne paranee.

Vaasan kaupunki varautuu toistamaan häätötoimet vuoden kuluttua, sillä on mahdollista, että tämän kevään häätötoimet eivät pidä merimetsoja poissa enää ensi keväänä.

– Ollaan valmiina toimimaan. Oletettavaa on, että näin käy, varsinkin kun siinä vieressä on toinen yhdyskunta. Houkutus on siirtyä sieltä Onkikarille, Hangelin sanoo.

Suosittelemme sinulle