Hyppää sisältöön

"Erityisen moitittavaa" – Kelalle huomautus toimeentulotukien hitaasta käsittelystä

Kela on selittänyt viivästystä muun muassa teknisten syiden aiheuttamalla ruuhkalla.

Kuva: Antti Kolppo / Yle

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut Kelalle huomautuksen lainvastaisesta viivästymisestä toimeentulotuen käsittelyssä.

Kelan menettely on erityisen moitittavaa, koska toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki ihmisen tai perheen välttämättömiin menoihin, katsoo apulaisoikeusasiamies. Ruuhkan selityksenä ovat olleet muun muassa tekniset ongelmat.

Tehdyt lisärekrytoinnit Kelassa eivät ole olleet riittäviä. Useiden kantelujen perusteella hakemuskäsittelyssä ja asiakaspalvelussa on apulaisoikeusasiamiehen mukaan vieläkin ongelmia.

Kelan tekemisistä on tehty alkuvuoden aikana yli 200 kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kela kertoo sivuillaan, että viime viikolla sen keskimääräiset käsittelyajat olivat toimeentulotuissa 7–11 päivää.

Toimeentulotukilain mukaan toimeentulohakemukset tulisi käsitellä seitsemässä arkipäivässä. Jotkin käsittelyt ovat Kelassa venyneet jopa kuukauteen.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja muistuttaa, että kiireellisissä tukea tarvitseva voi kääntyä kunnan sosiaalitoimen puoleen. Kunta voi edelleen myöntää apua harkinnan mukaan, kun tapaus on kiireellinen.

Monta kysymystä: Mikä maksaa, miten korvataan?

Pajuoja pyytää nyt Kelalta selvitystä liutaan kysymyksiä, jotka ovat vailla vastausta.

Ensinnäkin Kelan on avattava, millä tavoin se erottelee työjonosta välitöntä reagointia vaativat kiireelliset hakemukset.

Kanteluja tehneet ovat olleet huolestuneita muun muassa saamistaan maksumuistutuksista, kun Kelan tukipäätös on viipynyt. Pajuoja kysyy, korvataanko tai hyvitetäänkö asiakkaille aiheutuneita kustannuksia tai vaivannäköä ja miten.

Apulaisoikeusasiamies haluaa myös vastauksen siihen, miksi Kelan puhelinpalvelu maksaa.

Muita epäselviä kysymyksiä ovat Kelan yhteistyö sosiaalitoimen kanssa sekä miten asumismenot huomioidaan Kelan päätöksenteossa.

Suosittelemme sinulle