Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Oikeuskansleri moittii Suomen hallitusta Tenojoen sopimuksen menettelyssä – Saamelaisia koskevaa neuvotteluvelvoitetta laiminlyöty tietyiltä osin

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään todennut, että Tenon kalastussopimusta koskevat saamelaiskäräjälain mukaiset neuvottelut olisi tullut pitää oikea-aikaisesti.

Tenojoki
Kuva: Vesa Toppari / Yle
Sara Wesslin
Avaa Yle-sovelluksessa

Suomen apulaisoikeuskansleri antaa hallitukselle moitteita Tenojoen sopimusta koskevissa menettelyissä. Apulaisoikeuskansleri antoi arvionsa Saamelaiskäräjien kanteluun maanantaina 27.3.2017.

Saamelaiskäräjät kanteli 16.11.2016 oikeuskanslerille maa- ja metsätalousministeriön menettelyä Tenojoen kalastussopimusta koskevien neuvottelujen ja sopimuksen voimaansaattamislain valmistelun yhteydessä.

Perustuslakivaliokunta ja oikeuskansleri samoilla linjoilla

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että valiokunnan saaman selvityksen mukaan Tenojoen kalastussopimusta koskevien neuvotteluiden ja sopimuksen voimaansaattamislain valmistelun yhteydessä on tietyiltä osin laiminlyöty saamelaiskäräjälain 9 §: neuvotteluvelvoitteen noudattamista.

– Valiokunta huomauttaa lausunnossaan, että saamelaisten oikeuksiin merkittävästi vaikuttavien lakiehdotusten valmistelussa tulee korostuneesti huolehtia menettelyiden asianmukaisuudesta. Eduskunta on kuitenkin päättänyt hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssään Tenojoen kalastussopimuksen ja sitä koskevan voimaansaattamislainsäädännön tietoisena siitä, että neuvotteluvelvoite on tietyiltä osin laiminlyöty.

Saamelaiskäräjille olisi pitänyt taata aito vaikuttamismahdollisuus

Apulaisoikeuskansleri yhtyy perustuslakivaliokunnan lausuntoon siitä, että saamelaiskäräjiä tulee taata vaikuttamismahdollisuus Tenon sopimuksen käsittelyssä.

– Katson samoin kuin perustuslakivaliokunta, että maa- ja metsätalousministeriö on tietyiltä osin laiminlyönyt saamelaiskäräjälain mukaisen neuvotteluvelvoitteen noudattamisen. Lokakuussa 2016 pidetyissä neuvotteluissa on tosiasiallisesti kyetty neuvottelemaan ainoastaan sopimuksen voimaansaattamiseen liittyvistä kysymyksistä. Oikea-aikaiset neuvottelut itse sopimuksesta ja sen sisällöstä olisi tullut pitää ennen Suomen ja Norjan välisten neuvottelujen päättymistä, jotta saamelaiskäräjille lailla taattu vaikuttamismahdollisuus olisi ollut aito.

– Katson, ettei asian käsittely ollut tältä osin myöskään perustuslaissa ja hallintolaissa turvatun hyvän hallinnon näkökulmasta asianmukaista. Kiinnitän maa- ja metsätalousministeriön huomiota saamelaiskäräjälaissa asetettuihin velvoitteisiin asianmukaisista neuvotteluista sekä hallintolain säännöksiin hyvän hallinnon oikeusperiaatteista, oikeuskansleri kirjoittaa päätöksessään.

Edit kello 20:00 : Apulaisoikeuskansleri sanoo päätöksessään, että maa- ja metsätalousministeriö on tietyiltä osin laiminlyönyt saamelaiskäräjälain mukaisen neuvotteluvelvoitteen noudattamisen; ei tietoisesti, kuten otsikossa ja jutussa virheellisesti väitettiin.

Suosittelemme sinulle