Hyppää sisältöön

Suomen Pankki: Maailmantalouden kasvu vahvistuu tulevina vuosina – Kiina ja USA aiheuttavat huolta

Kiinan kasvu on hidastumassa maan talouden muuttuessa kulutusvetoiseksi. Yhdysvaltojen mahdolliset protektionistiset toimet voivat heikentää maailmantalouden kasvua.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Mikko Leppänen

Suomen Pankki ennustaa, että maailmantalouden kasvu voimistuu viime vuoteen verrattuna ja jatkuu runsaan kolmen prosentin vauhtia vuosina 2017–2019.

Suomen Pankin ennusteen mukaan maailmantalouden kasvu ei kiihdy vuosina 2018–2019. Näkyvissä on uusia huolia, jotka liittyvät Kiinan ja Yhdysvaltojen talouspolitiikkaan.

Kiinan talouskasvun odotetaan hidastuvan noin 5 prosenttiin, mikä hidastaa maailmantalouden parantumista.

Suomen Pankin mukaan Kiinan talouskasvu hidastuu, kun se muuttuu investointipainotteisesta kulutusvetoiseksi, eikä kasvua tueta lisävelalla aiempaan tahtiin.

Kansainvälisen talouden ennustettua heikomman kehityksen riskit liittyvät Kiinan velkaan perustuvan talouskasvun ennakoitua nopeampaan hidastumiseen.

Yhdysvaltojen talouspolitiikalla suuri vaikutus

Myös Yhdysvaltojen uuden hallituksen talouspolitiikka vaikuttaa maailmantalouden ja kansainvälisen kaupan kehitykseen. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan kasvavan vuosina 2017–2019 runsaan kahden prosentin tahtia.

Suomen Pankin mukaan Yhdysvaltojen talouskasvu voi olla odotettua nopeampaa, jos uuden hallituksen kasvua vahvistavat toimet toteutuvat odotetusti.

Toisaalta Yhdysvaltojen protektionististen toimien mahdollinen lisääntyminen voi vähentää maailmantalouden ja -kaupan kasvua merkittävästi. Myös rahoitusmarkkinasääntelyn purkaminen lisäisi rahoitusvakauteen liittyviä riskejä pitkällä aikavälillä.

Brexit-neuvottelut varjostavat euroaluetta

Suomen Pankin mukaan hyvä kehitys on jatkunut euroalueella. Työttömyysaste on laskenut alle 10 prosenttiin ja julkinen vaje on pienentynyt.

Euroopassa kasvua varjostaa Britannian EU-eroneuvotteluihin liittyvä epävarmuus ja huoli tiettyjen euromaiden pankkisektorista sekä julkisen talouden näkymistä.

Suomen Pankki kertoo, että EU22-alueen kasvun odotetaan jatkuvan vajaan kahden prosentin vauhtia, jos maailmantalouden kehitys säilyy vakaana ja rahoitusolot kevyinä.

Euroalueen ja maailmantalouden kasvaessa vakaasti myös Suomen vienti alkaa vahvistua ja kasvun rakenne muuttuu monipuolisemmaksi.

Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen mukaan kilpailukykysopimuksen ennustetaan parantavan kustannuskilpailukykyä tuntuvasti.

– Tästä eteenpäin on tärkeää, että yksikkötyökustannusten kasvu on hitaampaa kuin kauppakumppanimaissa lähivuosina myös kilpailukykysopimuksen umpeutumisen jälkeen, sanoo Liikanen.

Öljyn hinnan nousu kiihdyttää inflaatiota globaalisti ja euroalueella. Öljyn hinnan muutokset aiheuttavat inflaatioon vain tilapäisiä heilahteluja, Suomen Pankki ennustaa.

Suosittelemme sinulle