Hyppää sisältöön

Sairaanhoitajaopintoihin tiukempi seula – testaa, olisitko sinä kelvollinen

Lähes joka kymmenes hoitotyön opiskelija keskeyttää opintonsa väärän uravalinnan tai soveltumattomuuden vuoksi. Lisäksi moni vaihtaa alaa. Tilanne halutaan korjata yhtenäisellä valintakokeella. Juttu on julkaistu vuonna 2017.

Kuva: Kalevi Rytkölä / Yle

Sairaanhoitajakoulutuksen kirjava pääsykoekäytäntö aiotaan uudistaa. Pitkään kehitettyä, uutta valintakoetta kokeiltiin viime syksynä neljässä ammattikorkeakoulussa ja tänä vuonna kokeen ottaa käyttöön ainakin kaksi uutta koulua.

Tällä hetkellä ammattikorkeakoulut päättävät itse valintaperusteista, minkä vuoksi valintakokeet vaihtelevat paljon. Uudessa kokeessa keskitytään opiskelun ja työelämän kannalta kolmeen olennaisimpaan osa-alueeseen: oppimisvalmiuksiin, uravalinnan varmuuteen ja tunneälyyn.

Alustavat tulokset kokeen osuvuudesta ovat lupaavia. Syksyn kokeesta kerätyn tiedon perusteella valittujen ja ei-valittujen välillä on selvä ero. Erot saatiin selville tarkastelemalla hakijoiden eri osa-alueilta saamia pistemääriä.

Kokeessa ei ole psykologista soveltuvuuskoetta ja koe suoritetaan sähköisenä paikan päällä oppilaitoksessa.

Matematiikka, kielet ja viestintä

Yksi keskeinen osa uudessa pääsykokeessa on matematiikka, sillä juuri lääkelaskut tuottavat opiskelijoille vaikeuksia. Matematiikan taitoja mitataan peruslaskutoimitusten, suureiden yhdistämisen ja sanallisten tehtävien avulla. Keskeistä on myös soveltaminen eikä ainoastaan laskemisen tekninen suoritus.

Myös kieli- ja viestintätaidot sekä päätöksentekokyky ovat tärkeitä, joten niitä mitataan kokeessa.

Kieli- ja viestintätaitoja arvioiva koe sisältää artikkelin ja siihen liittyviä väittämiä, millä mitataan valmiuksia laajemmin kuin pelkkää kieliopillista osaamista.

Päätöksentekotaitojen mittaamisella halutaan arvioida muun muassa kykyä tunnistaa ongelmia, tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja ja tehdä päätöksiä.

Uravalinnan varmuus ja tunneäly

Yksi syy opintojen keskeytyksiin tai myöhemmin ammatinvaihtoon on se, että hakijalla on väärä käsitys työn sisällöstä. Sen vuoksi uudessa kokeessa selvitetään, kuinka selkeä kuva hakijalla on tulevasta ammatistaan.

Hoitotyössä sosiaalisilla valmiuksilla on suuri merkitys. Uudessa kokeessa hakijan tunneälyä mitataan Skotlannissa kehitetyllä mittarilla.

Mittari sisältää esimerkiksi omien ja toisten tunteiden hallintaan liittyviä väittämiä. Hakijan pitää osata valita sopiva käytös kohdatessaan eri tunnetiloja ja hänen täytyy pystyä tunnistamaan erilaisia kasvokuvia.

Sairaanhoitajat itse mukana kokeen kehittämisessä

Pääsykokeen kehitystyössä eli niin sanotussa SUVAKE-hankkeessa on ollut mukana neljä ammattikorkeakoulua, Turun yliopisto, Sairaanhoitajaliitto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi koetta voidaan soveltaa myös terveydenhoitaja-, ensihoitaja- ja kätilökoulutuksessa, sillä näiden alojen opiskelijat saavat myös sairaanhoitajakoulutuksen.

Juttua varten on haastateltu hankkeen johtajaa Elina Haavistoa ja projektipäällikkö Kirsi Talmania. Haavisto on Turun yliopiston hoitotieteen professori ja Talman Turun yliopiston post-doc tutkija.

Kokeile, osaisitko yhtään sairaanhoitajamatematiikkaa

Alla oleva testi ei liity uuteen valintakokeeseen, mutta se kuvaa, millaista matematiikkaa sairaanhoitajan tulee hallita. Kokeen ovat laatineet lehtori Jani Hannula ja tohtorikoulutettava Anne Virmajoki.

Suosittelemme sinulle