Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Varhaiskasvatuslakia sovelletaan väärin – kunnat kikkailevat lapsiryhmien koolla

Asiantuntijan mukaan säästöjä hakevat kunnat soveltavat päiväkotien toimintaa koskevaa lainsäädäntöä mielensä mukaan.

Saapas päiväkodin eteisessä.
Kuva: Tommi Parkkinen / Yle
Jaakko Mäntymaa
Avaa Yle-sovelluksessa

Varhaiskasvatuslakia sovelletaan väärin osassa kuntia. Vuonna 2015 voimaan tulleen lain ja sitä tarkentavan asetuksen mukaan päiväkotien ryhmäkoot saavat ylittyä lyhytaikaisesti ja tilapäisesti. Kunnissa lain tarkoittamaa tilapäistä ryhmäkoon ylitystä on tulkittu kirjavasti.

Esimerkiksi Lappeenrannassa päivähoitohenkilöstö on kertonut jopa viikon kestäneistä "tilapäisistä" ryhmäkokojen ylityksistä sen jälkeen, kun kaupunki päätti leikata miljoonia varhaiskasvatuksesta. Lappeenrannan varhaiskasvatuksen virkamiesjohto on helmikuussa pyytänyt ministeriöltä ohjeita lainsäädännön tulkintaan, mutta eivät ole sellaisia huhtikuun alkuun mennessä saaneet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laati lain soveltamista selkeyttävän ohjeistuksen laikimuutoksesta jo vuonna 2015. Ministeriön mukaan tilapäinen ryhmäkoon ylitys ei saisi kestää edes kokonaista hoitopäivää.

...suhdeluvusta poikkeaminen...ei voi olla jatkuvaa eikä päivittäistä eikä se voi kestää koko toimintapäivän ajan...Henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös henkilöstön sairaus- ja vuosilomien sekä muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen, esimerkiksi koulutukseen osallistumisen vuoksi sekä mahdollisten lomautusten aikana...Suhdeluvusta poikkeaminen ei näiden syiden perusteella ole asetuksen mukaan mahdollista.

Katkelma opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksesta

Ohjeistusta ei kuitenkaan ole lähetetty kuntiin, vaan se on ollut esillä ministeriön verkkosivuilla.

Kunnat pyrkivät minimoimaan kustannuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen Tarja Kahiluodon mukaan lain soveltaminen käytännössä on osoittautunut hankalaksi.

– Tämä on tavallaan lainsäädännön kipukohta. Kunnat soveltavat tätä... Miten sanoisin... Vaihtelevasti. Kuka noudattaa tarkemmin ja kuka vähemmän tarkemmin, Kahiluoto huokaa.

Ongelma on tuttu myös Opetushallituksessa. Varhaiskasvatuslakia valmistelleessa työryhmässä mukana ollut opetusneuvos Arja-Sisko Holappa kertoo, että tarkoituksena oli nimenomaan vaikeuttaa ryhmäkoolla kikkailua.

– Kunnissa tulkitaan lakia eri tavoilla: Yritetään minimoida kustannuksia, ja se ei välttämättä ole lasten etu. Kyseessä ei ole uusi ilmiö. Lailla haluttiin tilkitä porsaanreikiä, Holappa sanoo.

Sairasloma ei saa johtaa ryhmäkoon ylitykseen

Ongelman keskiössä on kysymys siitä, mitä lakiin kirjattu "tilapäinen henkilöstömitoituksesta poikkeaminen" käytännössä tarkoittaa. Tarja Kahiluodon mukaan olennaista on, että tilapäinen ylitys ei saa johtua työntekijöiden puutteesta.

– Sanamuodosta täytyy huomata se, että se on nimenomaan lasten läsnäolosta johtuva ylitys.

Kahiluoto ottaa esimerkeiksi hyväksyttävistä ylityksistä lapsen vanhemmalle yllättäen sattuvan työvuoron vaihdon, ylitöiksi venähtävän päivän tai vaikka bussin myöhästymisen.

Päiväkodin työntekijän poissaolo puolestaan ei riitä syyksi, vaikka joissain kunnissa on näin saatettu ajatella.

– Ajatellaan, että henkilöstömitoitus voi ylittyä, jos henkilöstö on vaikka sairaana tai koulutuspäivillä, kun se on tilapäistä. Sehän on tilapäistä, mutta se on henkilöstön poissaolosta johtuvaa, Kahiluoto sanoo.

Voiko tilapäinen ylitys kestää useamman päivän?

– Ei. Ei voi, Kahiluoto vastaa.

Suosittelemme