Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Turvapaikkavalituksia oikeudessa lähes 9 000 – yhä useampi takaisin uuteen harkintaan

Maahanmuuttoviraston päätöksiä on muutettu ja palautettu aiempaa enemmän ratkaistavaksi uudelleen esimerkiksi uskonnon vaihtamisen vuoksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden talo Helsingin Fabianinkadulla.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä satoja turvapaikkavalituksia. Hallinto-oikeuksissa valituksia on tuhansia. Kuva: Yle
Marjatta Rautio
Avaa Yle-sovelluksessa

Hallinto-oikeudet purkavat kielteisistä turvapaikkapäätöksistä syntynyttä valitusruuhkaa vauhdilla. Turvapaikkavalituksia on vireillä neljässä hallinto-oikeudessa yli 8 100. Lisäksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa on käsiteltävänä yli 600 turvapaikka-asiaa.

Pääosan tähänastisista valituksista ratkaissut Helsingin hallinto-oikeus on viime aikoina palauttanut tai muuttanut aiempaa useammin Maahanmuuttoviraston päätöksiä.

Hallinto-oikeuden arvion mukaan kasvu palautettujen päätösten määrässä johtuu siitä, että valittajat ovat esittäneet uusia selvityksiä. Maahanmuuttovirasto on myös tehnyt oman tilastointinsa mukaan virheellisiä päätöksiä aiempaa enemmän.

Yleisin selitys on, että hakija kääntynyt kristinuskoon.

Tirsa Forssell

Helsingin hallinto-oikeus ratkoi tammikuun loppuun asti ainoana hallinto-oikeutena turvapaikanhakijoiden valituksia. Valituksia tuli viime vuonna yli 10 400.

Helsingin hallinto-oikeuden ruuhkaa purettiin tuntuvasti helmikuun alussa siirtämällä kaikista vireillä olleista turvapaikka-asioista puolet Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksien käsiteltäväksi.

Maahanmuuttoviraston päätöstä odottavia turvapaikanhakijoita on vielä vajaat 3 600.

Grafiikka
Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Yksin Helsingin hallinto-oikeuteen on tullut vuoden alusta lähtien vajaat 1 600 uutta valitusta, joista lähes 500 on siirretty muiden hallinto-oikeuksien käsiteltäväksi.

Muihin hallinto-oikeuksiin on ehtinyt tulla uusia valituksia helmikuun alun jälkeen noin 900, joista vajaa puolet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus on alkuvuoden aikana ratkaissut 1 300 ja muut hallinto-oikeudet helmikuun alusta lähtien vajaat 300 valitusta.

Yksi valitus ja oikeuden päätös voi koskea yhtä tai useampaa ihmistä, esimerkiksi perhettä.

Valtaosa päätöksistä ei muutu

Toissa vuonna yli 80 prosenttia Maahanmuuttoviraston päätöksistä pysyi Helsingin hallinto-oikeudessa ennallaan, niitä ei tutkittu, tai valitukset raukesivat. Viime vuonna vastaava luku oli 76 ja alkuvuoden aikana hieman yli 70 prosenttia.

Muutettujen ja palautettujen päätösten määrä on noussut toissa vuoden 18 prosentista viime vuonna 24 prosenttiin ja alkuvuoden aikana lähes 30 prosenttiin.

Grafiikka
Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Myös Maahanmuuttoviraston oman tilastoinnin mukaan päätös palautuu useimmiten uuden selvityksen tarpeen vuoksi.

– Yleisin selitys on, että hakija on kääntynyt kristinuskoon. Näitä on kaikista uusista selvityksistä yli 70 prosenttia, kertoo Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja Tirsa Forssell.

– Henkilö ei ole puhuttelussa maininnut tätä, tai mainitsee sen vasta myöhemmin. Hänellä voi olla uutta näyttöä esimerkiksi kastetilaisuudesta tai siitä, että on aktiivisesti osallistunut seurakunnan toimintaan.

Voi olla näyttöä esimerkiksi kastetilaisuudesta tai siitä, että on aktiivisesti osallistunut seurakunnan toimintaan.

Tirsa Forssell

Toiseksi yleisin peruste päätöksen palauttamiseksi on Maahanmuuttoviraston mukaan ollut erilainen tosiasiaharkinta. Tällöin hallinto-oikeus on arvioinut maatietoa tai hakijan olosuhteita toisin kuin Maahanmuuttovirasto.

Maahanmuuttovirasto valittaa itsekin

Turvapaikanhakijoiden lisäksi myös Maahanmuuttovirasto on valittanut hallinto-oikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

– Humanitäärisen suojelun poistuttua lainsäädännöstä meillä on aika vähän KHO:lta linjaavia päätöksiä. Tarvitaan ennakkoratkaisuja, miten sovelletaan toissijaista suojelua, kun ei ole humanitääristä suojelua.

– Ja erilainen tosiasiaharkinta, eli hallinto-oikeus ja Migri ovat tulkinneet maatietoa eri tavalla. Näihin on tarve saada KHO:n ratkaisu.

Maahanmuuttoviraston oman tilastoinnin perusteella sen päätöksistä on löytynyt myös aiempaa enemmän virheitä.

Humanitäärisen suojelun poistuttua lainsäädännöstä meillä on aika vähän KHO:lta linjaavia päätöksiä.

Tirsa Forssell

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa linja on tiukka, mutta sielläkin palautettavien tai muutettavien päätösten määrä on kasvanut.

Viime vuonna KHO ratkaisi vajaat 780 turvapaikka-asiaa. Päätöstä muutettiin tai se palautettiin vajaassa 12 prosentissa tapauksia.

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa luku oli vajaat 9 prosenttia, ja vuonna 2015 vain vajaat 5 prosenttia. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyä varten on saatava valituslupa.

Alkuvuoden aikana KHO on ehtinyt ratkaista noin 670 valitusta. KHO:n päätöksen jälkeen turvapaikanhakijan on mahdollista viedä asiansa vielä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja YK:n kidutuksen vastaisen komitean käsiteltäväksi.

Vastaanottokeskuksissa paljon valittajia

Suuri osa vastaanottokeskuksissa, yksityismajoituksessa ja alaikäisyksiköissä olevista turvapaikanhakijoista on saanut kielteisen päätöksen, ja he odottavat ratkaisua valituksiinsa.

Grafiikka
Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Maahanmuuttoviraston päätöstä odottavia on vastaanottopalvelujen piirissä olevista noin joka viides.

Turvapaikan tai oleskeluluvan saaneita on yli 1 400. Heille ei ole vielä järjestynyt kuntapaikkaa.

Vastaanottopalvelujen piiristä on syksystä alkaen poistettu vajaat 390 kielteisen lainvoimaisen päätöksen saanutta henkilöä.

Maahanmuuttovirasto on tehnyt vuoden alusta 2015 lähtien yhteensä yli 39 000 turvapaikkapäätöstä, joista runsaat 17 000 on ollut kielteisiä. Yli 11 000 ihmisen hakemus on rauennut tai jäänyt tutkimatta. Turvapaikan tai oleskeluluvan saanut vajaat 11 000 ihmistä.

Korjattu luku klo 13.20 Yli 11 000 ihmisen hakemus on rauennut tai jäänyt tutkimatta.

Suosittelemme