Hyppää sisältöön

Sammon "orvot osakkeet" muuttuvat arvottomiksi

Asia on käytännössä varmistunut, kun ulkomaiset osakkeenomistajat yli 60 prosentin omistusosuudella kannattavat esitystä.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Sammon niin sanotut orvot osakkeet siirretään yhtiön haltuun mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Kyseessä ovat vanhat paperiosakkeet, joita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

Ulkomaiset omistajat ratkaisivat

Sammon yhtiökokous äänestää asiasta, mutta asia on käytännössä varmistunut, kun ulkomaiset osakkeenomistajat yli 60 prosentin omistusosuudella kannattavat yhtiökokoukselle jätettyä esitystä. Myöhemmin yhtiön hallitus voi päättää osakkeiden arvon mitätöimisestä.

Tämä nostaisi muiden osakkeiden arvoa. Isännättömiä osakkeita on noin 6 miljoonaa ja niiden arvo noin 280 miljoonaa euroa. Ne vanhojen osakkeiden omistajat, jotka ovat ehtineet panna vireille kirjaamisen arvo-osuusjärjestelmään, eivät menetä omistuksiaan. Näitä omistajia on useita tuhansia.

Osakkeenomistajat kokoontuivat tänään torstaina yhtiökokoukseen Helsingin messukeskukseen.

Kyse on osakkeista, joita ei ole siirretty nykyaikaiseen säilytysjärjestelmään eli arvo-osuustilille. Osakkeet ovat olleet vuodesta 1997 rekisteröitynä Sammon yhteistilille. Sampo siirtyi arvo-osuusjärjestelmään vuonna 1997. Sen jälkeen vanhojen paperiosakkeiden omistajat ovat voineet siirtää omistuksensa arvo-osuustilille.

Arvo-osuustilille siirtämättömiä osakkeita on noin prosentti Sammon koko osakekannasta. Sammon mukaan osakemäärä pienenee vielä, koska luvuissa eivät näy tällä hetkellä kesken olevat osakekirjojen kuoletus- ja jälkivaihtoprosessit.

Sammon suurin osakkeenomistaja on valtion sijoitusyhtiö Solidium, sillä on lähes 12 prosenttia Sammon osakkeista. Solidium tuki esitystä, jonka mukaan Sampo voi ottaa osakkeet haltuunsa ja mitätöidä ne myöhemmin tänä vuonna.

Kun Sammon omistukseen siirtyvät osakkeet myöhemmin mitätöidään, kasvaa muiden omistusten osuus laskennallisesti noin prosentilla.

Mitään kiivasta keskustelua ei syntynyt

Tuntikausia kestäneessä yhtiökokouksessa ei käyty asiasta vilkasta keskustelua. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ja osakkeenomistajan tekemän esityksen puheenjohtajan esiteltyä asian ja ehdotettua päätöstä. Äänestysliput osakkeenomistajat saivat jättää jälkikäteen halutessaan.

Sijoittaja Taito Tuunasen vastaehdotus oli, että kirjaamisaikaa arvo-osuustileille olisi jatkettu kolmella vuodella. Kokouksen päätöstä Tuunanen piti häviönä pienosakkaille. Tuunasen mielestä Suomen valtio hyötyy sijoitusyhtiö Solidiumin kautta kymmeniä miljoonia euroja ja hyötyjiä ovat myös ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on hieman yli 60 prosenttia.

Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoi kokouksessa, että Sampo ei ole kiirehtinyt asiassa ja sille on koitunut huomattavia kuluja asiasta tiedottamisessa. Sampo lähetti viime marraskuussa yksityisille osakkeenomistajille 75 000 kirjettä, joilla heitä informoitiin asiasta ja kirjaamattomista osakkeista. Finanssikonsernin johto painotti, että Sampo on tehnyt asian hyväksi enemmän kuin osakeyhtiölaki edellyttää.

Wahlroos kertoi myös, että osakkeiden kuoletuksissa on törmätty tapauksiin, joissa on yritetty saada omistuksia osakkeisiin, joihin heillä ei ole oikeutta.

Wahlroos: Nordea siirtämässä pääkonttorinsa Tanskaan tai Suomeen

Yhtiökokouksen alussa Sammon ja Nordean hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos kertoi myös, että pankkikonserni Nordea harkitsee pääkonttorinsa siirtämistä Tukholmasta joko Tanskaan tai Suomeen. Tanska on jo Wahlroosin mukaan toivottanut Nordean tervetulleeksi. Päätöstä kumpaankaan suuntaan ei ole vielä tehty.

Wahlroos otti myös kantaa ajankohtaiseen talouskeskusteluun ja sanoi avajaispuheenvuorossaan, että Suomen talous ei ole niin hyvässä kunnossa kuin annetaan uskoa. Sen tarkemmin hän ei eritellyt, kehen hän viittasi. Koko Euroopan talous on huonommalla tolalla kuin maailman ja Yhdysvaltain talouskehitys.     

_Klo 18:51 ja 20:04 Poistettu sana yhteistilille ja lisätty sana haltuun ensimmäisessä virkkeessä. Päivitetty myös tieto kokouksen päätöksestä ja lisätty Tuunasen ja Wahlroosin osuudet.  _

Suosittelemme sinulle