Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

KRP epäilee 30 henkilöä rikoksista Kittilässä – hissiyhtiön hankinnoista alkanut sotku jatkuu vielä pitkään

Keskusrikospoliisi epäilee 30 henkilöä rikoksista, jotka liittyvät Levin hissikauppoihin, Kittilän kunnan päätöksentekoon ja kunnanjohtajan laittomiin potkuihin sekä virkamiesten työsyrjintään. Juttu on julkaistu toukokuussa 2017.

Kittilän kunnanvaltuusto on aloittamassa kokoustaan.
Kittilän kunnanvaltuusto on aloittamassa kokoustaan 29 elokuuta 2016. Kuva: Perttu Ruokangas / Yle
Jyri Tynkkynen
Avaa Yle-sovelluksessa

Keskusrikospoliisi on siirtänyt syyteharkintaan pääosan esitutkinnassa olleesta Kittilän kuntapäättäjien toimia koskevasta asiakokonaisuudesta. KRP on tutkinut Kittilään liittyviä asioita syyskuusta 2014 alkaen, jolloin apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi tutkimaan Levin hissihankintaa koskevan asian.

Tutkintakokonaisuus muodostuu neljästä eri osasta, joista kaksi osaa on valmistunut jo aiemmin. Epäilyt kohdistuvat 30 henkilöön, sillä osa epäillyistä liittyy kahteen eri osaan kokonaisuudessa.

Kaikki epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

1. Ns. Eilavaaran papereiden lasku

Syyteharkintaan on siirtynyt heinäkuussa 2015 epäilty törkeän petoksen yritys ja virka-aseman väärinkäyttäminen. Tämä esitutkinta koski Kittilän kuntaan tammikuussa 2015 toimitettua, lainopillisiin palveluihin liittyvää laskua ns. Eilavaaran asiakirjoista. Näiltä osin epäiltynä on kolme Kittilän kuntapäättäjää.

2. Levin hissihankinnat

Tammikuussa 2017 siirtyi syyteharkintaan esitutkinta, joka liittyi vuonna 2013 tehtyihin tutkintapyyntöihin. Niissä hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort LTD sekä sen suurimmat omistajat epäilivät väärinkäytöksiä yhtiön hissihankinnassa. Kunta on hissiyhtiön pääomistaja 51 prosentin osuudella.

Epäiltynä tässä nk. Levin hissijutun osassa on yksi henkilö ja rikosnimikkeitä ovat yrityssalaisuuden rikkominen sekä luottamusaseman väärinkäyttäminen. Koko juttuvyyhti lähti käyntiin siitä, kun Kittilän kunta, Levin matkailukeskus Oy ja Levi Ski Resort tekivät tutkintapyynnön rinneyhtiön toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta.

3. Kunnanjohtajan laittomat potkut

Nyt syyteharkintaan on siirtynyt esitutkinta, joka liittyy kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen sekä laajemmin kuntapäättäjien toimintaan Kittilässä. Tämän osan 29 epäillystä 28 on kuntapäättäjiä. Heidän epäillään syyllistyneen virka-aseman väärinkäyttämiseen sekä työrikoksiin.

Kittilän kunta irtisanoi kunnanjohtaja Mäkelän marraskuussa 2014. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus totesi irtisanomisen laittomaksi helmikuussa 2016, eikä korkein hallinto-oikeus kesäkuussa 2016 antamassaan päätöksessä muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Esitutkinnassa on selvitetty, onko Kittilän kunnanvaltuutetut tarkoituksellisesti ja tietoisesti syyllistyneet rikoksiin peruuttaessaan kunnanjohtajan hissiyhtiön toimitusjohtajasta tekemän tutkintapyynnön, antaessaan omistajaohjausta hissiyhtiön toimitusjohtajan palauttamiseksi toimitusjohtajaksi sekä valmistellessaan ja päättäessään toimista kunnanjohtajan erottamiseksi.

Kaikki valtuutetut eivät ole epäiltyinä

Mäkelän irtisanomisen osalta rikoksesta epäillään päätöksentekoon osallistuneita luottamushenkilöitä kunnanhallituksessa, kunnanvaltuustossa sekä irtisanomista valmistelleessa tilapäisessä valiokunnassa. Päätöksenteossa eriävän mielipiteen ilmaisseita tai tyhjää äänestäneitä ei epäillä rikoksesta, mikäli he eivät ole erottamisen valmisteluvaiheessakaan osallistuneet epäiltyihin lainvastaisuuksiin.

Työrikosten osalta poliisi epäilee, että kunnanvaltuutetut ovat toimiessaan työnantajan edustajina kohdelleet kunnanjohtajaa työturvallisuuslain tarkoittamalla tavalla epäasiallisesti ja että kunnanjohtaja on asetettu epäedulliseen asemaan ammatillisen tai muun siihen rinnastettavan syyn takia.

4. Työsyrjintä

Neljännen osan tutkinnasta muodostavat vielä tutkinnassa oleva asiat. Niihin liittyvät Kittilän kunnan kahden virkamiehen tutkintapyynnöt työsyrjinnästä, työturvallisuusrikoksesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Tämän esitutkinnan arvioidaan valmistuvan myöhemmin tänä vuonna.

Myös Lapin poliisilaitos on tutkinut Kittilään liittyviä asioita.

LISÄTTY Jouni Palosaaren nimi klo 10:37

Suosittelemme sinulle