Hyppää sisältöön

Tutkimus: Keskittyneet markkinat ovat riski Suomen median monimuotoisuudelle

Media-ala on Suomessa vahvasti keskittynyt. Markkinoita hallitsee neljä suurta yhtiötä.

Kuva: YLE / Minna Kaipainen

Eurooppalaisen Media Pluralism Monitor (siirryt toiseen palveluun) -tutkimuksen mukaan suomalaisen median monimuotoisuuden suurin uhka on median keskittyminen.

Tutkimuksen mukaan neljä yhtiötä hallitsee yli puolta yleisöstä ja tuotosta. Monella eri alalla toimivista yhtiöistä neljä suurinta kerää 65 prosenttia koko media-alan tuotoista.

Suurimmat kaupalliset mediayritykset tai konsernit Suomessa ovat Sanoma, Alma Media, Bonnier ja Otava.

Erityisen keskittynyttä on televisio. Sillä neljä suurinta kerää tuotoista 97 prosenttia. Radiomarkkina on lähes yhtä keskittynyt, neljä suurta haukkaa tuotoista 92 prosenttia.

Ylen ja valtion suhde harkintaan

Julkisen palvelun Ylen riippumattomuudessa tutkimus arvioi riskin korkeaksi. Tämä johtuu siitä, että Yleä ei ole lainsäädännöllisesti eristetty poliittisesta päätöksenteosta. Tutkimuksen mukaan poliittisesti nimetty hallintoneuvosto lisää riskiä riippumattomuutta kohtaan.

– Yleisradion poliittinen itsenäisyys ei ole selviö: hallintoneuvoston kytkös eduskuntaan ja Ylen historia politiikan välineenä herättävät epäilyksiä yhtiön itsenäisyydestä. Varmuutta asiasta on kuitenkin vaikea saada, arvioi tutkija Ville Manninen Jyväskylän yliopistosta.

Tutkimuksen johtopäätöksissä sanotaankin, että "Ylen ja Suomen valtion tulisi harkita kuinka paljon vaikutusvaltaa, eduskunnalla pitäisi Ylen suhteen olla, vai pitäisikö sitä olla lainkaan. Lainsäädännön ja Ylen organisaation tulisi nykyistä selvemmin heijastella vastausta tähän kysymykseen."

Alueellisessa kattavuudessa riski

Korkealla riskitasolla tutkimuksessa ovat myös alueellinen mediatarjonta ja tarjonta vähemmistöille. Käytännössä omaa mediaa on tutkimuksen mukaan tarjolla vain ruotsin- ja saamenkielisille.

Alueellisen mediatarjonnan kohdalla tutkimus viittaa jälleen Ylen asemaan.

– Laki ei pakota Yleä pitämään yllä aluetoimituksia, ja voi halutessaan sulkea aluetoimitukset ilman ulkoisia esteitä. Tämä johtaisi monimuotoisuuden heikkenemiseen. Lain puuttuminen on siis riski, vaikka se ei tällä hetkellä olekaan ongelma, Manninen sanoo.

Manninen muistuttaakin, että tutkimus mittaa riskejä, ei todellisia tasoja. Korkea riski tarkoittaa, että ongelmat tai väärinkäytökset ovat mahdollisia, ei sitä, että ne olisivat yleisiä.

Lehdistönvapaus on tämänkin selvityksen mukaan Suomessa hyvällä tolalla. Ongelmakohtina tutkimuksessa nostetaan esiin jumalanpilkan kriminalisointi sekä verraten ankarat rangaistukset kunnianloukkauksesta ja uskonrauhan rikkomisesta.

Suosittelemme sinulle