Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Poliisi aikoo selvittää onko ulkomaalaisvalvonta lainmukaista

Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta poliisin ja vähemmistöryhmien välillä.

kaksi poliisia
Poliisitoiminnassa noudatettavat arvot ja hyvät toimintatavat sisältyvät poliisin eettiseen valaan. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Jaana Hevonoja
Avaa Yle-sovelluksessa

Poliisihallitus on päättänyt selvittää, ovatko ulkomaalaisvalvonnan käytännöt kaikilta osin lainmukaisia. Etninen profilointi on kielletty ulkomaalaislaissa. Selvityksen teosta päätettiin sen jälkeen, kun Long Play –verkkojulkaisu julkaisi ulkomaalaisvalvontaa, etnistä profilointia ja poliisin suljettua Facebook-ryhmää koskevan artikkelin lauantaina.

Poliisihallitus on päättänyt toimittaa sen sunnuntaina valtakunnansyyttäjänvirastoon esitutkinnan edellytysten selvittämiseksi.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan selvityksen edetessä arvioidaan myös se, antavatko artikkelissa esitetyt asiat aiheen virkamiesoikeudellisiin toimiin.

– On poliisia kohtaan tunnetun luottamuksen vuoksi välttämätöntä, että asia selvitetään perusteellisesti, Kolehmainen sanoo.

Ylijohto tiesi Facebook-ryhmästä

Poliisin ylijohto on ollut tietoinen suljetun Facebook-ryhmän olemassaolosta, mutta se korostaa, että kyseessä on salainen, yksittäisten henkilöiden ylläpitämä ryhmä. Ryhmässä on noin 2 800 jäsentä.

Poliisihallituksen mukaan työelämän yksityisyys- ja henkilötietolainsäädäntö asettaa virkamiesten vapaa-ajan somekäytännön seurannalle rajoituksia. Jos viranomainen saa tiedon epäasiallisesta menettelystä, tapauksiin kuitenkin puututaan, Poliisihallitus kertoo.

Virkatehtävissä saatuja luottamuksellisia tietoja ei saa käsitellä yksityisissä profiileissa.

Poliisiylitarkastaja Janne Paavola Poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta sanoo, että viime vuosina on jouduttu puuttumaan muutamien yksittäisen poliisien epäasiasialliseksi arvioituun kirjoitteluun sosiaalisessa mediassa.

Etninen profilointi on kielletty lailla

Etnisen profiloinnin kielto on kirjattu ulkomaalaislakiin ja Poliisihallituksen ohjeeseen. Valvontatoimenpide ei saa perustua pelkästään tai ratkaisevassa määrin henkilön todelliseen tai oletettuun etniseen alkuperään.

Poliisihallituksen tiedossa ei ole, että ylimmät laillisuusvalvojat olisivat joutuneet puuttumaan poliisin menettelyyn etnisen profiloinnin osalta. Myöskään Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan tietoon ei ole tullut puutteita ulkomaalaisvalvonnan osalta.

Kolehmainen  sanoo, että artikkelin tietojen perusteella asiaa tulee kuitenkin selvittää ja varmistaa, että voimassaolevaa lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti.

Arvot ja hyvät toimintatavat sisältyvät poliisin eettiseen valaan

Poliisin mukaan sen ohjeistuksessa on nollatoleranssi rasismiin ja vihapuheeseen liittyen. Poliisia koskee rajoitettu sananvapaus. Poliisilaki velvoittaa käyttäytymään myös vapaa-ajalla niin, että toiminta ei vaaranna luottamusta poliisiin.

Poliisitoiminnassa noudatettavat arvot ja hyvät toimintatavat sisältyvät poliisin eettiseen valaan. Poliisin arvot ovat oikeudenmukaisuus, osaaminen, palvelu ja henkilöstön hyvinvointi. Poliisin strategiassa vahvistettujen arvojen mukaan poliisi on luotettava ja lahjomaton.

Poliisihallinnon tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

– Asiallinen käyttäytyminen on poliisitoiminnan kulmakiviä. Suunnitelman mukaan jokainen poliisihallinnossa työskentelevä vastaa osaltaan siitä, ettei käyttäydy tai yllytä muita käyttäytymään syrjivästi tai halventavasti, Poliisihallituksen henkilöstöpäällikkö Tiina Eränkö sanoo.

Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta poliisin ja vähemmistöryhmien välillä sekä luoda valtakunnallisia verkostoja vähemmistöryhmiin sekä ottaa vähemmistöryhmien edustajia alueelliseen turvallisuussuunnitteluun.

Suosittelemme sinulle