Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

EK huolissaan: Talous kasvaa, mutta pk-yritysten tavoitteet eivät

Puolille suomalaisista pk-yrityksistä kasvutavoitteeksi riittää markkina-aseman säilyttäminen ennallaan. EK:n mukaan talousnäkymien kohentuminen vaatisi työllistäjäyrityksiltä reippaampia toiveita.

Mies nojaa metallipajassa suureen kierrejouseen.
Viime vuosien taloustilanne on ollut hankala erityisesti alihankitateollisuuden parissa toimiville pk-yrityksille. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle
Elina Äijö
Avaa Yle-sovelluksessa

Valtaosalla pienistä ja keskisuurista yrityksistä kasvutavoitteet eivät ole korkealla. Elinkeinoelämän keskusliiton kyselystä selviää, että harvempi kuin joka kymmenes pk-yritys tavoittelee voimakasta kasvua.

Puolivuosittain tehtävä yrityskysely tutkii alle 250 henkilöä työllistävien työnantajayritysten viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä vuodeksi eteenpäin.

Pk-työllistäjäyrityksiä on Suomessa Tilastokeskuksen mukaan yhteensä hieman alle 85 000. Lähes 450 yritystä kattavan EK:n aineiston perusteella yli puolet suomalaisista pk-yrityksistä tavoittelee toiminnassaan tällä hetkellä vain markkina-asemansa säilyttämistä, eli muutaman prosentin vuosittaista kasvua liikevaihtoonsa.

grafiikka
Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Voimakas kasvu tarkoittaa liikevaihdon kasvattamista vähintään 30 prosentilla, kohtalainen kasvu puolestaan vähintään 10 prosentin lisäystä liikevaihtoon.

Keskisuurten yritysten omistajille, toimitusjohtajille ja hallitusten puheenjohtajille suunnatun Kasvuryhmä-yhteisön toimitusjohtaja Olli Tiaisen mielestä yritysten kasvuhalut eivät kerro niiden menestysmahdollisuuksista mitään.

– Suomi on innovaatiotilastojen kärjessä, eli kasvukykyä kyllä on, mutta nälkää ei.

Vuonna 2014 perustetun Kasvuryhmän lähes 200 jäsentä ovat ottaneet tavoitteekseen tuplata yritystensä liikevaihdot viidessä vuodessa.

Työllisyys kyntää, vaikka kysyntä piristyy

Lähes kaikki voimakasta kasvua hakevat yritykset ilmoittivat EK:lle kysynnän kasvaneen, kohtalaisen kasvun tavoittelijoista saman huomion kertoi yli puolet. Myös muut pk-yritykset arvioivat kysynnän kohentuneen hieman.

Taloustilanteen paraneminen ei kuitenkaan ole innostanut markkina-asemansa säilyttämiseen tähtääviä tai olemattomaan kasvuun tyytyviä työnantajia työllistämään enemmän. Päinvastoin, ne arvioivat työntekijämääränsä vähenevän seuraavien 12 kuukauden kuluessa.

grafiikka
Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Kuvio edustaa pk-yrityksiä, jotka eivät tavoittele markkinaosuutensa kasvattamista. Tällaisia yrityksiä on Suomessa reilut 46 000. Niistä valtaosa tahtoo pitää markkinaosuutensa ennallaan kasvattamalla liikevaihtoaan joidenkin prosenttien verran.

Miksi vaatimattomat tavoitteet?

EK arvioi pk-yritysten suhteuttavan kasvuhalunsa viime vuosien niukkaan talouskasvuun. Kyselyissä on selvinnyt myös, että lähes viidennes yrittäjistä on joutunut taantuman aikana maksuvaikeuksiin. Lisäksi investoiminen ei välttämättä houkuta sellaisia vakavaraisiakaan työnantajia, jotka harkitsevat yritystoiminnan lopettamista ikääntymisensä vuoksi.

Tiainen arvelee, että osa pk-yritysten omistajista pitää taloudellisten riskien ottamista liian uskaliaana, eikä siksi tavoittele kasvua.

– Maailma muuttuu koko ajan nopeammin, joten paikoilleen jääminen on yrityksille paljon riskinottoa vaarallisempaa.

Toinen Tiaisen korviin kantautunut perustelu kasvun karttamiselle on työnantajan halu turvata henkilöstönsä työpaikat.

– Kasvuun ja uusiutumiseen tähtääminen on paras tapa pitää niistä huolta, hän sanoo.

EK:n mukaan pk-yritysten niukat kasvutavoitteet voivat pahimmassa tapauksessa vaarantaa piristymisen merkkejä osoittavan talouskasvun.

Suosittelemme sinulle