Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

"Tenon sopimus mitätöity" – Tenojoen Tiirasaareen julistettu uusia kalastussäännöksiä vastustava liike

Ellos Deatnu! -ryhmä ei aio noudattaa Tenojoen uusia kalastussäännöksiä Tiirasaaren alueella Utsjoella, vaan nojaa saamelaisten vanhaan tapaoikeuteen alueella.

Moratorio
Kuva: Ellos Deatnu -joavku
Martta Alajärvi
Avaa Yle-sovelluksessa

Tenojoen uusia kalastussäännöksiä vastustava Ellos Deatnu! (su. Eläköön Teno!) -ryhmä on julistanut niin kutsutun moratorion Tenojoen Tiirasaaren ympäristöön Utsjoella.

Moratorio tarkoittaa yleisesti lain täytäntöönpanon hidastusta tai määräaikaista lykkäystä.

– Moratorio tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että uudet kalastussäännöt mitätöidään Tiirasaaren ympäröimällä vesialueella, Ellos Deatnu -ryhmä julistaa.

Ellos Deatnu! -ryhmän yksilöt vastustavat uutta Tenon sopimusta ja edistävät saamelaista itsemäärämistä ja paikallishallintoa Tenonlaaksossa. Ryhmään kuuluu paikallisia saamelaisia molemmin puolin Tenoa sekä muita aktiiveja.

Paikalliset toistuvasti olleet uutta sopimusta vastaan

Paikalliset Norjan ja Suomen puolella ovat jo pitkään vastustaneet rajajoki Tenon uutta kalastussopimusta, sillä se rajoittaa paikallisten saamelaisten perinteisiä kalastusmuotoja, ja laventaa ulkopaikkakuntalaisten oikeuksia Tenolle.

Oikeuskansleri totesi maaliskuussa, että saamelaisia kuultiin liian myöhään Tenon sopimuksen neuvotteluissa, vaikka saamelaiskäräjälaki velvoittaa neuvottelemaan saamelaisia koskevista asioista saamelaiskäräjien kanssa.

 Myös perustuslakivaliokunta näki, että saamelaisten oikeudet olisi pitänyt turvata sopimuksessa paremmin. Se silti hyväksyi sopimusehdotuksen eteenpäinviemisen.

Ellos Deatnu -ryhmän mukaan tämä kehitys on ahdistanut saamelaiset nurkkaan.

– Nyt kun on käynyt selväksi kuinka valtiot vähä vähältä ryöstävät meiltä kaiken, niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin pysäyttää tuo kehitys, jos me haluamme selviytyä kansana. Moratorio julistetaan Tenojoen vesistön uuden kalastussopimuksen suhteen, koska uudet rajoitukset uhkaavat Tenojokilaakson saamelaisten hyvinvointia, joka on lohestuksesta riippuvainen.

– Uusi sopimus on neuvoteltu asiattomasti, ja se rikkoo sekä kansainvälistä oikeutta että Norjan ja Suomen perustuslakeja, sanoo paikallinen Tenojoen rannasta, Norjan saamelaiskäräjien jäsen Beaska Niillas Ellos Deatnu! -ryhmästä.

Tiirasaari Saamen sillan lähettyvillä Utsjoella on nyt Ellos Deatnu -ryhmän "valtaama", eivätkä he aio noudattaa Tenojoen uutta kalastussääntöä tällä alueella, vaan nojaavat saamelaisten vanhaan tapaoikeuteen.

– Tiirasaari on Saamenmaata. Saamelaisten oikeuksien tai etuisuuksien rikkominen tällä moratorio-alueella ei ole sallittua. Näihin oikeuksiin viittaavat mm. kansainvälisen oikeuden sopimukset, julistukset, kehotukset ja valtioiden perustuslait. Moratorion aikana alueen toiminta perustuu meidän perinteiseen oikeuskäsitykseemme ja pyyntitapoihimme alkuperäiskansana, jatkaa paikallinen lohenpyytäjä, Suomen saamelaiskäräjien jäsen Áslat Holmberg.

Moratorio
Tiirasaari Utsjoella. Kuva: Ellos Deatnu

Vaatimuksena uudet sopimusneuvottelut

Ryhmän mukaan moratorio on voimassa siihen asti, kunnes paikalliset saamelaiset ovat neuvotelleet Tenon vesistöön uudet kalastussäännöt.

– Uudet kalastusrajoitukset on jäädytettävä. Virkistyskalastusluvat joilla ei ole paikallisten hyväksyntää, eivät päde Tiirasaaren alueella. Halutessaan kalastaa alueella on turistien pyydettävä jatkossa lupaa meiltä Tenojokilaakson saamelaisilta ja erityisesti Helandereilta, joiden aluetta tämä on, sanoo Beaska Niillas.

Avoin keskustelutilaisuus sunnuntaina

Ellos Deatnu! -ryhmä on asettunut Tiirasaareen ylläpitämään moratoriota. Ryhmä järjestää myös julkisen keskustelutilaisuuden Áiligas-talolla Utsjoella sunnuntaina 25.6 klo 14:00.

Ellos Deatnu! kehottaa Tenojokilaakson saamelaisia julistamaan moratorion myös muualle Tenon vesistöön.

Päivitetty 22.6.2017 kello 15.10: Paikka muutettu Onnelan törmästä Áiligas-taloksi.

Suosittelemme