Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Kittilässä kierretään lakia - kaksi huolestuttavaa esimerkkiä

Kittilässä on edelleenkin merkittäviä ongelmia saada kunnan päätökset tehdyksi lain mukaan. Tässä jutussa käydään läpi kaksi tuoretta esimerkkiä.

Kittilän kunnanvirasto
Kuva: Annu Passoja / Yle
Jyri Tynkkynen
Avaa Yle-sovelluksessa

Kittilän kunnan päätöksenteko on sujunut tahmeasti viime vuodet. Monet päätökset on jouduttu tekemään useaan kertaan ennen kuin ne saadaan lailliseen muotoon, ja joistakin päätöksistä on käynnissä poliisitutkinta ja/tai syyteharkinta.

Tänä keväänä ja kesänä hämmästystä ovat herättäneet erityisesti kaksi päätöksentekoprosessia – tai tavallaan niiden puuttuminen.

1. Kukaan ei valmistele eikä esitä mitään – paitsi kulissien takana

Ensimmäinen outo prosessi koskee uuden vt. kunnanjohtajan valintaa loppuvuodeksi. Kunnanhallitus on ajanut virkaan Timo Kurulaa kuin sitä kuuluisaa käärmettä pyssyyn. Päätöksenteossa ei ole aina muistettu kuntalakia, joka edellyttää, että päätökset valmistellaan ja niistä tehdään esitykset virkavastuulla.

Asia alkoi kunnanhallituksessa 11. huhtikuuta. Vt. kunnanjohtaja -ehdokkaat oli haastateltu, ja oli aika tehdä selvitys ja päätösesitys valtuustolle. Paitsi että niitä vain ei tehty.

Sen sijaan kunnanhallitus vei asian valtuuston päätettäväksi ilman mitään vertailua tai päätösesitystä. Kunnanvaltuusto ei kuitenkaan palauttanut asiaa paremmin valmisteltavaksi vaan osasi valita Timo Kurulan suoraan ensimmäisellä äänestyskierroksella vt. kunnanjohtajaksi vuoden loppuun asti.

Toukokuun 18. päivä kunnanhallitus teki jo virallisen esityksen asiasta, kun se joutui viemään päätöksen uudelleen valtuustoon valmistelun ilmiselvien puutteiden vuoksi. Tällä kertaa kunnanhallitus esitti, että "vt. kunnanjohtajaksi valitaan Timo Kurula ja varalle Antti Jämsén".

Asianajotoimisto Juntura oli lähettänyt kunnanhallitukselle myös vertailun hakijoista, ja se liitettiin mukaan valtuustolle hallituksen päätösesitykseen. Vertailusta ei kuitenkaan käy ilmi, kuka sen on laatinut eli kuka on siitä virkavastuussa.

Aa. Jarmo Juntura ei ollut itse paikalla haastatteluissa, joten hän ei voi olla vertailun tosiasiallinen tekijä.

Juntura: puheenjohtajat vastuussa esityksestä

Kittilän kunnan hallintojohtaja kysyikin Junturalta, kuka on laatinut vertailun hakijoista. Juntura vastasi kunnalle kesäkuussa, että hän on vain avustanut kunnanhallituksen puheenjohtajistoa ansiovertailun laatimisessa. Junturan mukaan Kittilän kunnan controller (Tuija Keisanen) kokosi ansioyhteenvedot hakijoiden hakemusten perusteella, ja Juntura auttoi kunnanhallituksen puheenjohtajistoa ansiovertailun tekemisessä.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto, eli Pekka Rajala, Aki Maunula ja Tarmo Salonen, käytännössä kertoi Junturalle, miten haastattelut etenivät ja mitä siellä ilmeni. Eli todellisuudessa ansiovertailu perustui täysin puheenjohtajien näkemykseen asiasta, vaikka paikalla haastattelutilanteessa oli muitakin.

– He (puheenjohtajat) ovat kertoneet, miten he ovat näitä seikkoja sekä hakemuksista ilmenneitä, ansioyhteenvetoon koottuja ansioita arvioineet ja kenet sen perusteella katsoneet hakijoista ansioituneimmaksi. Olen kirjannut nämä heidän kertomat asiat oikeudellisen arvioinnin muotoon ja lähettänyt luonnoksen heille tarkistettavaksi ja edelleen muokattavaksi, Juntura sanoo lausunnossaan.

– Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Maunula on esitellyt asian parhaaksi katsomallaan tavalla kunnanhallitukselle.

Puheenjohtajat ovat siten käytännössä peitelleet sitä, että he ovat virkavastuussa päätösesityksen valmistelusta.

2. Laskuja piilotellaan kunnalta – ja poliisilta

Toinen kyseenalainen yksityiskohta Kittilän kunnan päätöksenteossa paljastui kesäkuussa puoliksi sattumalta, kun kunnan työntekijä kävi läpi entisen vt. kunnanjohtajan Kyösti Tornbergin työhuoneeseen jääneitä papereita. Vasta Tornbergin siirryttyä eläkkeelle paljastui, että hän on piilotellut isoa laskua, joka tuli kuntaan jo vuonna 2015 ja josta on tullut jo ainakin seitsemän perintäkirjettä.

Lasku on tullut lakiasiantuntija Pertti Eilavaaralta, ja se liittyy entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän laittomista potkuista tehtyihin valituksiin. Laskun suuruus on tällä hetkellä kaikkine lisineen ja yliaikakorkoineen noin 7 100 euroa.

Omituista asiassa on se, että laskua ei ole koskaan tuotu kunnan tietoon. Itse asiassa koko lasku on edelleenkin hukassa – Tornbergin huoneesta löytyi vain siitä seuranneita perintäkirjeitä.

Lain kannalta on huomattavan ongelmallista se, että vastaavasta asiasta Eilavaaran aikaisemmin lähettämä lasku on ollut poliisitutkinnassa jo pitkään, ja asia on edennyt jo syyteharkintaan. Tornberg on siis – ilmeisen tietoisesti – piilotellut laskua, joka olisi varmasti vaikuttanut ko. poliisitutkintaan ja vaikuttaa mahdollisesti jutun syyteharkintaan.

Nähtäväksi jää, tuleeko Tornbergille – tai muille Kittilän kuntapäättäjille – tästä seuraamuksia.

Suosittelemme sinulle