Hyppää sisältöön

Ara: Nuorisosäätiö rikkonut "merkittävällä tavalla" lakia

Viranomaisen mielestä Nuorisosäätiön toiminta on ollut arava- ja korkotukilain vastaista. Ara alkoi selvittää säätiön toimintaa Ylen uutisten takia.

Pääkuva
Yle julkaisi kesällä ja syksyllä 2016 useita uutisia Nuorisosäätiöstä. Uutiset käynnistyvät viranomaisselvittelyitä. Kuva: Yle
Jyri Hänninen

Nuorisosäätiö on rikkonut "merkittävällä" tavalla yleishyödyllisyyttä koskevaa lainsäädäntöä, sanoo säätiön toimintaa valvova Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara.

Ara sekä säätiöitä valvova Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) aloittivat säätiötä koskevat selvitykset viime kesänä Ylen uutisten jälkeen.

Yle kertoi viime kesänä muun muassa säätiön johdon vaietuista kiinteistöbisneksistä, riskipitoisista sijoituksista sekä tiiviistä väleistä lahtelaiseen rakennusliikkeeseen SSR-konserniin. Yle uutisoi myös rakennusliikkeen suurimman omistajan Mika Wileniuksen veroparatiisiyhtiöstä.

Veroparatiisiyhtiön avulla Wilenius salasi omistuksensa Helsingin pörssin yrityksissä.

Ara ja PRH halusivat selvittää, onko säätiö toiminut omien sekä Aran-sääntöjen mukaisesti. Säätiöiden on toiminnassaan noudatettava säädekirjaansa.

Ara-tukien edellytyksenä on taas Ara-säädösten noudattaminen. Esimerkiksi sijoitustoiminnassa ei saa ottaa riskejä

Aran perjantaina julkaiseman tarkastuksen mukaan Nuorisosäätiö on rikkonut yleishyödyllisyyttä koskevaa lainsäädäntöä. Nuorisosäätiö on hyväksytty yleishyödyllliseksi yhteisöksi, joka on oikeuttu Aran tukiin kuten lainatakauksiin sekä korkotukiin.

PRH ei ole vielä julkistanut omaa selvitystään.

Nuorisosäätiön rakennuttamiskohde Lahdessa.
Nuorisosäätiö rakennuttaa aivan Lahden ydinkeskustaan kerrostaloa, johon tulee satoja asuntoja. Kuva: Jyri Hänninen / Yle

Ara: Nuorisosäätiön korjattava toimintaansa

Ara moittii Nuorisosäätiötä poikkeuksellisen suorasanaisesti.

Viranomaisen mukaan säätiö on toiminut paitsi lain myös Aran ohjeistusten vastaisesti. Ara kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että säätiö on ottanut riskejä sijoitustoiminnassaan. Yle kertoi säätiön sijoittaneen varojaan muun muassa Vietnamin pörssiin sekä veroparatiisien kautta.

Yleishyödyllinen yhteisö saa sijoittaa varojaan, mutta Aran sääntöjen mukaan se on tehtävä turvallisella tavalla.

Aran mukaan Nuorisosäätiö on antanut lainoja säätiön tytäryhtiöille, jotka eivät ole hyväksytty niin sanotuiksi yleishyödyllisiksi yhteisöiksi. Tämä on Aravalain vastaista.

Viranomainen on antanut Nuorisosäätiölle kolme kuukautta aikaa korjata toimintaansa niin että se noudattaa lakia.

Valvovan viranomaisen laatiman raportin valmistuminen on venynyt. Sitä odotettiin valmistuvaksi jo alkuvuodesta.

Raportin valmistumista ja julkaisua on venyttänyt Ylen tietojen mukaan muun muassa tarkastusta koskevan aineiston sekä Nuorisosäätiön laatimien vastausten laajuus.

Säätiö: Maksamme Ara-lainat pois

Nuorisosäätiössä näyttää olevan halukkuutta päästä eroon kokonaan Arasta. Valtion virasto myöntää yleishyödyllisille yhteisölle erilaisia tukia sekä myöntää lainatakauksia rakennushankkeisiin. Tuen ehtona on kuitenkin se, että tuen saaja noudattaa Aran määräyksiä esimerkiksi vuokrien tasosta, kohteiden myynnistä ja osakkeiden jakamisessa.

Ylen tietojen mukaan säätiö on valmistautunut maksamaan takaisin kaikki Ara-lainansa mahdollisemman pian.

Tämä onnistuu vain, mikäli säätiö saa neuvoteltua lainojaan uusiksi muiden rahoittajien kuten pankkien kanssa.

Nuorisosäätiön hallituksessa on keskusteltu myös mahdollisuudesta myydä pois joitain säätiön omistamia kohteita eli esimerkiksi kokonaisia kerrostaloja.

Jo keväällä 2017 säätiö myi kaksi kohdetta (siirryt toiseen palveluun) yksityisille sijoittajille.

Säätiötä rukataan uuteen asentoon

Vaikka Nuorisosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, on sen toimintaa ohjattu viime vuosina entistä voimakkaammin kovan rahan rakentamisen puolella. Kehitystä ovat jouduttaneet ennen kaikkea säätiön asiamies Aki Haaro ja hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen.

Vuoden 2015 vuosikertomuksessaan Nuorisosäätiö kertoi suunnittelevansa jopa 3 600 uuden asunnon rakennuttamista.

Säätiö ei ole viime vuosina esimerkiksi saanut tai hakenut enää yhtä aktiivisesti kuin takavuosina Aran tukia kuten lainojen takauksia. Ylen tietojen mukaan säätiöllä on ollut vaikeuksia saada rahoitusta viimeisen vuoden aikana myöskään yksityisiltä pankeilta.

Esimerkiksi säätiön rakennushanke Porissa oli keskeytettynä kevään aikana. Ylen tietojen mukaan Nuorisosäätiö yritti myydä yli sadan asunnon kerrostalon keskeneräisenä.  Myyntihalukkuuden takana olivat juuri rahoitusvaikeudet.

Nuorisosäätiö aikoo rukata organisaatiotaan uuteen asentoon, minkä jälkeen sen olisi aikaisempaa helpompi keskittyä niin sanottujen kovan rahan kohteiden rakentemiseen.

Ylen tietojen mukaan säätiön johto perustelee muutostarpeita myös rahoitukseen liittyvillä seikoilla. Nykyisten matalien lainakorkojen aikana säätiön mielestä on halvempaa toteuttaa rakennushankkeet markkinaehtoisesti ja niin sanottuna kovan rahan bisneksenä kuin julkisen rahoituksen tai lainatakausten avulla.

Nuorisosäätiön toimintaa suunnitellaan jaettavaksi käytännössä kahteen osaan. Säätiön alapuolella toimisi jatkossa kaksi alakonsernia.

Toinen niistä keskittyisi rakentamaan ja vuokraamaan kovan rahan kohteita. Toiseen taas keskitettäisiin Ara-rajoitusten alaiset kohteet.

Myös kovan rahan kohteissa säätiö joutuisi toimimaan säädekirjansa mukaisesti. Vaikka säätiö maksaisi pois Ara-lainansa, se joutuu joissain tapauksissa noudattamaan Aran säädöksiä esimerkiksi vuokratason määrittelyssä.

Rakenteilla oleva asuntola Tallinnassa.
Nuorisosäätiö rakennutti Tallinnan keskustan läheisyyteen asuntoja. Kohteista piti tulla halpoja asuntoja nuorille, mutta Iltalehden mukaan vuokrataso on erittäin kova paikalliseen ansiotasoon nähden. Kuva: Vallo Kruuser

Viron kohteesta tulikin kallis

Kesällä 2016 Yle kertoi Nuorisosäätiön laajentaneen toimintaansa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Säätiö on tehnyt yli kymmenen miljoonan sijoituksen Tallinnan entisen Olympiapurjehduskeskuksen alueelle suunnitteilla olevaan kohteeseen.

Alueelle nousee satoja kovan rahan asuntoja. Säätiön hallituksen puheenjohtajan Perttu Nousiaisen mukaan on mahdollista, että säätiö myy osuuteensa hankkeesta pois.

Lisäksi säätiö rakennutti noin kilometrin päähän Tallinnan bussiasemasta yhdeksän asunnon uudisrakennuksen. Valmiiseen kohteeseeen ei ole vielä muuttanut asukkaita.

Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiaisen mukaan säätiö toimii Virossa, koska maan vuokra-asuntomarkkinat toimivat huonosti. Tämän takia Virossa työskentelevien tai opiskelevien suomalaisten nuorten on vaikea saada kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Iltalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kohteen säätiön asuntojen vuokrat ovat 460–940 euroa kuukaudessa. Vuokrat ovat virolaisten tulotasoon nähden hyvin korkeita.

Säätiön tavoite kohtuuhintaisista asunnoista ei siis näytä toteutuvan. Talon hallinnointia varten säätiö on perustanut Viroon oman yhtiön.

Suosittelemme sinulle