Hyppää sisältöön

Veteraaneja on enemmän kuin moni luulee – järjestöt ovat jakaneet rahaa aktiivisesti jäsenistölleen

Veteraanijärjestöt ovat halunneet kertoa tilinpäätöksistään avoimesti katkaistakseen huhupuheet huomattavasta varallisuudesta.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Varusmiehet ovat taas ilmestyneet katukuvaan keräämään rahaa veteraaneille. Moni ihmettelee, miksi veteraaneille kerätään rahaa, koska eihän heitä ole enää montaa jäljellä.

Veteraaneja on kuitenkin elossa vielä yllättävän paljon – vuoden 2017 alussa 17 000 henkilöä. Heistä sotainvalideja on 2 500.

Sotiemme Veteraanit (siirryt toiseen palveluun) varainhankinnan päällikkö Pia Mikkonen kertoo, että kunniakansalaisten keski-ikä on yli 92 vuotta.

Kansaneläkelaitos arvioi, että vuoden 2020 alussa veteraaneja on jäljellä 8 300 ja vuoden 2025 alussa enää noin 1 700. Sodissa taistelleiden määrät käyvät vähiin.

Veteraaniliitot ovat jakaneet rahaa avokätisesti

Monilla on sellainen käsitys, että veteraanijärjestöillä on suuria omaisuuksia. 2010-luvun alkupuolella uutisoitiin järjestöjen suurista varallisuuksista,mistä mielikuva on muodostunut. Näin ei kuitenkaan enää ole.

Sotiemme Veteraanit ry:n varainhankinnan päällikkö Pia Mikkonen kertoo, että suomalaisilla on virheellisiä käsityksiä järjestöjen varallisuudesta. Viime vuosien aikana rahaa on jaettu aktiivisesti veteraaneille ja liittojen omaisuudet ovat pienentyneet merkittävästi.

Mikkosella on pitkä perspektiivi ja laaja tietämys veteraanien asiasta, sillä hän on tehnyt töitä veteraanikeräyksessä 20 vuoden ajan.

Sotiemme Veteraanit -keräyksessä on mukana neljä järjestöä: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry. Ne ovat tehneet selvityksen omaisuudestaan (siirryt toiseen palveluun).

Luvut perustuvat järjestöjen virallisiin tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin vuoden 2016 lopulta. Järjestöt julkaisevat nyt kolmannen kerran tilinpäätöksensä julkisuuteen oikaistakseen ihmisten virheellisiä ja vanhentuneita käsityksiä.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Rahaa ei ole paljoa per veteraani

Jos veteraaniliitot olisivat lopettaneet toimintansa tämän vuoden alussa ja varat olisi jaettu järjestöjen veteraanijäsenille, kukin veteraani olisi saanut 42 euroa, Mikkonen kertoo.

Lukuun on laskettu mukaan veteraanien hyväksi toimivien Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton varat. Liitoittain tarkasteltuna Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenelle olisi luvassa 54 euroa ja Rintamaveteraaniliiton jäsenelle 1 euro.

Kahden mainitun veteraaneja auttavan liiton lisäksi Suomessa toimii sotainvalideja auttava Sotainvalidien Veljesliitto sekä sotaleskiä auttava Kaatuneitten Omaisten Liitto.

Sotainvalidien Veljesliitto on järjestöistä vaurain kahden ja puolen miljoonan euron omaisuudella.

Sotainvalidien Veljesliitolla on varallisuutta yhtä jäsentä kohti noin 1 034 euroa ja Kaatuneitten Omaisten Liitolla vastaavasti noin 89 euroa.

Kuva: Tiina Jutila / Yle

Mistä menot ja tulot muodostuvat?

Mistä veteraanijärjestöjen tulot ja menot sitten oikein muodostuvat? Sotiemme Veteraanit -keräyksen varainhankinnan päällikko Pia Mikkonen kertoo, että tulot muodostuvat jäsenlehtien tilausmaksuista sekä mainostuloista, Veikkauksen maksamista avustuksista sekä erilaisista myyntituotoista.

Tilastoissa näkyvät kulut taas ovat pääosin järjestöjen pyörittämisestä koituvia henkilöstö-, kokous-, ja toimintakuluja. Liittojen kuluissa näkyvät myös jäsenistölle jaettavat avustukset.

Keräys tuottaa noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa – kulut 20 prosenttia

Sotiemme Veteraanit -keräyksen bruttotuotot ovat olleet tällä vuosikymmenellä vuosittain noin 2,5 miljoonan euron luokkaa. Kun tuotosta vähennetään noin 20 prosentin keräyskulut, keräyksen nettotuotoksi jää noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Puolustusvoimien keräystuki on ollut vuosittain noin 1,5 miljoonaa euroa, ja noin miljoona euroa tulee muilla keräystavoilla esimerkiksi kirjekeräyksillä, varainhankinnan päällikkö Pia Mikkonen kertoo.

Mikkosen mukaan hieman yli 80 prosenttia kerätyistä varoista menee suoraan veteraanien hyväksi. Tämä voidaan tiivistää niin, että jos lahjoitat kympin veteraanikeräykseen, siitä menee itse veteraaneille kahdeksan euroa ja keräyksen pyörittämiseen kaksi euroa.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Tuotot ohjataan alueellisesti

Alueilla kerätyt varusmieskeräyksen tuotot ohjataan suoraan paikallisesti sen alueen veteraaneille. Esimerkiksi Helsingissä kerätyt rahat jäävät helsinkiläisille veteraaneille.

Keräyspiirit jakavat tuottoa useamman kerran vuodessa liittojen paikallisyhdistyksille, jotka käyttävät sitä pienituloisimpien veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä tukemiseen.

Mikkosen mukaan veteraanikeräyksen tuotot jaetaan viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Usein keräystuotto on jo käytetty ennen kuin seuraavan vuoden keräystoimet alkavat.

– Monessa paikallisyhdistyksessä veteraanien tukeminen perustuu valtaosin Sotiemme veteraanit -keräyksillä saatuihin varoihin. Muita varoja ei juurikaan ole, Mikkonen kertoo

.

Kuva: Tiina Jutila / Yle

Veteraanit ovat verrattain köyhiä – kaikki eivät ymmärrä hakea avustusta

Suurin osa veteraaneista elää pienellä Kelan noin 760 euron takuueläkkeellä. Rintamalisä ja veteraanilisä huomioiden tavallinen ansio nousee noin tuhannen euron luokkaan kuussa. Puolisot ja lesket ovat vieläkin pienituloisempia.

Heille ei ole kertynyt työeläkettä, ainakaan kovin paljon, sillä työeläkejärjestelmä kehitettiin vasta 60-luvun alkupuolella.

Pia Mikkosen mukaan ongelmallista on myös se, että kaikki veteraanit eivät ymmärrä hakea avustusta. 20 prosenttia veteraaneista ei kuulu mihinkään veteraanijärjestöön.

– He jäävät kaiken tiedotuksen ulkopuolelle, eivätkä näin tiedä, että myös he voivat hakea avustuksia. Valtakunnallisesta keräystuotosta myönnetään tukea myös liittoihin kuulumattomille veteraaneille. Tätä on tärkeä painottaa, Mikkonen sanoo.

Rahat jaetaan, kun veteraaneja vielä on

Sotaveteraanikeräystä ei olla heti lopettamassa.

– Avustuksia soteveraaneille aiotaan kerätä niin kauan, kun on veteraaneja pystyssä ja kerättyjä rahoja käytetään koko ajan, Mikkonen kertoo.

Hänen mukaansa tarkkoja suunnitelmia ei ole tehty siitä, kuinka pitkään keräyksiä tullaan jatkamaan. Suunnitelmia keräyksen muuttumisesta tehdään kuitenkin parhaillaan.

Tänä vuonna veteraanikeräyksestä odotetaan samantasoista tuottoa kuin aiempina vuosina.

Korjattu 15.9. 2017 kello 10.00 Poistettu virke, jonka mukaan Kaatuneitten Omaisten Liitto olisi varakkain llitto jäsentä kohti laskien. Lisäksi lisätty faktalaatikkoon Kaatuneitten Omaisten Liiton kokonaisjäsenmäärä 9 562 ja laskettu sen perusteella liiton koko varalisuus jäsentä kohti. Varallisuutta on 89 euroa jäsentä kohti, ei  8526 euroa, kuten tekstissä aiemmin luki.

Lue lisää:

Veteraanijärjestöt keräävät rahaa ilmaisiin lounaisiin – "suomalaisilla väärä käsitys järjestöjen varallisuudesta"

Veteraanikeräyksille rajua palautetta: "Eihän heitä enää edes ole"

Viimeisen veteraanin jälkeen

Suosittelemme sinulle