Hyppää sisältöön

Taulunuolet viinessä ja metsästyskortti taskussa – katso videolta, kuinka uusi jousiampumakoe suoritetaan

Jousella saa jatkossa metsästää myös muun muassa villisikaa. Edellytyksenä on kuitenkin jousiampumakokeen suorittaminen.

Uutisvideot: Onnistuuko metsästyksen jousiampumakoe?
Uutisvideot: Onnistuuko metsästyksen jousiampumakoe?
Jarmo Koponen

Jousimetsästäjien pitkään odottama mahdollisuus päästä pyytämään myös suurempia riistaeläimiä toteutuu tänä syksynä.  Ennen kaatoja on kuitenkin läpäistävä jousiampumakoe.

Tarkasti ottaen koe vaaditaan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran, metsäpeuran, metsäkauriin, villisian ja muflonin metsästyksessä.

Kokeen tarkoituksena on varmistua metsästäjän ampumataidosta. Näin vältetään riistan kärsimyksiä, mutta pidetään myös huolta metsästäjien turvallisuudesta. Esimerkiksi villisika voi olla haavoitettuna ihmiselle hyvin vaarallinen.

Rihlatulla luotiaseella hirvi-, peura- tai karhujahtiin ampujina osallistuvien taitoja on vastaavalla tavalla testattu jo pitkään.

Kolme nuolta paikallaan pysyvään maaliin

Jousikokeessa on maalina hirvikokeessa käytettävän taulun irrotettava keskiosa, jossa olevan maalikuvion halkaisija on 23 senttimetriä.

Kokeessa ammuttavissa nuolissa ei käytetä metsästystilanteessa vaadittavia leikkaavia kärkiä, vaan tavallisia taulukärkiä. Tätä on Riistakeskuksen ohjeissa perusteltu muun muassa koetilanteen turvallisuudella. 

Koetta ei saa suorittaa varsijousella, sillä sen käyttö metsästyksessä on kiellettyä. Muutoin mikä tahansa vähintään 180 newtonin tai 40,5 paunan vetojäykkyyden omaava jousi kelpaa.

Kokeeseen osallistuvalla on oltava voimassaoleva metsästyskortti. Hyväksytystä suorituksesta saa jousikoetodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. 

Pienriistajahtiiin yhä ilman ampumakoetta

Koska metsäkauris oli jo entuudestaan jousella metsästettävien listalla, voi metsäkaurisjahtiin kuitenkin mennä jousen kanssa ilman ampumakokeen suorittamista vielä kuluvan vuoden 2017 loppuun saakka. 

Myöskään muiden jousimetsästäjille sallttujen pienempien riistaeläinten ampumista koevaatimus ei koske. 

Tietenkin jousimetsästystä koskevat myös kaikki yleiset metsästystä koskevat säännökset, eli metsästää saa vain metsästysaikoina ja ainoastaan alueella, missä kyseisellä metsästäjällä on metsästysoikeus. Myös kaatolupia koskevat määräykset ovat voimassa normaalisti.

Videolla esitellyn jousikokeen järjesti Helsingin riistanhoitoyhdistys Ruskeasuon jousiampumaradalla.

Riistanhoitoyhdistykset saavat järjestää jousikokeita myös sisäampumaradoilla. Jousikokeita voidaan pitää myös ruutiaseilla tarkoitetuilla ulkoampumaradoilla esimerkiksi hirviampumakokeen yhteydessä.

Suosittelemme sinulle