Hyppää sisältöön

Työolotutkimus: Joka viides tekee palkatonta ylityötä vapaallaan

Joka kahdeksas suomalainen tekee ilmaista ylityötä päivittäin tai viikoittain, ilmenee TEM:n työolobarometrista. Määrä nousee viidennekseen, kun mukaan otetaan kuukausittain korvauksetta työskentelevät.

Kuva: Anna Bizon / AOP
Terhi Toivonen

Työmarkkinoilla näyttää tapahtuneen vuosien taantuman jälkeen viimein käänne parempaan.

Työllisyystilanteen ja työpaikkansa taloustilanteen paranemiseen uskovien määrä kasvoi työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksessa ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen.

Yli puolet vuoden 2016 työolobarometrin (siirryt toiseen palveluun) vastaajista kuitenkin katsoi, että työllisyys ja työnantajan taloustilanne pysyvät ennallaan seuraavan vuoden aikana.

Aiempaa useampi palkansaaja ilmoitti työpaikkansa henkilöstömäärän kasvaneen vähenemisen sijaan.

Tutkimuksen mukaan työelämän laatu on kehittynyt Suomessa viime aikoina pääosin myönteisesti. Avoimuus työpaikoilla on lisääntynyt ja työntekijöiden tiedonsaanti on parantunut. Työntekijöitä kohdellaan myös entistä tasapuolisemmin.

Myönteinen tulos oli myös palkallisen koulutuksen lisääntyminen edellisvuodesta.

Kuva: Tiina Jutila / Yle

Puolet nähnyt kiusaamista tai henkistä väkivaltaa työssään

Henkinen väkivalta ja työpaikkakiusaaminen sen sijaan ovat suomalaisen työelämän heikkous.

Yli puolet palkansaajista sanoo, että heidän työpaikallaan ilmenee kiusaamista tai henkistä väkivaltaa. Myös fyysisen väkivallan uhka on lisääntynyt, vaikka työturvallisuutta on kehitetty.

Lisäksi kokemukset työn itsenäisyydestä ovat heikentyneet viime vuosina.

Tutkimuksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa työtehtävien hoitamisesta vapaa-ajalla. Noin 13 prosenttia vastaajista kertoi hoitavansa työasioitaan korvauksetta vapaallaan viikoittain tai päivittäin. Kun mukaan otetaan kuukausittain palkatonta ylitöitä tekevien osuus, määrä nousee jo 19 prosenttiin.

Tämän vuoden barometrissa on huomiotu erityisesti robotiikasta ja tekoälystä johtuva työtehtävien automatisaatio.

Joka kuudennen vastaajan kohdalla työtehtäviä on jossain määrin automatisoitu. Yleissihteereillä tehtävien automatisointi on ollut voimakasta, muissa ammattiryhmissä vielä vähäistä.

Vuoden 2016 barometrissa näkyy myös digitalisaation eteneminen työelämässä. Sosiaalisen median sekä sähköisten työskentelyalustojen ja pikaviestimien käyttö työssä on lisääntynyt selvästi aiemmista vuosista. Myös etätyön tekeminen ja liukuvat työaikajärjestelmät ovat yleistyneet.

TEM on tutkinut työelämän laatua vuodesta 1992 lähtien. Tutkimukseen vastasi noin 1 600 palkansaajaa.

Lue myös: Piippaako työkännykkä koko ajan? Vihervasemmisto rajoittaisi työviestien tulvaa, porvareilta tiukka ei

Suosittelemme sinulle