Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Pankkien ulkopuolinen rahoitus kasvaa vauhdilla – uusi joukkorahoitustoimija tulee Ruotsista

Rahan keruu joukkorahoituksella kasvaa kovaa vauhtia. Myös sijoittajien ja yritysten välissä toimivien joukkorahoitusvälittäjien määrä on kasvussa.

FundedByMe:n etusivu.
FundedByMe on uusin tulokas joukkorahoituspalveluiden joukossa Suomessa. Kuva: FundedByMe
Minna Pantzar
Avaa Yle-sovelluksessa

Joukkorahoituksessa henkilö tai yritys kerää yleensä laajalta joukolta pieniä summia jonkin hankkeen tai tuotteen toteuttamiseksi. Sijoittajalle joukkorahoitus tarjoaa puolestaan uusia täysin itsevalintaisia sijoituskohteita.

– Rahoitusmarkkina on muuttunut ja siksi joukkorahoitus kasvaa voimakkaasti. Esimerkiksi yritysmuotoisesti toimivan tiimin joka starttaa tai kasvattaa toimintaansa on helpompaa hyväksyä joukkoonsa kiinnostuneita osakkaita kuin hakea rahoitusta pankista tai pääomasijoittajalta, kertoo uuden ruotsalaistaustaisen FundedByMe Finlandin toimitusjohtaja Raine Luomanen.

FundedByMe Finland toimii muiden kauppapaikkojen tavoin yrityksen ja sijoittajan välissä. Suomen toimintoja osaomistaa ja hallinoi listaamattomien arvopapereiden kauppapaikka suomalainen Privanet Securities.

– Hyödymme toisistamme. FBM:n sijoittajien antamat ja sijoituskohteiden haluamat summat ovat tyypillisesti olleet noin 300 000 euron ja miljoonan välissä eli pienempiä kuin Privanetilla. Tuomme siis lisää kohteita piensijoittajiien ulottuville, kertoo FundedByMe Finlandin toimitusjohtaja Raine Luomanen.

Toisaalta rahaa hakeville yrityksille kauppapaikka voi tarjota ponnahduslaudan kansainvälisille sijoitusmarkkinoille, koska FundedByMe:n verkostossa on mukana lähes 90 000 sijoittajaksi rekisteröitynyttä ympäri maailmaa.

– Sijoittajamme ovat sekalaista joukkoa. Toiset ovat hyvin ammattimaisia ja toiset lähinnä kiinnostuneita jostakin tietystä alasta, Luomanen sanoo. 

Rahanvälitys kasvaa kohisten

Valtiovarainministeriön mukaan vuonna 2015 joukkorahoituksen eri muotojen kautta rahaa kerättiin ja välitettiin 71 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 summa oli noussut 153 miljoonaan euroon.

– Uskomme markkinan kasvavan yhtä voimakkaasti tänäkin vuonna, Luomanen arvioi.

Kasvun lisäksi yksi syy Suomen tuloon Privanet Securitiesin osaomistuksen kautta on myös toimilupa. Ruotsalaistoimija ei olisi voinut tarjota Suomessa joukkorahoitusta ilman toimilupaa.

Välitettävien summien kasvaessa välityspalkkiotakin hamuaa yhä suurempi joukko. Joukkorahoitusta tarjoavat jotkut pankit ja sijoituspalveluyritykset sekä puolenkymmentä juuri joukkorahoitukseen keskittynyttä toimijaa.

– Listahintamme on kahdeksan prosenttia kerätystä rahasummasta, Luomanen sanoo.

Lisäksi Finanssivalvonnassa rekisteröitymistä odottaa kymmenkunta toimijaa.

Sekalainen rahoittajien joukko

Suomen hallitus on piakkoin antamassa esityksen sijoituspalvelulain muuttamisesta. Sillä on vaikutuksia myös vasta vuosi sitten voimaan tulleeseen joukkorahoituslakiin, joka koskee laina- ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen toimijoita.

– Meiltä toimilupa on jo vaadittu entisen lain perusteella, mutta uuden lain myötä kynnys tulla etenkin osakeyhtiöpuolelle tulee nousemaan, sanoo toimitusjohtaja Luomanen.

Alalla toimijat kaipaisivat etenkin eri joukkorahoitusmuotojen nykyistä tarkempaa määrittelyä, jotta sääntelykin osuisi paremmin kohdalleen.

Nyt tarjolla on lainamuotoista, sijoitusmuotoista ja hyödykemuotoista joukkorahoitusta ja päälle vielä vertaislainat. Toiminnallisesti ne ovat lainaamisen tai osakeannin kaltaista joukkosijoittamista tai esimerkiksi lahjoitusmuotoista tai ennakkomyynnin kaltaista joukkosponsorointia.

Joukkorahoitusta järjestävää voi siis koskea joukkorahoituslain lisäksi tapauksesta riippuen esimerkiksi rahankeräyslaki, kauppa- tai kuluttajansuojalaki, luottolaitoslaki, sijoituspalvelulaki, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista ja arvopaperimarkkinalaki.

Vertaislainoja valvova viranomainen on puolestaan aluehallintovirasto. Vertaislainoissa yksityiset sijoittajat lainaavat varojaan toisille yksityishenkilöille jonkin luotonvälittäjäyrityksen tarjoaman palvelun kautta.

Rahat voivat mennä kokonaan

Finanssivalvonta varoittaa nettisivuillaan, että joukkorahoituksen monimuotoisuudesta ja alan vakiintumattomuudesta johtuen sijoittajan on hyvä muistaa, että toimintaan liittyy myös monenlaisia riskejä.

Aloittavien yritysten rahoittaminen on luonteeltaan riskisijoittamista ja pääomasijoittamista ilman säänneltyjä jälkimarkkinoita ja on mahdollista, että koko sijoitus voi menettää arvonsa.

Suosittelemme