Hyppää sisältöön

Professori laittaisi jo 5-vuotiaat esikouluun: "Perhepäivähoito ei ole paras ympäristö varhaiskasvatukselle"

Kasvatustieteiden professorin Kirsti Karilan mukaan myös 5-vuotiaille pitäisi tarjota esiopetusta. Perhepäivähoitajan mielestä professorin käsitys perhepäivähoidosta on vanhentunut.

Hallitus haluaa, että yhä useampi lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen. Nämä pojat keinuvat lempääläläisen päiväkoti Otsonmäen pihalla. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden professori Kirsti Karila pitää työntekijöiden korkeaa koulutustasoa erittäin tärkeänä varhaiskasvatuksen laadun kannalta. Karilan mukaan esiopetuksessa henkilöstö on korkeasti koulutettua ja oppimisympäristö tukee parhaalla mahdollisella tavalla lasten oppimista. Tämän vuoksi myös 5-vuotiaista kannattaisi tehdä esikoululaisia. Nykyään esiopetus on pakollista 6-vuotiaille.

– Esiopetus antaisi 5-vuotiaille parhaan mahdollisen tuen oppimiselle ja mahdollisten oppimisen vaikeuksien voittamiselle, Karila sanoo.

Karila oli tekemässä opetusministeriön tilaamaa selvitystä varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Työryhmä julkaisi ehdotuksensa kesäkuun loppupuolella.

Perhepäivähoitajien koulutustaso ei ole riittävä

Karilan mielestä esimerkiksi nykyinen perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito eivät tarjoa sellaista oppimisympäristöä, jossa paras mahdollinen varhaiskasvatus onnistuisi.

– Niissä henkilöstön koulutustausta ja ympäristöt, joissa lapset ovat varhaiskasvatuksessa, ovat hyvin erilaisia kuin esimerkiksi päiväkodissa tai esiopetuksessa, Karila sanoo.

On surullista, että perhepäivähoidon hienouksia ei tunneta.

Leena Koppila

Lähes 30 vuotta perhepäivähoitajana työskennellyt pirkkalalainen Leena Koppila arvioi, että professorilla on vanhentunut käsitys perhepäivähoidosta.

– Olemme ihan yhtä ammattilaisia ja annamme samanlaisia varhaiskasvatuspalveluita kuin päiväkoditkin, Koppila sanoo.

Koppila on harmissaan perhepäivähoidon huonosta maineesta.

– Se on suorastaan surullista. Tämä on monelle lapselle ja perheelle mitä loistavin hoitomuoto. On surullista, että perhepäivähoidon hienouksia ei tunneta, Koppila sanoo.

Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä Suomessa on vähentynyt rajusti viime vuosikymmeninä.

Kouluun edelleen 7-vuotiaana

Karila ei näe tarvetta alentaa kouluunmenoikää Suomessa. Professorin mielestä laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus mahdollistavat nykyisille alle kouluikäisille heidän tarpeidensa mukaisen oppimisen tuen.

Hallituksen tavoitteena on, että nykyistä useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen.

Hallitus tarjoaa kunnille mahdollisuutta osallistua 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun vuosina 2018–2019. Valtio varaa kokeiluun 5 miljoonaa euroa.

Kuva: Titta Puurunen / Yle

Koulu ja esiopetus hyvä pitää erillään

Keskeisin ero koulun ja esiopetuksen välillä on siinä, että varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lasten oppimistuloksia ei arvioida. Käsitys oppimisesta on kuitenkin nykyään samankaltainen niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa kuin koulussakin.

– Oppiminen tapahtuu kaikkialla, lapset ja nuoret ovat itse hyvin aktiivisia oppijoita ja vertaissuhteet ovat tärkeitä, Karila sanoo.

Vaikka esiopetus ja koulu ovat lähentyneet toisiaan, Karilan mielestä ne on hyvä pitää erillään tulevaisuudessakin.

– Tietysti lapsille on edelleenkin hyvä, että on erilaisia kynnyksiä silloin, kun niitä voidaan rakentavasti ylittää. Tämä on aina lapsille myös mahdollisuus olla ylpeä siitä, että oppii jotain uutta, Karila sanoo.

Lue myös: Skype-kokeilu päiväkodeissa: Kiireinen äiti tai isä voi osallistua varhaiskasvatuskeskusteluun etänä

Suosittelemme sinulle